Agilent 5977C MSD s kvadrupólovým analyzátorem z pozlaceného monolitického křemene a Triple-Axis detektorem nabízí Vaší laboratoři maximální flexibilitu a spolehlivost. MSD 5977C můžete konfigurovat podle potřeb Vaší laboratoře – na výběr jsou 4 iontové zdroje typu elektronové ionizace: novinka v oblasti GC/MSD – iontový zdroj HydroInert pro využití vodíku jako nosného plynu, vysoce citlivý iontový zdroj High Efficiency Source (HES), iontový zdroj InertExtractor a klasický iontový zdroj z nerezové oceli. Samozřejmostí je také iontový zdroj pro chemickou ionizaci. Hmotnostní detektor je možné vybavit modulem pro automatické vodíkové čištění (tzv. JetClean) a zařízením umožňujícím výměnu kolony nebo údržbu vstupního portu bez zavzdušnění detektoru, tzv. vent-free. Kromě standardní rotační olejové vývěvy je možné hrubé vakuum zajistit jedním ze dvou druhů bezolejových vakuových pump.

Základní charakteristika iontových zdrojů pro elektronovou ionizaci:

Iontový zdroj HydroInert je novinkou v oblasti GCMSD od Agilent Technologies. HydroInert iontový zdroj při použití vodíku jako nosného plynu eliminuje vedlejší reakce ovlivňujících výsledná spektra, jako např. hydrogenace nebo dehalogenace některých analytů, a tím umožňuje nezávislost laboratoře na heliu.

Iontový zdroj HES (High Efficiency Ion Source), přináší inovativní konstrukční prvky, které řádově desetinásobně zvyšují citlivost přístroje oproti přístrojům s iontovými zdroji se standardní konstrukcí. Nový iontový zdroj HES umožňuje minimalizovat nebo dokonce eliminovat přípravu vzorků (zakoncentrování apod.) a/nebo použít pro analýzu pouze 1/10 původního objemu vzorku.

InertExtractor iontový zdroj zvyšuje citlivost hmotnostního detektoru pomocí fokusačních čoček usměrňujících tok elektricky nabitých fragmentů do prostoru analyzátoru. Citlivost je dále zvyšována inertním povrchem iontového zdroje.

Základní iontový zdroj Steinless Steel, neboli iontový zdroj z nerezové oceli, má stále široké využití pro analýzu vzorků s vyšší koncentrací stanovovaných analytů, které nejsou náchylné k interakci s povrchem iontového zdroje.

Podrobnější informace o variabilitě iontových zdrojů v kombinaci s plynovými chromatografy najdete v samostatném dokumentu zde

 

Další významné části hmotnostního detektoru 5977C

Hyperbolický kvadrupól z pozlaceného monolitického křemene s provozní teplotou během analýz až 200 °C eliminuje potřebu předfiltrů a zaručuje čistotu MSD kvadrupólu po celou dobu jeho životnosti. 

Hyperbolický kvadrupól


Prostorová konfigurace tzv. triple-axis detektoru umísťuje HED-EM detektor (high-energy diode-electron multiplier) dvojitě mimo osu kvadrupólu, což umožňuje maximalizovat sběr iontů v detektoru a zároveň odfiltruje neutrální ionty, což vede ke zvyšování signálu a snižování šumu.

triple-axis detektor

Hmotnostní detektor lze vybavit modulem pro automatické čištění iontového zdroje (tzv. JetClean), který výrazně snižuje potřebu ručního čistění, což snižuje časové i finanční náklady spojené s provozem přístroje.

JetClean

Integrované spojení hmotnostního detektoru  s plynovými chromatografy Agilent 8890, 8860 i Intuvo 9000 přináší další výhody - kromě známé robustnosti a spolehlivosti plynových chromatografů Agilent Technologies také např. možnost uspořádání se zpětným proplachem kolon nebo různá další uspořádání za pomocí kapilárních průtokových technologií, vybavení modulem pro úsporu helia nebo velmi významnou úsporu energie modelu Intuvo 9000 i při velmi vysoké rychlosti ohřevu kolony (až 250 °C/min). Samozřejmostí jsou i další ekologické funkce šetřící elektrickou energii a nosný plyn. Inteligentní plynový chromatograf 8890 zvyšuje produktivitu díky diagnostice, monitorování a zjednodušenému přístupu k výkonným operacím prostřednictvím integrované dotykové obrazovky a rozhraní prohlížeče.

Výhodou Agilent GC/MSD instrumentace jsou i široké možnosti dávkování vzorků. Agilent nabízí standardní automatické dávkovače pro kapalné vzorky, statické smyčkové headspace autosamplery nebo PAL3 multifunkční automatický dávkovač pro kombinaci dávkování kapalných vozrků, headspace a SPME.  Pro dávkování vzorků nabízíme i  multiúčelové samplery od firmy Gerstel, zařízení purge&trap od firmy Teledyne Tekmar, termální desorbéry od firmy MARKES, a také pyrolyzér od FrontierLab.

Agilent GC/MSD SQ je možno provozovat s analytickým softwarem OpenLAB CDS, který splňuje požadavky 21 CFR Part 11, a proto se používá zejména v oblasti farmaceutického průmyslu. Mnohem častěji se GC/MSD SQ provozuje se softwarem MassHunter, který zahrnuje celou řadu funkcí usnadňujících analytickou práci při vývoji metod a vyhodnocení dat. Poslední verze automatizované spektrální dekonvoluce spolu s identifikačním a kvantifikačním softwarem poskytuje vyšší kvalitu zpracování dat a rozšíření analytických schopností, čímž snižuje časovou náročnost vyhodnocování a snižuje tak nároky na obsluhu.

Pro vyhodnocení naměřených dat a spolehlivou identifikaci je možno si vybrat celou řadu knihoven hmotnostních spekter, např. NIST, Wiley, Maurer/Pfleger/Weber, Mass Spectra of Designer Drug, případně využít Cerno MassWorks Accurate Mass SW.

Aplikace
Videogalerie
Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru