DNase I, RNase Free spravce 3. 8. 2020 - 14:28
DNasa I zbavená RNas katalyzuje rozpad dvouvláknové DNA na oligonukleotidy 1,2 a mononukleotidy. Tento enzym byl izolován jako směs čtyř isoenzymů z bovinního pankreatu, které přednostně...
Rekombinantní E. coli RNasa H spravce 3. 8. 2020 - 14:28
Ribonukleasa H (RNasa H) je endoribonukleasa, která specificky degraduje RNA v DNA-RNA hybridech za vzniku oligoribonukleotidů o velikosti 2 – 9 bazí končících 5‘ fosfátem. Tento enzym...
RNace-IT Ribonuclease Cocktail spravce 3. 8. 2020 - 14:28
RNace-IT Ribonuclease Cocktail je směs dvou RNas: RNasy A a nespecifické RNasy T1 získané z plísně Aspergillus oryzae. Kombinace aktivit těchto rinobukleas má za následek rozpad RNA na malé...
RNase Block Ribonuclease Inhibitor spravce 3. 8. 2020 - 14:28
RNase Block Ribonuclease Inhibitor je protein o molekulové hmotnosti 50 kDa, který specificky inhibuje běžné eukaryotické RNasy: RNasu A, RNasu B a RNasu C. Je to rekombinantní...

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Hotline

Servis
+420 725 631 863
8:00 - 17:00

Molekulární biologie
+420 244 001 245
9:00 - 15:00

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru