Zásady zpracování osobních údajů

V souvisloti s novým celoevropským nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známém pod zkratkou GDPR, si vás dovolujeme informovat jak a proč společnost Altium International s.r.o. zpracovává jako správce osobní údaje.

 1. Společnost Altium International s.r.o., se sídlem Na Jetelce 69/2, Praha 9, 190 00, IČ 25791079, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 70568, dne 24. srpna 1999 zpracovává následující osobní údaje svých zákazníků:
 • jméno a příjmení
 • název organizace
 • adresu či sídlo
 • IČ/DIČ
 • e-mailovou adresu
 • telefon
 • informaci o historii nákupů 
 • cookies
 1. Tyto údaje zpracováváme v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů a GDPR. Zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli, a to na základě smlouvy, kterou jsme mezi sebou uzavřeli nebo se teprve chystáme uzavřít nebo na základě právního předpisu, který nám takové zpracování přímo nařizuje nebo umožňuje nebo na základě souhlasu, pokud jste nám jej pro daný účel udělili nebo na základě oprávněného zájmu provozovat naše podnikání a rozvíjet naše služby. 
 1. Osobní údaje shromážděné na základě vašeho souhlasu na webu HPST.cz budou používány k provozu webu HPST.cz a k poskytnutí služeb nebo produktů, které jste si vyžádali nebo k nimž jste dali svůj souhlas. V případě udělení vašeho souhlasu k zasílání obchodních sdělení a newsletterů společnosti Altium International s.r.o., autorizovaného distributora Agilent Technologies tj. pozvánky na konference, pozvánky na semináře, produktové novinky, akce, slevy, časopisu ChromAtoMol, novinky a produkty Agilent Technologies, budou osobní údaje použity pro tyto účely.
 1. Osobní údaje budou společností Altium International s.r.o. zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro plnění všech povinností plynoucích ze smlouvy, a dále po dobu, po kterou jsme jakožto správci povinni osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. Většinu osobních údajů budeme uchovávat po dobu trvání smlouvy a také po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění z daňových a účetních důvodů. V dalších případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 
 1. Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v rámci výše uvedených bodů, a to společnostem, se kterými máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů  nebo orgánnům veřejné moci. Těmi mohou být zejména výrobci produktů, které distribuujeme, přepravní společnosti, auditoři, advokáti. Jelikož jsme autorizovaným distributorem společnosti Agilent Technologies, na základě oprávněného zájmu můžeme předat vaše osobní údaje této společnosti pro vnitřní administrativní účely. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou předány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k danému účelu zpracování. Při předávání osobních údajů používáme smluvní ustanovení a zavádíme bezpečnostní mechanismy, abychom veškerá data chránili a zároveň jednali v souladu s našimi standardy. 

6. V případě Vaší návštěvy této webové stránky dochází ke shromažďování a zpracování některých Vašich údajů prostřednictvím automatických prostředků při využití technologií, jako jsou soubory cookies, vložené webové odkazy a webové majáky.

Soubory cookies představují drobné textové soubory, které jsou z webových stránek odesílány do Vašeho počítače či jiného zařízení připojeného k internetu a to z důvodu jedinečné identifikace Vašeho prohlížeče nebo za účelem ukládání informací nebo nastavení ve Vašem prohlížeči. Nastavením Vašeho prohlížeče se můžete dozvědět o možnostech, jak být informován o obdržení některých druhů souborů cookies, a jak omezit nebo zakázat určité soubory cookies. Vezměte však na vědomí, že bez souborů cookies nebudete možná schopni využívat veškeré funkce našich webových stránek.

Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce.

Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.

V souvislosti s obdržením údajů prostřednictvím souborů cookies, mohou naše webové servery zaznamenávat některé podrobnosti, jako například typ Vašeho operačního systému, typ prohlížeče, doménu a jiná systémová nastavení, stejně tak jako jazyk, který Váš systém používá, stát a časové pásmo, v němž se Vaše zařízení nachází. Vložené webové odkazy mohou taktéž zaznamenávat údaje, jako je adresa webové stránky, z níž jste byli na naše webové stránky přesměrováni a IP adresa zařízení, které využíváte k připojení se k internetu.

Ke kontrole toho, jaké webové servery shromažďují tyto údaje, můžeme na naše webové stránky umisťovat tagy, které se označují jako tzv. webové majáky. Jedná se o počítačové instrukce, které propojují webové stránky s konkrétními webovými servery a jejich soubory cookies.

Webové analytické služby třetích stran 
Na této stránce můžeme využít webové analytické služby třetích stran, jako je Google Analytics. Za účelem zjištění toho, jak návštěvníci používají naše webové stránky, využívají poskytovatelé těchto služeb různé technologie, jako jsou soubory cookies, webové vložené odkazy a webové majáky. Údaje shromažďované těmito prostředky (včetně IP adresy) jsou zpřístupněny poskytovatelům těchto služeb, kteří je dále využívají k vyhodnocení používání těchto webových stránek.
Pro volbu Vašeho nastavení ohledně shromažďování a zpracování informací na těchto webových stránkách:
• pro zákaz souborů Google Analytics cookie a jiných souborů cookies třetích stran poskytující služby poskytovatelů analýzy webových stránek, některé prohlížeče oznamují, že Vám byl zaslán soubor cookies a umožní Vám v každém jednotlivém případě tyto soubory odmítnout.

Cílená reklama
Můžeme též používat služby reklamních sítí třetích stran shromažďujících IP adresy a jiné informace skrze soubory cookies, vložené webové odkazy a webové majáky a to na našich webových stránkách, e-mailech, na webových stránkách a e-mailech třetích stran a v našich reklamách umístěných na webových stránkách třetích stran. Tyto třetí strany využívají tyto informace k tomu, aby poskytovaly reklamy na zboží a služby uzpůsobené „na míru“ Vašim zájmům (včetně společností, které s námi nejsou propojené). Tyto reklamy můžete vidět na našich i jiných webových stránkách. Uvedený postup nám pomáhá vést a sledovat efektivitu našeho marketingového úsilí. Pokud se chcete dozvědět více o těchto a jiných reklamních sítích a o postupu k jejich odmítnutí, klikněte zde.

Údaje shromážděné automatickými prostředky na našich webových stránkách můžeme používat k tomu, abychom Vám poskytli osobně uzpůsobený obsah stránek, dále k průzkumu trhu, analýze dat a pro systémové administrativní účely, jako je například ke zjištění, zda jste již dříve navštívili webové stránky nebo jste na těchto webových stránkách poprvé. Informace můžeme rovněž využít pro jiné účely, které výslovně sdělíme v okamžiku, kdy dochází k jejich shromažďování.

 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru