Trojité kvadrupóly Agilent Technologies řady 6400 jsou využívány v celé řadě rutinních laboratořích v oblastech bezpečnosti potravin, environmentální analýzy, forensní toxikologie, klinického a farmaceutického výzkumu a metabolomice. Obslužný software Agilent MassHunter uživateli poskytuje maximální komfort ve smyslu rychlé a snadné optimalizace parametrů systému a měřících metod a také efektivního vyhodnocení celých sad vzorků.

Všechny LC/MS trojité kvadrupóly v portfoliu Agilent disponují rychlou elektronikou, není na trojitých kvadrupolech Agilent žádný problém provozovat metody s několika stovkami analytů s krátkou chromatografií. Přepínání polarity v rámci jednoho časového segmentu bez významné ztráty citlivosti nebo kvality dat je již také samozřejmostí. Jsou vybaveny VacShield technologií pro čištění vstupní optiky bez zrušení vakua, takže po údržbe můžete měřit v rámci několika minut. Moderní technologie využívá vestavěného PC čipu přímo v hardware přístroje a ve spojení v poslední verzí software MassHunter 12 má tak uživatel k dispozici řadu funkcí, které mu usnadní analytický život, zajistí chod přístroje s minimalizací odstávek a zajistí vysokou kvalitu reportovaných dat. 

Všechny LC/MS trojité kvadrupóly Agilent mají nyní pokročilé funkce jako je: 

  • Ladění SWARM (SWARM = agl roj včel): multiparametrový iterační algoritmus optimalizace prvků iontové optiky, díky němuž je společné optimum nalezeno rychleji a kvalitněji než s klasickými sekvenčními ladícími algoritmy. Ladění a MS kalibraci lze navíc naplánovat v akvizičním SW MassHunter na vhodnou dobu, takže nemusíte ztrácet čas, když přijdete do laboratoře a chcete začít měřit.
  • Upozornění na včasnou údržbu (Early Maintainance Feedback, EMF): parametry signalizující znečištění jsou aktivně monitorovány systémem a zobrazuje se čas do další údržby nebo potřeba okamžitého zásahu
  • Funkce Inteligentní Reflex zajistí opakovaný nástřik blanku nebo vzorku v případě detekce problémů jako je přenos vzorku (carryover) nebo množství analytu mimo kalibrační rozsah.
  • Možnost  automatického spuštění konfirmačního nástřiku v případě detekce analytu rychlou screeningovou metodou

Za zmínku stojí také uživatelský komfort při optimalizaci MRM přechodů nebo optimalizaci podmínek iontového zdroje. V software MassHunter 12 je optimalizace integrovaná do akvizičního SW, plně automatická nebo poloautomatická s možností intervence ze strany uživatele. K optimalizaci není třeba infuze koncentrovaných individuálních standardů, ale lze ji provést s relativně málo koncentrovanými směsnými standardy přímo z autosampleru.

Zbývá tedy jen vybrat ten správný model LC/MS trojitého kvadrupólu, který bude odpovídající Vaší aplikaci a finančnímu rozpočtu. Jednotlivé modely liší především svou citlivostí. Ve specifikačních listech výrobců je citlivost často udávána jako signál k šumu při nástřiku definovaného množství látky (nejčastěji reserpin pro pozitivní ionizaci a chloramphenikol pro negativní). Tato specifikace však může být velmi zavádějící a nemusí vypovídat o skutečné citlivosti při srovnání přístrojů. Mnohem objektivnější způsob je pomocí tzv. Instrumentální meze detekce (IDL). Tento přístup využívá faktu, že se snižujícím se množstvím nastříknutého analytu se zvyšuje RSD. Mez detekce je stanovena na základě statistiky a opakovatelnosti odezvy na nízkých koncentracích.

Přehled modelů LC/MS trojitých kvadrupólů:

Agilent Ultivo ESI -  překvapivě malý trojitý kvadrupól za překvapivě dostupnou cenu. Již s tímto startovacím modelem můžete Vaši laboratoř vybavit pro aplikace vyžadující stopové analýzy organických látek.

Agilent Ultivo AJS - stejné Ultivo, ale s iontovým zdrojem Agilent Jet Stream, který cca o řád zlepšuje citlivost systému. Tento model je proto určen pro celou řadu náročných aplikací jako je analýza pesticidů ve vodách, pesticidů a mykotoxinů v  potravinách, léčiv a drog v biologických materiálech

Agilent 6475A - druhý nejcitlivější LC/MS trojitý kvadrupól, nejvhodnější přístroj pro klinické laboratoře nebo pro potravinářské laboratoře, které chtějí s přehledem stanovit například kontaminanty ve složitých matricích.

Novinkou ASMS 2023 je potom Agilent 6495D, který disponuje již čtvrtou generací technologie iFunnel, a který zvládne i ty nejnáročnější aplikace jako je přímá analýza pitných vod na úrovni ppt, nízkých koncentrací rostlinných nebo živočišných hormonů apod. 

V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat produktového specialistu Jitku Zrostlíkovou, jitka.zrostlikova@hpst.cz

Agilent 6495 trojitý kvadrupól

Je Vaše analytické zadání kvantifikace ppt hladin kontaminantů ve vzorcích vod? Nebo potřebujete detekovat co nejnižší koncentrace endogenních metabolitů v biologických materiálech. Pro ty...
Více

Agilent 6475 trojitý kvadrupól

Robustní měření v komplikovaných biologických matricích na úrovni sub ppb nebo bezproblémová analýza reziduí pesticidů v potravinách. Tyto aplikace a mnohé další zvládne nový Agilent 6475...
Více

Agilent Ultivo Trojitý kvadrupól

Chcete trojitý kvadrupól, který nezabere žádné místo navíc z Vašeho laboratorního stolu a přitom Vám zajistí citlivou kvantitativní analýzu? Pak jste tu správně. Agilent Ultivo jako jediný...
Více

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru