Servisní požadavek

Kontaktní informace
Servisní informace
(Najdete jej v pravém dolním rohu přístroje)
Zde můžete přiložit zabalená data týkající se problému, případně rovnou přiložit servisní objednávku
Váš požadavek bude zpracován servisní koordinátorkou.