Instrumenty

Záruka na přístroje Agilent Technologies a jejich doplňky je 24 měsíců od instalace, záruka na přístroje jiných výrobců se řídí záručními pravidly těchto výrobců a může být specifikována v průběhu nabídkového řízení. Pokud není uvedeno jinak, je záruka na přístroje jiných výrobců standardně 12 měsíců od instalace. Na spotřební materiál a náhradní díly je záruka 3 měsíce po dodání. Záruka se vztahuje na závady způsobené vadou materiálu nebo výrobní vadou. Pokud není instalace provedena do 30 dnů po dodání zboží, může kupující požádat o odklad - prodloužení záruky - po dohodě s pracovníky analytické divize ALTIUM. V případě písemně neodůvodněného prodlení v instalaci ze strany kupujícího začíná záruční lhůta automaticky dnem dodání na místo plnění.

Výpočetní stanice

1. Základní informace - počítač (dále jen PC) dodávaný firmou Altium International s.r.o. je vybaven operačním systémem Windows 7 32 nebo 64-bit (dále jen "OS"). Standardní záruka ze strany HP na tento PC je 3 roky. Na speciální části počítače je záruka rozšířena na dobu 5 let (Case, CPU, Zdroj, HDD, RAM). Počítač je vybaven dvěma síťovými kartami pro bezproblémové spojení jak s našimi instrumenty tak s vaší firemní sítí. OS je speciálně upraven pro používání se softwarem firmy Agilent Technologies a obsahuje předinstalované balíky v licenci GNU/GPL (např. OpenOffice, PDF Creator, TeamViewer). Program TeamViewer, spustitelný z plochy počítače, slouží ke vzdáleným servisním zásahům ze strany ALTIUM. Pro toto spojení je nutné připojení k internetu, zapnutí aplikace a telefonické sdělení ID čísla z programu TeamViewer technikovi ALTIUM.

2. Používání PC  - výchozí instalace OS obsahuje "Restore Point", ze kterého je možné obnovit původní nastavení a programové vybavení OS (nezahrnuje instalovaný SW od Agilent Technologies!). Proto je doporučeno, aby uživatel v průběhu prvních dnů používání vytvořil "Restore Point" s již nainstalovaným SW od Agilent Technologies. Tento "Restore Point" lze ve Windows 7 vytvořit v záložce "System protection" v okně "System properties" tlačítkem "Create...". Tímto je možné se v případě problémů vrátit k funkčnímu OS s nainstalovaným SW.

3. Instalace dalších aplikací a programů  - všeobecně není doporučováno instalovat jakýkoliv další SW na měřící PC. Nicméně, pokud se rozhodnete instalovat na PC vlastní software, vytvořte si před instalací "Restore Point", abyste byli schopni v případě problémů stav OS obnovit (http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows7/create-a-restore-point). Nejlepší volbou pro obnovení PC je ale vytvoření bitové kopie systému (http://extrawindows.cnews.cz/navody/jak-na-automaticke-zalohovani-s-windows-7-snadno-rychle), kterou získáte původní stav PC spolu se všemi daty, jedná se tedy o zálohování dat. Většina aplikací běh SW od Agilent Technologies neovlivní. Pokud se rozhodnete instalovat některou aplikaci z oblasti vzdálené správy, antivirových programů nebo jiných SW pro ovládání jiných instrumentů, vždy kontaktujte servisního technika ALTIUM pro konzultaci.

Další informace o záruce naleznete zde.

Servisní zásahy

Na servisní díly se vztahuje záruka 3 měsíce od doby dodání. Na spotřební materiál se vztahuje možnost výměny v případě defektního dodání, nejdéle však 3 měsíce od doby dodání.

V případě, že se stejná závada opakuje v průběhu tří měsíců po provedení a převzetí práce (rozhoduje datum podpisu Objednatele na SZ), dojde ke společnému posouzení příčin opakování této závady Dodavatelem i Objednatelem. V případě, že se jedná ze strany Dodavatele o nedostatečné odstranění předchazející závady, je příslušná SZ znovu otevřena a v opravě se pokračuje na náklady Dodavatele (týká se časových nákladů), potřebné díly jsou však i nadále fakturovány podle potřeby. V opačném případě se otevře nová servisní dodávka, která je běžně fakturována.

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru