Seahorse XF T Cell Metabolic Profiling Kit

Nová souprava Seahorse XF T Cell Metabolic Profiling umožňuje robustní a přesná měření jak glykolytických, tak mitochondriálních aktivit v populacích T-lymfocytů , čímž poskytuje úplný obraz...
Více

Seahorse XF Media & Calibrant

Kultivační média Seahorse XF Media jsou navržena specificky pro použití při analýzách technologií Seahorse XF . Tato média obsahují minimální množství substrátů, což umožňuje volbu substrátu...
Více

Seahorse XF Palmitate-BSA FAO Substrate

Palmitate-BSA FAO pro Seahorse XF je předkonjugovaný substrát mastné kyseliny, kontrolovaný jakostí pro in vitro studium oxidace mastných kyselin s dlouhým řetězcem neporušenými buňkami...
Více

Seahorse XF Plasma Membrane Permeabilizer

Seahorse XF Plasma Membrane Permeabilizer (PMP) je vynikající činidlo, které permeabilizuje plazmatickou membránu intaktních buněk v kultuře, aniž by došlo k porušení mitochondriální...
Více

Seahorse XF Glycolytic Rate Assay Kit

XF Glycolytic Rate Assay vám umožní přesné měření glykolýzy v živých buňkách, odhalující přechodnou odpověď, rychlé metabolické změny i přepínání metabolismu, které nelze zjistit v...
Více

Seahorse XFe96 FluxPaks (inc. mini)

Seahorse XFe96 senzorové kazety, mikrodestičky a kalibrační roztok v jednom balení. Jak tato technologie funguje Pouze pro výzkum, ne pro diagnostické účely. FAQ Mohu použít prošlé nebo již...
Více

Seahorse XF Real-Time ATP Rate Assay Kit

Agilent Seahorse XF ATP Real Time rate assay je unikátní metoda, která dokáže kvantifikovat produkci ATP z mitochondriální a glykolytické dráhy současně bez nutnosti značení v živých buňkách...
Více

Seahorse XFe24 FluxPaks (inc. mini)

Seahorse XFe24 senzorové kazety, mikrodestičky a kalibrační roztok v jednom balení. Jak tato technologie funguje Pouze pro výzkum, ne pro diagnostické účely. FAQ Mohu použít prošlé nebo již...
Více

Seahorse XFe24 Islet Capture FluxPak

Seahorse XFe24 senzorové kazety, mikrodestičky pro ostrůvky a kalibrační roztok v jednom balení. Jak tato technologie funguje Pouze pro výzkum, ne pro diagnostické účely. FAQ Mohu použít jen...
Více

Seahorse XF96 Cell Culture Microplates

Seahorse XF96 mikrodestičky pro buněčné kultury jsou navrženy pro použití se Seahorse XFe96a XF96 Analyzátory. Tyto mikrodestičky jsou navrženy pro maximální citlivost měření pomocí...
Více

Seahorse XF24 Cell Culture Microplates

Mikrodestičky Seahorse XF Cell Culture jsou navrženy pro použití s analyzátory Seahorse XFe24/XF24. Jsou také navrženy pro maximální citlivost měření senzorové kazety. Tři zábrany na spodní...
Více

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru