Analyzátory reformulovaného benzínu

Reformulace benzinu vede k vytvoření směsi s vyšším oktanovým číslem, jež je důkladněji a účinněji spalována. Pro tyto účely jsou do benzínu přidávány látky jako je methyl tert-butyl ether...
Více

Analyzátor skleníkových plynů

Analyzátor skleníkových plynů Tento analyzátor využívající plynový chromatograf Agilent 7890B je sestaven, optimalizován a otestován pro stanovení skleníkových plynů, jež jsou uvolňovány při...
Více

Analyzátory zemního plynu

Analyzátory zemního plynu Zemní plyn představuje směs uhlovodíků, která jako primární složku obsahuje methan. Mezi další součásti mohou patřit jak uhlovodíky, tak i nečistoty ve formě O 2...
Více

Analyzátory pro simulovanou destilaci

Analyzátor pro simulovanou destilaci (SimDist - Simulated Distillation) Destilace je primární separační metodou, jež se uplatňuje během rafinace ropy. Popis distribuce uhlovodíkových frakcí...
Více

RGA analyzátor

Analyzátor rafinerských plynů (RGA - Refinery Gas Analyzer) Analyzátory rafinérských plynů jsou nedílnou součástí každé rafinérské laboratoře a poskytují cenné informace, jež umožňují...
Více

Analyzátor bionafty

Analyzátory bionafty Tyto analyzátory jsou nakonfigurovány pro analýzu bionafty, bioplynu a bioethanolu a kromě vlastního plynového chromatografu Agilent 7890B zahrnuje chromatografické...
Více

Analyzátor zbytkových rozpouštědel

GC analyzátor zbytkových rozpouštědel Regulační autority jako je ICH, USP nebo EP definují limity pro zbytková organická rozpouštědla v léčivých přípravcích. Pro splnění těchto kritérií musí...
Více

Analyzátor alkoholu v krvi

Analyzátor alkoholu v krvi (BAC Blood Alcohol Analyser) Agilent nabízí předkonfigurované a otestované sestavy pro analýzu ethanolu v krvi, které využívají plynové chromatograf Agilent 8860...
Více

TOGA analyzátor

TOGA (Transformer Oil Gas Analyzers) analyzátor TOGA analyzátor postavený na plynovém chromatografu Agilent 8890 je určen pro analýzu plynů, jež vznikají v transformátorových olejích. Tyto...
Více

LPG analyzátor

Analyzátor zkapalněného ropného plynu (LPG) Pro analýzu vzorků zkapalněného ropného plynu nabízí Agilent několik GC systémů, které umožňují stanovit uhlovodíky C 1 -C 6 , a to podle norem...
Více

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru