Analyzátory reformulovaného benzínu spravce 3. 8. 2020 - 14:12
Reformulace benzinu vede k vytvoření směsi s vyšším oktanovým číslem, jež je důkladněji a účinněji spalována. Pro tyto účely jsou do benzínu přidávány látky jako je methyl tert-butyl ether...
Analyzátor skleníkových plynů spravce 3. 8. 2020 - 14:12
Analyzátor skleníkových plynů Tento analyzátor využívající plynový chromatograf Agilent 7890B je sestaven, optimalizován a otestován pro stanovení skleníkových plynů, jež jsou uvolňovány při...
Analyzátory zemního plynu spravce 3. 8. 2020 - 14:12
Analyzátory zemního plynu Zemní plyn představuje směs uhlovodíků, která jako primární složku obsahuje methan. Mezi další součásti mohou patřit jak uhlovodíky, tak i nečistoty ve formě O2, N2...
Analyzátory pro simulovanou destilaci spravce 3. 8. 2020 - 14:12
Analyzátor pro simulovanou destilaci (SimDist - Simulated Distillation) Destilace je primární separační metodou, jež se uplatňuje během rafinace ropy. Popis distribuce uhlovodíkových frakcí...
RGA analyzátor spravce 3. 8. 2020 - 14:12
Analyzátor rafinerských plynů (RGA - Refinery Gas Analyzer) Analyzátory rafinérských plynů jsou nedílnou součástí každé rafinérské laboratoře a poskytují cenné informace, jež umožňují...
Analyzátor bionafty spravce 3. 8. 2020 - 14:12
Analyzátory bionafty Tyto analyzátory jsou nakonfigurovány pro analýzu bionafty, bioplynu a bioethanolu a kromě vlastního plynového chromatografu Agilent 7890B zahrnuje chromatografické...
Analyzátor zbytkových rozpouštědel spravce 3. 8. 2020 - 14:12
GC analyzátor zbytkových rozpouštědel Regulační autority jako je ICH, USP nebo EP definují limity pro zbytková organická rozpouštědla v léčivých přípravcích. Pro splnění těchto kritérií musí...
Analyzátor alkoholu v krvi spravce 3. 8. 2020 - 14:12
Analyzátor alkoholu v krvi (BAC Blood Alcohol Analyser) Agilent nabízí předkonfigurované a otestované sestavy pro analýzu ethanolu v krvi, které využívají plynové chromatograf Agilent 8860...
TOGA analyzátor spravce 3. 8. 2020 - 14:12
TOGA (Transformer Oil Gas Analyzers) analyzátor TOGA analyzátor postavený na plynovém chromatografu Agilent 8890 je určen pro analýzu plynů, jež vznikají v transformátorových olejích. Tyto...
LPG analyzátor spravce 3. 8. 2020 - 14:12
Analyzátor zkapalněného ropného plynu (LPG) Pro analýzu vzorků zkapalněného ropného plynu nabízí Agilent několik GC systémů, které umožňují stanovit uhlovodíky C1-C6, a to podle norem ASTM...

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Hotline

Servis
+420 725 631 863
8:00 - 17:00

Molekulární biologie
+420 244 001 245
9:00 - 15:00

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru