Společnosti Markes a Agilent vzájemně spolupracují, což má za následek plnou kompatibilitu plynových chromatografů Agilent s přístroji Markes.

TD překonává nedostatky konvenčních technik úpravy vzorku, mezi které patří extrakce rozpouštědly, SPME, technika purge and trap nebo statický headspace. TD poskytuje vyšší citlivost, slouží k současné analýze širšího spektra látek, umožňuje analyzovat různé typy vzorků, je jednodušší, bezpečnější a ekologičtější než metody využívající velké objemy organických rozpouštědel a navíc je jednoduše automatizovatelná.

Nejvýhodnější vlastnosti přináší dvou kroková TD. První krok tohoto procesu zahrnuje uvolnění analytů z trubičky a jejich následné zachycení na trubičce fokusační, která je chlazena, a to elektronicky. Analyzovaný vzorek může být zároveň zředěn a jeho část zachycena na speciální trubičce a uchována pro opakovanou analýzu. V druhé fázi je fokusační trubička zahřáta a po obrácení směru toku nosného plyny jsou analyty uvolněny a unášeny na chromatografickou kolonu GC systému. I během této fáze lze vzorek zředit a uložit pro další analýzu. Obrácený tok nosného plynu ve druhém kroku zabraňuje nevratnému zadržení nejtěžších látek na nejsilnějším sorbentu.  

Prostřednictvím termální desorpce lze analyzovat prakticky jakékoliv organické látky, a to od vysoce těkavých až po sloučeniny vroucí při teplotě 500 °C. Analýze lze kromě plynů podrobit i kapalné a pevné látky. Pro techniku termální desorpce nejsou vhodné anorganické sloučeniny, většina permanentních plynů (CO2, Ar, N2…) a látky s velmi nízkou teplotou varu (methan) nebo naopak velmi vysokou (n‑C40). Analyzovat také nelze látky nekompatibilní s plynovou chromatografií a látky vyžadující on-column nástřik.

Markes nabízí různé způsoby vzorkování. Vzorkovat lze pasivně, čehož se využívá především pro dlouhodobé monitorování životního prostředí nebo pracovišť. Provedení je jednoduché, nicméně pro správný výpočet obsahu sledovaného analytu je nutné znát difúzní koeficient pro soustavu analyt – sorbent.  Aktivní forma vyžaduje složitější instrumentaci, ale výhodou je kratší čas vzorkování a přímé stanovení koncentrace hodnocené látky. Analyt lze přenést na sorbent trubičky také například prostřednictvím techniky dynamický headspace. Vzorkovat lze i prostřednictvím speciálních kanystrů nebo sáčků.

Důležitým bodem celé analýzy je správný výběr sorbentu, který primárně závisí na těkavosti analyzovaných látek. Čím těkavější látky jsou analyzovány, tím silnější sorbent musí být použit (silný sorbent: teplota varu analytu < 50 °C; středně silný sorbent: teplota varu 30 až 100 °C; slabý sorbent: teplota varu > 100 °C). Při výběru sorbentu musí být tedy brán v potaz jeho síla, teplotní stabilita, inertnost, hydrofobicita a hladina artefaktů. Trubičky mohou být naplněny různými druhy sorbentů, což umožní současnou analýzu látek s odlišnými vlastnostmi.  

V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat produktového specialistu Daniel Sander, daniel.sander@hpst.cz

Markes UNITY-xr

Markes UNITY-xr Tento univerzální a výkonný model představuje nejen vlajkovou loď společnosti Markes, ale také jedničku na trhu v oblasti instrumentace pro termální desorpci. UNITY-xr je...
Více

Markes TD100-xr

Markes TD100-xr Model TD100-xr nabízí všechny přednosti, kterými se vyznačuje Markes UNITY‑xr . TD100-xr navíc obsahuje automatický dávkovač s kapacitou 100 trubiček. Robustní analýza je...
Více

Markes Air Server-xr

Tento model je určen pro analýzu stopových koncentrací těkavých a částečně těkavých látek obsažených ve vzduchu a vybraných materiálech. Air Server-xr umožňuje jak on-line analýzu, tak i...
Více

Markes CIA Advantage-xr

Model CIA Advantage-xr je dostupný ve dvou provedeních, jedná se varianty T (Trace) a HL (High/Low). 4kanálový systém CIA Advantage T-xr je určen pro stanovení stopových koncentrací...
Více

Markes Micro-Chamber/Thermal Extractor

Markes Micro-Chamber/Thermal Extractor Toto zařízení sbírá těkavé a částečně těkavé látky z pevných a kapalných vzorků. Analyty jsou ukládány na sorbenty trubiček nebo DNPH kolonky, které...
Více

Markes TT24-7

Tento systém je vhodný pro průběžné monitorování vzduchu a nachází uplatnění například v armádě při analýze bojových chemických látek, v analýze životního prostředí při monitorování obsahu...
Více

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru