Tento model je určen pro analýzu stopových koncentrací těkavých a částečně těkavých látek obsažených ve vzduchu a vybraných materiálech. Air Server-xr umožňuje jak on-line analýzu, tak i dávkování z trubiček naplněných specifickým sorbentem. On-line lze monitorovat vzduch např. pro analýzu C2 uhlovodíků, prekurzorů ozonu a dalších vysoce těkavých látek. Air Server-xr je dále využíván pro kontrolu různých výrobních procesů nebo atmosférický výzkum (stanovení obsahu monoterpenů, skleníkových plynů a látek poškozujících ozonovou vrstvu). Trubičky se sorbenty lze použít pro analýzu C2-C44 uhlovodíků, polyaromatických uhlovodíků, ftalátů, polychlorovaných bifenylů, thiolů, výbušnin nebo bojových chemických látek.

Rozšíření systému Air Server-xr o modul Kori-xr umožní analýzu polárních a vysoce těkavých látek obsažených v plynných vzorcích s vysokým obsahem vlhkosti. Vlhkost obsažená ve vzorku vede mimo jiné k nízkému rozlišení chromatografické separace. Při odstraňování vlhkosti prostřednictvím klasických metod jako je sušení za využití polymeru nafion nebo teploty 25 °C dochází ke ztrátě některých analytů. Kori-xr odstraňuje vodu selektivně a ke ztrátě analytů tedy nedochází.

V prvním kroku dochází k zadržení vody a vlhkosti na trubičce Kori-xr, a to ve formě ledu. Trubička Kori-xr se nachází mezi vstupem vzorku a fokusační trubičkou a je ochlazena na teplotu -30 °C. Ve druhém kroku analýzy jsou analyty uvolněny z fokusační trubičky a putují do GC systému a trubička Kori-xr je zahřáta. To způsobí odstranění vody a připraví trubičku na další analýzu.

Více informací o zařízení Markes Air-Server-xr naleznete v přiložených brožurách a na stránkách společnosti Markes.

Videogalerie

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru