Centromerické próby spravce 3. 8. 2020 - 14:28
Agilent nabízí široké spektrum FISH prób na identifikaci chromozomových aberací celého genomu využívaných v onkologii, preimplantační, prenatální a postnatální genetické diagnostice...
Telomerické próby spravce 3. 8. 2020 - 14:28
Agilent nabízí široké spektrum FISH prób na identifikaci chromozomových aberací celého genomu využívaných v onkologii, preimplantační, prenatální a postnatální genetické diagnostice...
Specifické próby spravce 3. 8. 2020 - 14:28
Agilent nabízí široké spektrum FISH prób na identifikaci chromozomových aberací celého genomu využívaných v onkologii, preimplantační, prenatální a postnatální genetické diagnostice...
Reagencie spravce 3. 8. 2020 - 14:28
Výhody Agilent/DAKO FISH reagencií v porovnání se standardními FISH reagenciemi IQ buffer Kratší hybridizační čas (porovnání s konkurencí - obrázek 1) Samotná hybridizace trvá pouze 90 minut...
Nástroj pro design prób spravce 3. 8. 2020 - 14:28
SureDesign aplikační software (obrázek 1) nový moderní aplikační software SureDesign umožňuje zákazníkům vytvořit svou vlastní mikroarray , NGS target enrichment knihovny ( SureSelect...

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru