Markery Glogos II Autorad

Tyto luminiscenční nálepky slouží pro přesné označení a zarovnání autoradiografu. Lze je snadno připevnit k plastovému obalu nebo k papíru. Markery emitují nízko-úrovňové luminiscenční...
Více

Restrikční enzymy

Enzym Dpn I je ideální pro klonování a Southern blot. Vysoká čistota přípravy enzymu Obsahuje 10X univerzální reakční pufr Detaily a specifikace naleznete zde. Manuály a protokoly naleznete...
Více

Chemiluminiscenční detekce

Detekční systém Illuminator chemiluminiscent byl navržen pro použití s kitem Prime-It Fluor, který inkorporuje fluoreskující nukleotidy do náhodně aktivovaných DNA prób. Po hybridizaci...
Více

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Hotline

Servis
+420 725 631 863
8:00 - 17:00

Molekulární biologie
+420 244 001 245
9:00 - 15:00

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru