Agilent nabízí široké spektrum FISH prób na identifikaci chromozomových aberací celého genomu využívaných v onkologii, preimplantační, prenatální a postnatální genetické diagnostice.

Specifikace FISH sond

 • široká nabídka 
  Stovky příslušných sond
 • vysoké rozlišení v porovnání s BAC sondami
  SureFISH sondy přesněji zacílí oblast zájmu (obrázek 1)
  Micro-gap design umožňuje těsnější kolokalizaci  break-apart sond. (obrázek 2)
 • vysoká citlivost a specifita 
  Pro dosažení vysoké specifity a nízkého pozadí jsou všechny próby navrženy  bez repetitivních sekvencí a blokátorů. SureFISH sondy jsou schopné detekovat i delece.
 • SureFISH oligo synthesis technology 
  Tato technologie zajišťuje konzistenci mezi šaržemi, a tím kratší čas validace.
 • sondy navrženy tak, aby splňovaly směrnice ACMG pro klinické cytogenetiky
 •  jsou k dispozici v následujících barvách:
  zelená (ex: 495nm; em:517nm)
  červená (ex:547nm; em: 565nm)
  modrá (ex: 429nm; em: 470nm)
 • extrémně krátký hybridizační čas
 • kompatibilita se zavedenými FISH postupy
 • lokalizace sondy do správného chromozomu
  Demonstrováno obrázkem pro každou sondu
 • vizualizace v Agilent CytoGenomics softwaru
 • link ze CytoGenomics softwaru na SureFISH website pro efektivnější objednávání
 • možnost vytvoření custom FISH sond 
  Navržení a objednání zákaznických FISH sond přes SureDesign webovou aplikaci
 • SureFISH katalog– obsahuje rozsáhlou  nabídku sond pro nádorové onemocnění

Telomerické sondy

Telomerická sonda je vhodná pro označení  koncové části chromozomu.

Přehled SureFISH telomerických prób

Více informací naleznete na stránkách firmy Agilent Technologies nebo nás kontaktujte na dgg@hpst.cz.  

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru