Agilent nabízí široké spektrum FISH prób na identifikaci chromozomových aberací celého genomu využívaných v onkologii, preimplantační, prenatální a postnatální genetické diagnostice.

Specifikace FISH sond

 • široká nabídka 
  Stovky příslušných sond
 • vysoké rozlišení v porovnání s BAC sondami
  SureFISH sondy přesněji zacílí oblast zájmu (obrázek 1)
  Micro-gap design umožňuje těsnější kolokalizaci  break-apart sond. (obrázek 2)
 • vysoká citlivost a specifita 
  Pro dosažení vysoké specifity a nízkého pozadí jsou všechny próby navrženy  bez repetitivních sekvencí a blokátorů. SureFISH sondy jsou schopné detekovat i delece.
 • SureFISH oligo synthesis technology 
  Tato technologie zajišťuje konzistenci mezi šaržemi, a tím kratší čas validace.
 • sondy navrženy tak, aby splňovaly směrnice ACMG pro klinické cytogenetiky
 •  jsou k dispozici v následujících barvách:
  zelená (ex: 495nm; em:517nm)
  červená (ex:547nm; em: 565nm)
  modrá (ex: 429nm; em: 470nm)
 • extrémně krátký hybridizační čas
 • kompatibilita se zavedenými FISH postupy
 • lokalizace sondy do správného chromozomu
  Demonstrováno obrázkem pro každou sondu
 • vizualizace v Agilent CytoGenomics softwaru
 • link ze CytoGenomics softwaru na SureFISH website pro efektivnější objednávání
 • možnost vytvoření custom FISH sond 
  Navržení a objednání zákaznických FISH sond přes SureDesign webovou aplikaci
 • SureFISH katalog– obsahuje rozsáhlou  nabídku sond pro nádorové onemocnění

Centromerické sondy

Centromerická sonda je vhodná pro označení oblasti v blízkosti centromery a může být použita jako kontrolní sonda při početních odchylkách chromozomů.

Přehled SureFISH centromerických prób

Více informací naleznete na stránkách firmy Agilent Technologies nebo nás kontaktujte na dgg@hpst.cz.  

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru