Markes UNITY-xr

Tento univerzální a výkonný model představuje nejen vlajkovou loď společnosti Markes, ale také jedničku na trhu v oblasti instrumentace pro termální desorpci. UNITY-xr je modulární systém, který lze rozšířit o vybrané jednotky jakými jsou CIA Advantage-xr, Air Server-xr a ULTRA‑xr. CIA Advantage-xr umožňuje analyzovat objemné vzorky uložené ve speciálních kanystrech a sáčcích, Air Server-xr slouží k on-line monitorování těkavých sloučenin a jednotka Ultra-xr představuje automatický dávkovač s kapacitou 100 trubiček. 

Mezi přednosti systému UNITY-xr patří především:
• Simultánní stanovení látek s odlišnými vlastnostmi
Termální desorpci a následně GC analýze lze podrobit prakticky jakýkoliv vzorek, ať už se jedná o plyn, kapalinu nebo pevnou látku obsahující jak extrémně, tak i částečně těkavé látky a tepelně labilní sloučeniny.

• Stanovení látek v širokém koncentračním rozsahu
Technika termální desorpce umožňuje zakoncentrovat analyt, a tím výrazně zvýšit citlivost následné GC analýzy. V případě využití dvou krokové desorpce za specifických podmínek lze zvýšit citlivost až o šest řádů. Analyzovaný vzorek je možné i naředit. Ve výsledku lze tedy stanovovat látky v širokém koncentračním rozsahu.

• Uchování vzorku pro opakovanou analýzu a TubeTAG značení
Analyzovaný vzorek lze uložit na trubičku a uschovat pro další potřeby. TubeTAG značení zajišťuje dohledatelnost vzorků a trubiček, a to i po opakovaném vystavení trubičky vysokým teplotám.

• Elektrické chlazení
Nízkých teplot není dosaženo kapalnými kryogeny ale elektrickým chlazením, což přináší nejen nižší náklady na provoz, ale také jednodušší obsluhu.

• Zjednodušení, zrychlení a automatizace úpravy a nanesení vzorku
Správný výběr zařízení a parametrů pro termální desorpci významně redukuje čas úpravy vzorku nebo dokonce umožňuje tento krok zcela vynechat. Tato technika nevyžaduje složitou manipulaci se vzorkem, není nutné například vzorek rozpouštět, a proto nehrozí kontaminace nečistotami z organických rozpouštědel nebo chyba, kterou přináší lidský faktor.

• Zachování separační účinnosti GC analýzy
Fokusační trubička zabraňuje rozšiřování elučních zón a zlepšuje tedy vlastnosti chromatografické separace.

• Selektivita metody
Vhodným výběrem podmínek termální desorpce lze dosáhnou vysoké selektivity. Tím je zabráněno vstupu nežádoucích látek do plynového chromatografu.

Více informací o termální desorpční jednotce Markes UNITY-xr naleznete v přiložených brožurách a na stránkách společnosti Markes.

Videogalerie

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru