Tento systém je vhodný pro průběžné monitorování vzduchu a nachází uplatnění například v armádě při analýze bojových chemických látek, v analýze životního prostředí při monitorování obsahu vybraných polutantů a skleníkových plynů nebo také v průmyslových podnicích při kontrole kvality ovzduší. Nejběžněji je TT24-7 spojen s GC nebo GC/MS instrumentací a umožňuje analýzu téměř v reálné čase.

Toto zařízení se skládá ze dvou elektricky chlazených pastí, které operují v tandemu, což zajišťuje kompletní odběr celého vzorku. V prvním kroku je nadávkován vzorek na trubičku A. Ve druhém kroku je změněn tok vzorku do trubičky B a trubička A je podrobena desorpci. Po dokončení desorpce z trubičky A je celý proces opakován a zahrnuje již i desorpci z trubičky B.  

Vzorek lze dávkovat v průtocích v rozmezí 50-800 mL/min a teplotu lze snížit až na -30 °C pro zachycení i velmi těkavých látek.    

markes

Více informací o zařízení Markes TT24-7 naleznete v přiložených brožurách a na stránkách společnosti Markes.

Videogalerie
Galerie
Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru