Nová souprava Seahorse XF T Cell Metabolic Profiling umožňuje robustní a přesná měření jak glykolytických, tak mitochondriálních aktivit v populacích T-lymfocytů, čímž poskytuje úplný obraz jejich energetického metabolismu. Tato měření mohou být spojena s protinádorovými vlastnostmi produktů pro terapii T-lymfocyty a jsou proto cenná při navrhování a optimalizaci procesů vývoje terapie ke zlepšení perzistence T-lymfocytů nebo k zamezení vyčerpání živin v mikroprostředí tumoru. Souprava poskytuje nejen vylepšená činidla, ale také nabízí zjednodušený pracovní postup testu, zkracuje dobu přípravy testu a minimalizuje potřebu optimalizace uncoupleru. Pomocí softwarů Wave Pro a Seahorse Analytics lze test snadno a rychle analyzovat, vizualizovat a interpretovat data.

Funkce

  • Podporuje dva testy pro generování robustních bioenergetických parametrů spojených s kritickými atributy pro protinádorové vlastnosti: perzistence T-lymfocytů a metabolická kondice T-lymfocytů.
  • Poskytují komplexní pohled na energetický metabolismus T-lymfocytů.
  • Vhodné pro hodnocení různých návrhů konstruktů, inženýrských strategií, výběru výchozích materiálů nebo metabolické kondice během procesu buněčné expanze.
  • Možné pro použití při hodnocení kapacity T-lymfocytů udržovat metabolickou aktivitu v metabolicky restriktivních podmínkách (např. nádorové mikroprostředí).
  • Vylepšená činidla pro snížení nutnosti optimalizace uncouplerů pro různé populace T-lymfocytů.
  • Doporučeno pro použití s analyzátorem Agilent Seahorse XF Pro, mini analyzátorem XF HS, médiem XF RPMI, pH 7,4 (kat. č. 103576-100) a přídavky do média (kat. č. 103577-100, 103578-100, 10359, 10355))
  • Sloučeniny se rekonstituují přímo v testovacím médiu, čímž se eliminuje potřeba DMSO nebo jiných rozpouštědel.
  • Každá šarže je přísně testována a validována pomocí funkčních testů, aby poskytovala konzistentní a robustní výsledky.
  • Snadno interpretovatelná analýza dat poskytovaná cloudovou platformou Agilent Seahorse Analytics, která zjednodušuje zpracování dat a transformuje nezpracovaná data do organizovaných souhrnných zpráv, které lze sdílet. Pro přístup k Agilent Seahorse Analytics pro analýzu dat použijte tento odkaz.

Technologie automatického měření energetického metabolismu v reálném čase

Analyzátory Agilent Seahorse XF měří rychlost spotřeby kyslíku (OCR) a rychlost extracelulární acidifikace (ECAR) živých buněk na vícejamkové destičce, přičemž zjišťují klíčové buněčné funkce, jako je mitochondriální respirace a glykolýza. Analyzátory Seahorse XF provádějí přidávání a míchání sloučenin, analytickou detekci bez potřeby značení buněk a automatické měření OCR a ECAR živých buněk v reálném čase.

Více o technologii Agilent Seahorse zde.

Jak to funguje

Základy imunometabolismu T-lymfocytů zjištěné prostřednictvím technologie Seahorse XF

Metabolická kondice imunitních buněk je kritickým parametrem, který je vnitřně spojen s protinádorovou účinností, včetně působení v imunosupresivním nádorovém mikroprostředí. Proto analýza metabolismu imunitních buněk nabízí jedinečný pohled na kritické faktory imunitních reakcí a poskytuje příležitosti k optimalizaci produktů pro buněčnou terapii.

Nová souprava Agilent Seahorse T Cell Metabolic Profiling, optimalizovaná pro T-lymfocyty, využívá modulátory s minimálním cytotoxickým účinkem, což umožňuje přesnější a robustnější měření. Tato souprava podporuje dva testy.

immune-cell-metabolism-fundamentals

 

Test perzistence XF T-lymfocytů

Test perzistence T-lymfocytů je navržen tak, aby zkoumal schopnost T-lymfocytů vyvinout trvalou imunitní odpověď a generovat paměťové T-lymfocyty po infuzi. Několik publikací uvádí, že odlišné metabolické profily T-lymfocytů (např. jako vysoká rezervní respirační kapacita kombinovaná s vysokou oxidační a nízkou glykolytickou bazální aktivitou) jsou charakteristiky spojené se zlepšenou perzistencí T-lymfocytů po adoptivním přenosu buněk. Tento test lze použít k vyhodnocení různých návrhů konstruktů, inženýrských strategií, výběru výchozího materiálu nebo sledování metabolické kondice během procesu expanze buněk.

Tcmp-cartoon

 

XF test kondice T-lymfocytů

Test zdatnosti T-lymfocytů umožňuje měření metabolismu T-lymfocytů i využití živinza různých podmínek, čímž se hodnotí schopnost T-lymfocytů udržovat protinádorovou funkci v metabolicky restriktivních prostředích jako jsou ta, která se vyskytují v mikroprostředí nádoru. Takové podmínky mohou být vytvořeny použitím inhibitorů dráhy substrátu (např. etomoxir, UK5099, BPTES), nahrazením glukózy jinými zdroji uhlíku nebo přímou změnou hladin metabolických substrátů v testovacím médiu.

fitness assay

 

Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru