Analyzátory Agilent Seahorse XF Pro měří spotřebu kyslíku (OCR) a rychlost extracelulární acidifikace (ECAR/PER) živých buněk v 96jamkovém formátu. Analyzátor XF Pro nabízí lepší přesnost OCR při nízkých rychlostech metabolizmu, ověřený výkon přístroje a vylepšenou opakovatelnost dat, optimalizované řízení teploty a je povolena automatizace.

OCR a ECAR nebo PER jsou klíčovými indikátory mitochondriální oxidace a glykolýzy, stejně jako rychlosti produkce ATP. Společně tato měření poskytují pohled na buněčnou metabolickou funkci v kultivovaných buňkách a ex vivo vzorcích na systémové úrovni.

S Agilent Seahorse Analytics je nyní k dispozici pokročilá analýza dat. Software Agilent Seahorse XF Pro obsahuje nové nástroje pro snadnější nastavení destičky, import rozložení destičky, zobrazení teplotní mapy a zobrazení křivky odezvy na dávku. Nové zobrazení kvality dat automaticky označí chybná data a usnadňuje odmítnutí odlehlých datových bodů.
Pouze pro výzkumné použití. Není určeno pro diagnostické postupy.

Základní přednosti analyzátoru:

  • Lepší přesnost při nízkých hodnotách OCR umožňuje spolehlivé sledování oxidačního metabolismu dalších typů imunitních buněk a typů buněk, které jsou bioenergeticky málo aktivní
  • Osvědčený výkon přístroje poskytuje spolehlivé CV% pro středně vysoké rozsahy OCR/PER, což zajišťuje konzistentní data XF mezi destičkami/experimenty
  • Měří rychlost buněčného metabolismu v reálném čase v minutách, bez potřeby extrakce vzorku nebo značení buněk
  • Čtyřportový injekční systém s funkcí automatického míchání umožňuje detekci přímé odpovědi živých buněk na přidané substráty, inhibitory a další sloučeniny v reálném čase
  • Dosáhněte vysoce citlivé analýzy až 5 000 buněk na jamku pomocí 96ti jamkové destičky
  • Přesně řízený inkubační reakční prostor udržuje teplotu v rozsahu 16–42 °C (8–20 °C nad okolními podmínkami) pro kompatibilitu s různými typy vzorků
  • Software XF Pro Controller umožňuje snadné vytvoření protokolu testu a přívětivé uživatelské rozhraní pro provádění testů XF. Wave Pro Data Quality View automaticky označí chybná data a umožňuje snazší odmítnutí odlehlých datových bodů.

Technologie Seahorse XF: Automatické měření energetického metabolismu v reálném čase

Analyzátory Agilent Seahorse XF měří rychlost spotřeby kyslíku (OCR) a rychlost extracelulární acidifikace (ECAR) živých buněk na vícejamkové destičce, přičemž zjišťují klíčové buněčné funkce, jako je mitochondriální dýchání a glykolýza. Analyzátory Seahorse XF provádějí přidávání a míchání sloučenin, analytickou detekci bez štítků a automatické měření OCR a ECAR v reálném čase. Více o technologii Seahorse XF naleznete na stránkách výrobce zde nebo si spusťe produktová videa v odkazech v pravém panelu.

Monitoruje bioenergetiku živých buněk v reálném čase na mikrodestičce

Dvě hlavní dráhy vedoucí k produkci energie, mitochondriální respirace a glykolýza, zahrnují buněčnou spotřebu kyslíku a eflux protonů.  Tyto analyty využívá technologie Seahorse XF k detekci extracelulárních změn metabolismu neznačených živých buněk a to s pomocí kazet s imobilizovanými senzory  za účelem měření rychlosti buněčného dýchání, glykolýzy a produkce ATP. Buňky se nasadí do testovacích jamek 96-ti jamkové mikrodestičky XF při konfluenci 50-90 %. Suspenzní buňky je nutné připevnit ke dnu jamky, aby se maximalizovala citlivost analýzy.

Vytváří mikrokomůrku a vypočítává rychlost extracelulárního toku v minutách
Přístroj spustí sondy na kazetě do testovacích jamek. Senzory jsou umístěny 200 mikrometrů nad dnem jamek a tvoří přechodné mikrokomůrky o objemu přibližně 2 mikrolitry. Jak se mění hladiny kyslíku a pH, jsou změny v senzorech zaznamenány přístrojem. Měření se obvykle provádějí po dobu 3 minut a hodnoty rychlostí metabolismu se vypočítávají automaticky. Po dokončení této doby měření se sondy zvednou, což umožní, aby se extracelulární médium vrátilo do výchozích podmínek.

Injekuje až 4 sloučeniny k testování reakcí buněk v reálném čase
Kazeta senzoru také obsahuje porty (4 na jamku), které umožňují injekci modulátorů do jamek buněk během testu. Průběh analýzy je specifikován protokolem přístroje, který lze dle potřeby upravovat. Systém vstříkne sloučeninu "A" do testovacích jamek a provede krok jemného míchání, aby se zajistila distribuce sloučeniny v testovacím médiu. Všechny jamky jsou zpracovány tímto způsobem současně. Následné měřicí cykly, jakékoli další nástřiky specifikované protokolem a výpočty rychlosti se provádějí automaticky.

Aplikace

Objevte sílu buněčného metabolismu

Platforma Agilent Seahorse XF měří dvě hlavní metabolické dráhy, mitochondriální respiraci a glykolýzu, pro živé buňky v reálném čase, aby poskytla funkční kinetická měření buněčné bioenergetiky. Zjistěte, jak mohou bioenergetické parametry poskytnout významný náhled a mohou sloužit jako indikátor pro modely nemocí, kritické buněčné procesy a nové terapeutické přístupy.

Imunitní metabolismus

Procesy imunitních buněk včetně aktivace, proliferace a zrání paměťových buněk jsou všechny řízeny metabolickým přeprogramováním, které lze vyladit tak, aby se zvýšil výkon a řídil tak osud imunitních buněk. Objevte poznatky o procesech imunitních buněk včetně aktivace, proliferace a rozvoje paměti prostřednictvím funkčních metabolických měření v reálném čase.

Metabolismus nádorových buněk

Metabolismus je kritickým hnacím motorem zhoubných nádorů, přičemž proliferace rakovinných buněk běžně vyžaduje upregulaci nebo „metabolický přechod“ směrem k více glykolytickému fenotypu, aby se podpořily rychlé energetické požadavky a vytvořily se stavební bloky pro růst rakovinných buněk. Odhalte metabolické vlastnosti nádorových buněk prostřednictvím funkční bioenergetické analýzy živých buněk v reálném čase pro hlubší pochopení biologie rakovinných buněk.

Více o aplikacích měření metabolismu Seahorse XF najdete na stránkách výrobce zde.

Mikrotitrační destička a FluxPak pro buněčné kultury Agilent Seahorse XF Pro M

– Destička XF Pro M má kolem jamek pro buněčnou kulturu rezervoár pro vodný roztok, aby se zabránilo odpařování vnějších jamek a minimalizovaly se okrajové efekty při nasazování buněk.
– XF Pro M FluxPak obsahuje Hydrobooster a XF Loading Guide, protože vylepšený FluxPak pomáhá snížit odlehlé hodnoty a zlepšit výsledky testu XF.
– Destička XF Pro M Cell Culture a FluxPak jsou kompatibilní pouze s novým analyzátorem XF Pro.

Agilent Seahorse XF Pro M Cell  Culture Microplate

Normalizace

Normalizace funkčních biologických dat je klíčovou součástí pracovního postupu pro provádění a/nebo následnou analýzu nezpracovaných dat pro zajištění přesné a konzistentní interpretace výsledků. Metabolické testy XF se v tomto ohledu neliší a pro většinu prováděných experimentů je vyžadována určitá forma normalizace. Ať už srovnáváte různé typy buněk, genetické modifikace nebo ošetření sloučeninami, data musí být pro správné srovnání normalizována na společný sdílený parametr. Více o metodách normalizace se dozvíte v nabídce Manuály a protokoly.

XF Analyzer Grant Expeditor Package

BEZPLATNÝ dokument XF Analyzer Grant Expeditor Package může zjednodušit proces žádosti o grant. Můžete si ho stáhnout na stránkách Agilent Technologies zde.

Automatizace pipetování pomocí platformy Agilent Bravo

Buněčné testy často vyžadují několik kroků manipulace s kapalinou, což může ovlivnit kvalitu dat. Nedostatek konzistentní přípravy vzorku může mít za následek nepřijatelnou variabilitu mezi jamkami, destičkami nebo replikovanými testy. Takové kroky pipetování mohou být také
pracné, zvláště při provádění multiplexních nebo replikovaných testů ve velkém počtu, jak je často vyžadováno v projektech výzkumu léčiv. K vyřešení těchto problémů při provádění testů s Agilent Seahorse XFe96 lze několik klíčových kroků ručního pipetování automatizovat pomocí platformy pro automatizovanou manipulaci s kapalinami Agilent Bravo se softwarem Bravo Seahorse Assay Workbench.

Provádění kroků manipulace s kapalinami pomocí platformy Bravo poskytuje vědcům přínos s ohledem na kvalitu dat a zkrácení doby přípravy testu (praktické). Obě výhody umožňují zvýšení produktivity díky konzistentnějším datům a také delší době strávené během testu XF.

Více informací si můžete stáhnout v sekci Manuály a protokoly.

Seahorse XF Assay Learning Center

Seahorse XF experiment je popsán krok za krokem na stránkách výrobce Agilent Technologies zde.

Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru