Robustní měření v komplikovaných biologických matricích na úrovni sub ppb nebo bezproblémová analýza reziduí pesticidů v potravinách. Tyto aplikace a mnohé další zvládne nový Agilent 6475 trojitý kvadrupól LC/MS s velkou mírou samostatnosti díky prvkům umělé inteligence. 

Agilent 6475 trojitý kvadrupól LC/MS posouvá třídu spolehlivých rutiních LC/MS na novou úroveň. Navazuje na kvalitu přístroje 6470B s využitím technologií Agilent JetStream (AJS), zahnuté a zužující se kolizní cely, vyhřívaných hyperbolických kvadrupólů a  detekčního systému  s ± 20 kV vysokoenergetickou diodou. Nově přináší pokročilou inteligenci díky vestavěnému PC na čipu. Můžete si tak usnadnit život s pomocí technologií včasného upozornění na údržbu (Early Maintainance Feedback, EMF), možnosti plánování ladění (tune) a kontroly ladění (check tune) a také funkcí podmíněných sekudárních nástřiků (Intelligent Reflex).

Klíčové charakteristiky:

 • Volba iontových zdrojů: Agilent Jet Stream (AJS), Elektrosprej (ESI), Chemická ionizace za atmosferického tlaku (APCI) a Multimode (MMI) a nanosprej. 
 • Široký rozsah hmot 5-3000 amu umožňující záběr aplikací od malých molekul po vícenásobně nabité peptidy
 • VacShield: údržba iontového injektoru (kapiláry) bez porušení vakua a s velmi snadnou uživatelskou manipulací (podívejte se na video zde). Doba odstávky je díky tomu snížena z 6 hod na 30 min. Navíc dochází k menší zátěži pro vakuový systém hmotnostního spektrometru.

Přístrojová inteligence 

 • Ladění SWARM (SWARM = agl roj včel) je multiparametrový iterační algoritmus optimalizace prvků iontové optiky, díky němuž je společné optimum nalezeno rychleji a kvalitněji než s klasickými sekvenčními ladícími algoritmy. Ladění a MS kalibraci lze navíc naplánovat v akvizičním SW MassHunter na vhodnou dobu, takže nemusíte ztrácet čas, když přijdete do laboratoře a chcete začít měřit.
 • Upozornění na včasnou údržbu (Early Maintainance Feedback, EMF): parametry signalizující znečištění jsou aktivně monitorovány systémem a zobrazuje se čas do další údržby nebo potřeba okamžitého zásahu
 • Funkce Inteligentní Reflex zajistí opakovaný nástřik blanku nebo vzorku v případě detekce problémů jako je přenos vzorku (carryover) nebo množství analytu mimo kalibrační rozsah.
 • Možnost  automatického spuštění konfirmačního nástřiku v případě detekce analytu rychlou screeningovou metodou

Ovládací software MassHunter

 • Optimalizace MRM přechodů a parametrů iontového zdroje je ve verzi MassHunter 12.0 již plně integrovaná v akvizičním SW a uživatel může volit mezi plně automatickou a poloautomatickou variantou optimalizace. Optimalizaci MRM i podmínek zdroje lze proádět pomocí nástřiků vzorku nebo standardu z vialky z poměrně nízkých koncentračních úrovní. Proto nepotřebujete koncentrované roztoky Vašich analytů a zároveň zbytečně nekontaminujete hmotnostní spektrometr.
 • funkce dynamické MRM, tedy automatické rozložení retenčních oken pro detekci MRM přechodů s přizpůsobením dwell time tak aby výsledná frekvence sběru dat (cycle time) zůstala zachována
 • Automatická tvorba časových oken pro dynamické MRM přechody a velmi snadný update MRM metody (posun retenčních časů nebo přidání látek do metody) 
 • Široké databáze MRM přechodů jsou k dispozici pro řadu skupin analytů (pesticidy, léčiva, drogy, PFAS...), z nich lze přímo nastavit měřící metodu
 • Kvantifikační software MassHunter QuantMyWay umožňuje uzpůsobit uživatelské prostředí "na míru" pracovnímu postupu nebo uživateli, tak aby nejčastější operace byly dostupné napřímo přes ikony na hlavní obrazovce. Compound-At-a-Glance sllouží pro přehledné zobrazení během revize dat.

 Více o MassHunter pro LC/MS zde

Systém může být provozován v regulovaném prostředí díky vestavěné technické kontrole stavu systému, zabezpečení uživatelských oprávnění (User management), Audit Trail a integrity dat. Software MassHunter 12 je kompatibilní s OpenLab serverem a lze jej konfigurovat plně v souladu s US FDA 21 CFR Part 11, EU Annex 11. 

Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru