Agilent MassHunter je dedikovaný software pro kontrolu, optimalizaci, sběr dat, kvalitativní a kvantitativní analýzu a reportování pro přístroje Time-of-Flight (TOF), kvadrupóly Time-of-Flight (Q-TOF), ICP-MS, jednoduché (SQ) a trojité kvadrupóly (QqQ) Agilent. Byl vyvinut pro snazší MS analýzu od ladění přístroje, přes optimalizaci metody až po získání relevantních výsledků. Disponuje řadou nástrojů, které jsou přizpůsobeny účelu analýzy, od přehledného a rychlého vyhodnocení výsledků cílených analýz na trojitých kvadrupólech až po vysoce sofistikované nástroje pro screening, profilování, identifikaci látek a statistickou analýzu.  Praktickou výhodou pro laboratoř je sjednocení softwarové platformy pro komplementární techniky GC/MS, LC/MS, CE/MS, SFC/MS a ICP/MS.

MassHunter 12.0 uvedený na trh s novou generací LC/MS přístrojů přichází s přístrojovou inteligencí a novými uživatelskými funkcemi jako je ladění SWARM, upozornění na včasnou údržbu (Early Maintainance Feedback, EMF) a funkce Inteligentní Reflex. Přečtěte si více o těchto pokročilých funkcích pro LC/MS QQQ a LC/MS QTOF Agilent.

MassHunter software zahrnuje celou řadu funkcí usnadňujících analytickou práci při vývoji metod a vyhodnocení dat:

MassHunter pro LC/QQQ

 • Optimalizace MRM přechodů a parametrů iontového zdroje je ve verzi MassHunter 12.0 již plně integrovaná v akvizičním SW a uživatel může volit mezi plně automatickou a poloautomatickou variantou optimalizace
 • Široké databáze MRM přechodů jsou k dispozici pro řadu skupin analytů (pesticidy, léčiva, drogy, PFAS...), z nich lze přímo nastavit měřící metodu
 • Automatická tvorba časových oken pro dynamické MRM přechody a velmi snadný update MRM metody (posun retenčních časů nebo přidání látek do metody) 
 • Kvantifikační software MassHunter QuantMyWay umožňuje uzpůsobit uživatelské prostředí "na míru" pracovnímu postupu nebo uživateli, tak aby nejčastější operace byly dostupné napřímo přes ikony na hlavní obrazovce. Compound-At-a-Glance sllouží pro přehledné zobrazení během revize dat.

MassHunter pro LC/TOF a QTOF

 • Screeningový workflow pomocí MassHunter Screener a s využitím iReflex podmíněných nástřiků pro změření MS/MS spekter suspektních analytů
 • Diferenční analýza pomocí software MassHunter Explorer, který nabízí jedno rozhraní pro zadání vzorků, alignment a revizi dat, statistické zpracování a diferenční analýzu dat a identifikaci sloučenin
 • Extrakce molekulových signálů se provádí s využitím rekurzní extrakce napříč sadou vzorků, čímž se minimalizují falešně pozitivní a falešně negativní signály
 • Součástí screeningového a identifikačního workflow je manažer knihoven ChemVista. Ve verzi ChemVista pro aplikované obory je obsaženo 14 000 látek z oblasti kontaminantů potravin a životního prostředí, léčiv, drog a jejich metabolitů, mykotoxinů, látek extrahovatelných a vyluhovatelných atd. Ve verzi ChemVista pro metabolomiku je zahrnuta databáze a knihovna Agilent METLIN. Kromě těchto lokálních knihoven a databází však může ChemVista pracovat i s databázemi dostupnými na internetu nebo s importem dalších knihoven ve formátu csv.
 • MassHunter SW pro LC/MS je kompatibilní s OpenLab serverem a lze jej konfigurovat plně v souladu s US FDA 21 CFR Part 11, EU Annex 11.  Software může být provozován v regulovaném prostředí včetně zabezpečení uživatelských oprávnění (User management), Audit Trail a integrity dat. 

Agilent MassHunter software je možné dále rozšířit o celou řadu přídavných softwarových modulů umožňujících specializované vyhodnocení dat:

 • MassHunter Explorer nabízí jedno rozhraní pro zadání vzorků, alignment a revizi dat, statistické zpracování a diferenční analýzu dat a identifikaci sloučenin
 • Mass Profiler Professional umožňující velmi pokročilou analýzu dat
 • BioConfirm software pro charakterizaci biofarmaceutických produktů - peptidy, proteiny, monoklonální protilátky, oligonukleotidy
 • Pathway architect pro mapování metabolitů na metabolické dráhy živých organismů
 • Agilent Profinder umožňuje kvalitní extrakci a alignment molekulových signálů
 • VistaFlux je software pro sledování metabolického toku pomocí izotopově značených molekul
 • Classifier pro rutinní autentikaci vzorků na základě chemometrického profilování
 • Lipid Annotator pro lipidomickou analýzu

 

Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru