Agilent MassHunter je dedikovaný software pro kontrolu, optimalizaci, sběr dat, kvalitativní a kvantitativní analýzu a reportování pro přístroje Time-of-Flight (TOF), kvadrupóly Time-of-Flight (Q-TOF), ICP-MS, jednoduché (SQ) a trojité kvadrupóly (QqQ) Agilent. Byl vyvinut pro snazší MS analýzu od ladění přístroje, přes optimalizaci metody až po získání relevantních výsledků. Disponuje řadou nástrojů, které jsou přizpůsobeny účelu analýzy, od přehledného a rychlého vyhodnocení výsledků cílených analýz na trojitých kvadrupólech až po vysoce sofistikované nástroje pro profilování, identifikace a statistiku.  Praktickou výhodou pro laboratoř je sjednocení softwarové platformy pro komplementární techniky GC/MS, LC/MS, CE/MS, SFC/MS a ICP/MS.

MassHunter software zahrnuje celou řadu funkcí usnadňujících analytickou práci při vývoji metod a vyhodnocení dat:

  • MassHunter Source Optimizer  - umožňuje automatickou optimalizaci parametrů iontového zdroje
  • Automatická tvorba MRM metod s využitím databází přechodů
  • Dynamické MRM přechody - automatické nastavení dwell time a cycle time pro konzistentní hustotu dat
  • Rychlé a uživatelsky příjemné vyhodnocení MS-MS dat
  • trigered MRM - citlivější a rychlejší alternativa sběru plných produktových spekter. Sběr doplňkových MRM přechodů pro konfirmaci identity a vyhledávání v Agilent t-MRM databázích
  • Agilent ProFinder pro kvalitnější extrakci molekulových signálů a porovnání vzorků
  • (Q-)TOF databáze a MS/MS knihovny (pesticidy, forenzní toxikologie, veterinární léčiva, mykotoxiny, metabolity)
  • Nástroje pro zpracování "high-resolution" dat - extrakce molekulových signálů (Molecular Feature Extraction, MFE), hledání dle vzorce s pomocí databází (Find by Formula, FBF), identifikace molekulových signálů kombinovaným faktorem přesné hmoty a izotopových poměrů (Molecular Formula Calculation), Auto MS-MS, All ion MS-MS umožňující konfirmaci nálezů pomocí porovnání MS-MS spekter s databází.
  • MassHunter WalkUp software pro použití v provozech s mnoha uživateli s definovanými právy

Agilent MassHunter software je možné dále rozšířit o celou řadu přídavných softwarových modulů umožňujících specializované vyhodnocení dat:

Více informací naleznete na stránkách Agilent Technologies,.

Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Hotline

Servis
+420 725 631 863
8:00 - 17:00

Molekulární biologie
+420 244 001 245
9:00 - 15:00

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru