Integrovaný panel nástrojů pro analýzu metabolických cest a biologickou kontextualizaci

Geny a proteiny interagují v biochemických drahách, které navozují biologické procesy spojené s patologickými poruchami. GeneSpring 13.0 poskytuje možnosti modelování, které výzkumníkům umožňují tyto sítě rychle generovat a zkoumat. Prostřednictvím algoritmů a databází druhově specifických interakcí můžete vytvořit širokou škálu typů sítí zahrnující cílové dráhy a regulátory, transkripční regulátory, biologické procesy, event. Hledání nejkratších propojení mezi entitami. Sítě mohou být také vytvořeny i na základě uživatelem zadaných MeSH podmínek

GeneSpring Support Portal

Manuály a protokoly naleznete zde.

Určeno pouze pro výzkum, ne pro diagnostické účely.

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Hotline

Servis
+420 725 631 863
8:00 - 17:00

Molekulární biologie
+420 244 001 245
9:00 - 15:00

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru