Mass Profiler Professional je výkonná softwarová platforma vytvořená pro chemometrické zpracování multivariačních dat z hmotnostních spektrometrů. V rámci jednoho projektu lze v Mass Profiler Professional kombinovat data ze všech typů hmotnostních analyzátorů (LC/MS, GC/MS, CE/MS a ICP/MS), takže Mass Profiler Professional představuje unikátní platformu využitelnou v celé řadě disciplín jako je metabolomika, proteomika, lipidomika, analýza potravin, environmentální chemie, forenzní chemie a toxikologie, petrochemie apod. Kromě předběžného zpracování dat (normalizace, transformace rozsahu), obsahuje Mass Profiler Professional řadu statistických nástrojů pro neřízené i řízené techniky strukturního rozpoznávání. Mass Profiler Professional je úzce provázaný s Agilent MassHunter a Agilent OpenLAB ChemStation, dohromady tak tvoří silný nástroj pro zjištění statisticky významných rozdílů mezi skupinami vzorků, hledání skrytých vztahů mezi vzorky a proměnnými nebo tvorbu modelů pro klasifikaci neznámých vzorků. Pro snadnější a rychlejší analýzu může uživatel použít předdefinovaných kroků pro rychlou základní analýzu. Nemusíte být statistik, abyste dosáhli prvotřídních výsledků.

Mass Profiler Proffesional:

  • Diferenční analýza dvou nebo více sad vzorků na základě dat z jednoho, nebo více MS a NMR instrumentů.
  • Vytvořeno jak pro uživatelé hmotnostních spektrometrů tak pro statistiky s možností předdefinovaných kroků pro rychlou analýzu.
  • Analýza rozptylu, neřízené techniky strukturního rozpoznávání (PCA, klasterace), tvorba a validace klasifikačních modelů (PLS-DA, Support Vector Machines, Naïve Bayes, umělé neuronové sítě).
  • Vestavěný prohlížeč hmotnostních spekter pro snadnou identifikaci markerů pomocí LC/MS a GC/MS databází a knihoven (METLIN, forenzní a toxikologická knihovna, knihovna pesticidů a veterinárních léčiv, NIST, Agilent Fiehn Metabolomic).
  • Import dat ze Spectrum Mill software pro proteomické aplikace.
  • Pathway Architect Modul: umožňuje snadno identifikovat ovlivněné metabolické procesy.
  • Automatizace zpracování dat a klasifikace vzorků pomocí skriptů.

Více informací naleznete na stránkách Agilent Technologies.

Rychlý kontakt
Aplikace
Brožury, Technické specifikace
Videogalerie

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru