Je Vaše analytické zadání kvantifikace ppt hladin kontaminantů ve vzorcích vod? Nebo potřebujete detekovat co nejnižší koncentrace endogenních metabolitů v biologických materiálech. Pro ty skutečně nejnáročnější aplikace je tu high-end LC/MS trojitý kvadrupól Agilent 6495.

Agilent 6495 si poradí s detekcí látek na úrovni femtogramů analytu v nástřiků a také s typickými problémy, jako je detekce negativních iontů, malých molekul či fragmentů. Agilent 6495 Vám poskytne větší analytický "komfort" například v analýze vod; díky vysoké citlivosti je možné provádět přímou analýzu bez zakoncentrace. Pokud analyzujete stopové koncentrace pesticidů a dalších kontaminantů v potravinách, můžete si dovolit ředit Vaše extrakty a tak snížit matriční efekty. Pokud pracujete v "life science" nebo klinickém výzkumu, budete schopni detekovat nízké koncentrace endogenních látek (hormony, metabolity apod.) a bude Vám stačit méně vzorku pro analýzu.

Trojitý kvadrupól Agilent 6495D vychází z osvědčeného výkonu a robustnosti předchozích modelů. Té nejvyšší citlivosti je dosaženo kombincí patentovaného iontového zdroje Agilent Jet Stream (AJS) ,  s technologií iFunnel 4. generace. Přístroj dosahuje vynikající reprodukovatelnosti ploch píku i na nízkých koncentracích ve velkých multianalytových metod s nízkými dwell time a s přepínáním polarity. Přitom je zachována dlouhodobá stabilita a odolnost vůči zanesení složkami matrice.

Stejně jako další Agilent LC/MS nabízí QQQ 6495D pokročilou inteligenci díky vestavěnému PC čipu. Kombinací s nově uvedeným SW MassHunter 12 si tak můžete usnadnit život díky systému včasného upozornění na údržbu (Early Maintainance Feedback, EMF), možnosti plánování ladění (tune) a kontroly ladění (check tune) a také funkcí podmíněných sekudárních nástřiků (Intelligent Reflex).

Klíčové charakteristiky:

 • Volba iontových zdrojů: Agilent Jet Stream (AJS), Elektrosprej (ESI), Chemická ionizace za atmosferického tlaku (APCI), Multimode (MMI) a nanosprej
 • Široký rozsah hmot 5-3000 amu umožňující záběr aplikací od malých molekul po vícenásobně nabité peptidy. Uplatnění v oblasti citlivé cílené proteomiky.
 • VacShield: údržba iontového injektoru (kapiláry) bez porušení vakua a s velmi snadnou uživatelskou manipulací (podívejte se na video zde). Doba odstávky je díky tomu snížena z 6 hod na 30 min. Navíc dochází k menší zátěži pro vakuový systém hmotnostního spektrometru.

Přístrojová inteligence 

 • Ladění SWARM (SWARM = agl roj včel) je multiparametrový iterační algoritmus optimalizace prvků iontové optiky, díky němuž je společné optimum nalezeno rychleji a kvalitněji než s klasickými sekvenčními ladícími algoritmy. Ladění a MS kalibraci lze navíc naplánovat v akvizičním SW MassHunter na vhodnou dobu, takže nemusíte ztrácet čas, když přijdete do laboratoře a chcete začít měřit.
 • Upozornění na včasnou údržbu (Early Maintainance Feedback, EMF): parametry signalizující znečištění jsou aktivně monitorovány systémem a zobrazuje se čas do další údržby nebo potřeba okamžitého zásahu
 • Funkce Inteligentní Reflex zajistí opakovaný nástřik blanku nebo vzorku v případě detekce problémů jako je přenos vzorku (carryover) nebo množství analytu mimo kalibrační rozsah.
 • Možnost  automatického spuštění konfirmačního nástřiku v případě detekce analytu rychlou screeningovou metodou

Ovládací software MassHunter

 • Optimalizace MRM přechodů a parametrů iontového zdroje je ve verzi MassHunter 12.0 již plně integrovaná v akvizičním SW a uživatel může volit mezi plně automatickou a poloautomatickou variantou optimalizace. Optimalizaci MRM i podmínek zdroje lze proádět pomocí nástřiků vzorku nebo standardu z vialky z poměrně nízkých koncentračních úrovní. Proto nepotřebujete koncentrované roztoky Vašich analytů a zároveň zbytečně nekontaminujete hmotnostní spektrometr.
 • funkce dynamické MRM, tedy automatické rozložení retenčních oken pro detekci MRM přechodů s přizpůsobením dwell time tak aby výsledná frekvence sběru dat (cycle time) zůstala zachována
 • Automatická tvorba časových oken pro dynamické MRM přechody a velmi snadný update MRM metody (posun retenčních časů nebo přidání látek do metody) 
 • Široké databáze MRM přechodů jsou k dispozici pro řadu skupin analytů (pesticidy, léčiva, drogy, PFAS...), z nich lze přímo nastavit měřící metodu
 • Kvantifikační software MassHunter QuantMyWay umožňuje uzpůsobit uživatelské prostředí "na míru" pracovnímu postupu nebo uživateli, tak aby nejčastější operace byly dostupné napřímo přes ikony na hlavní obrazovce. Compound-At-a-Glance sllouží pro přehledné zobrazení během revize dat.

Více o MassHunter SW zde

Systém může být provozován v regulovaném prostředí díky vestavěné technické kontrole stavu systému, zabezpečení uživatelských oprávnění (User management), Audit Trail a integrity dat. Software MassHunter 12 je kompatibilní s OpenLab serverem a lze jej konfigurovat plně v souladu s US FDA 21 CFR Part 11, EU Annex 11. 

Brožury, Technické specifikace
Videogalerie
Výhody produktu
Ikona AI
Ladění a kalibrace pomocí umělé inteligence

Agilent 6495D využívá ladění SWARM, což je je multiparametrový iterační algoritmus optimalizace prvků iontové optiky, díky němuž je společné optimum nalezeno rychleji a kvalitněji než s klasickými sekvenčními ladícími algoritmy. Ladění a MS kalibraci lze navíc naplánovat v akvizičním SW MassHunter na vhodnou dobu, takže nemusíte ztrácet čas, když přijdete do laboratoře a chcete začít měřit.

Ladění
Plně automatická optimalizace integrovaná v akvizičním SW

Přímo z akvizičního software nyní můžete nastavit podmínky pro optimalizaci MRM přechodů a zároveň optimalizaci iontového zdroje. Optimalizace je potom provedena plně automaticky nebo poloautomaticky se vstupem uživatele. Tento algoritmus umí pracovat s detekcí píků v různých RT a je schopen naladit izomery s identickými hmotami. Optimum iontového zdroje může být automaticky voleno s ohledem na slaběji ionizující analyty. Pracuje se s nástřikem málo koncentrovaných standardů z vialky, a proto nedochází ke zbytečné kontaminaci systému cílovými analyty.

ikona EMF
Aktivní monitoring systému a autodiagnostika

Systém využívá aktivní monitoring Early Maintainance Feedback, který za Vás hlídá termíny preventivních úkonů LC/MS (například výměna jehly a sedýlka autosampleru, oleje ve vakuové  pumpě atd.), upozorňuje na možné problémy (například nestabilita spreje, špatný stav detektoru iontů).

Ikona iReflex
Inteligentní Reflex - méně přeměřování vzorků

Inteligentní Reflex (iReflex) je funkcí, která umožňuje automaticky provádět další nástřiky vzorku "vsunuté" do základní sekvence.  - za předem definovaných podmínek je vzorek automaticky reanalyzován jinou, navazující metodou, lze využít například pro situaci carryover, saturace detektoru anebo pro automatickou konfirmační analýzu ve screeningovém workflow. 

Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru