Agilent Jet Stream (AJS) Iontový zdroj

Technologie iontového zdroje Agilent Jet Stream (AJS) je založena na tradičním Agilent ESI iontovém zdroji s orthogonálním uspořádáním. Kromě zmlžovacího plynu je okolo sprejovací kapiláry zaveden také koaxiální proud přehřátého plynu. Díky tomu dochází k fokusaci termálním gradientem a efektivní desolvataci spreje. Vzniká fokusovaná zóna bohatá na ionty přímo před vstupní kapilárou. Výsledkem je cca desetinásobné zvýšení citlivosti v porovnání s tradičním elektrosprejem, lepší opakovatelnost a robustnost.

Design Agilent Jet Stream (AJS) iontového zdroje

 

Iontový zdroj Agilent Jet Stream (AJS)

Porovnání citlivosti tradičního elektrospreje a Agilent Jet Stream (AJS) Iontového zdraoje

Agilent Jet Stream Sensitivity