O nás

Společnost HPST, s.r.o., byla založena v září 1999 v návaznosti na strategické rozdělení Hewlett-Packard do dvou firem, a to Hewlett-Packard (činnosti navazující na počítačové divize) a Agilent Technologies (činnosti navazující na divize analytické a měřící techniky). Obchodní strategie a servisní služby společnosti navazují na dlouholetou tradici Hewlett-Packard v oblasti analytické instrumentace, kterou obohacujeme o vyšší flexibilitu, dynamičnost i rozšíření nabídky produktů a služeb pro analytické laboratoře.

HPST, s.r.o., je autorizovaným distributorem společnosti Agilent Technologies pro Českou republiku v oblastech chromatografie (GC, HPLC, UHPLC, kapilární elektroforéza) a hmotnostní spektrometrie (GC/MS, LC/MS, CE/MS), disolučních aparátů, molekulární (UV-Vis, UV-Vis-NIR, fluorescence, FTIR analyzátory a mikroskopy) a atomové spektroskopie (ICP-OES, ICP-MS, AAS), a v neposlední řadě také v oblasti molekulární biologie a genomiky (analýza nukleových kyselin a proteinů, microarray skenery a skla, PCR & RT-PCR, qPCR, řešení pro NGS, reagencie pro mutagenezi a klonování, sondy FISH a další).

Kromě nabídky analytické instrumentace je HPST, s.r.o., také poskytovatelem autorizovaného servisu pro přístroje Agilent Technologies. Tým servisních techniků (pravidelně školených a certifikovaných výrobcem) zajišťuje širokou škálu servisních služeb od instalací a oprav přes preventivní prohlídky až po funkční verifikace a operační kvalifikace. Servisní oddělení také poskytuje vzdálenou podporu přes telefon nebo internet. HPST, s.r.o., pravidelně pořádá softwarová i hardwarová školení pro nové uživatele i pro pokročilé analytiky a workshopy v oblasti molekulární biologie. Nedílnou součástí služeb zákazníkům je také vývoj metod a aplikační podpora, kterou zajišťuje tým aplikačních specialistů.

Vize a poslání
HPST, s.r.o., je silnou a respektovanou společností s profesionálním, nadšeným a komunikativním týmem, která je zákazníky vnímána jako spolehlivý obchodní partner schopen plnit jejich potřeby. HPST poskytuje nejširší nabídku řešení a služeb v oblasti chromatografie, spektroskopie a molekulární biologie na českém trhu.

Naše moto
Naše služby jsou klíčem k Vašemu úspěchu.

 

Certifikát ISO 9001:2008  Naše společnost úspěšně prošla certifikačním auditem a získala tak certifikát ISO 9001:2008.

 

CZECH Stability Award 2016V letošním roce získala naše společnost HPST, s.r.o., v rámci ocenění Czech stability Award známku "Excelentní", což ji posunulo na nejvyšší možné příčky skóringového hodnocení a zároveň zařadilo do skupiny nejstabilnějších firem v České republice.

Metoda hodnotícího modelu CZECH Stability Award je založena na exaktní statistické analýze a principech data miningu. Do analýzy vstupuje množství ukazatelů z oblasti individuálních charakteristik firmy. Jedná se o údaje typu demografická data, informace o platební morálce subjektů, finanční údaje, vazby mezi jednotlivými subjekty či negativní informace a makroekonomická data. Skóringový model CZECH Stability Award vychází z mezinárodních zkušeností centrálního skóringového týmu Bisnode, které jsou dány kvalitou dat a rozsahem údajů, jež Bisnode zpracovává, stejně jako unikátní makroekonomickou komponentou, která se v čase mění podle aktuálního vývoje ekonomiky.

 

 

 

 

CZECH Stability Award 2015Ocenění formou certifikátu CZECH Stability Award poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy, a to na základě měření stability jednotlivých společností pomocí Bisnode skóringu, který vychází z mezinárodně uznávaného skóringového modelu. Tento certifikát deklaruje, že hodnocená společnost praktikuje politiku otevřené komunikace, poskytuje dostatek informací o posledních výsledcích svého hospodaření nebo vlastnické struktuře, což jsou nedílné součástí samotného hodnocení CZECH Stability Award.