Plynová chromatografie

Potřebujete flexibilní a spolehlivý hardware a software pro komplexní výzkum? Nebo snad jednoduchý, robustní systém pro rutinní analýzy, případně rychlý a odolný přenosný chromatograf pro okamžité analýzy u Vás v laboratoři, nebo v terénu? Pak jste tu správně.

Jsme schopni nabídnout takové řešení – tj. GC a GC/MS systémy, které budou šity na míru Vašim analytickým požadavkům i finančním možnostem.

Agilent Technologies jakožto historický lídr a průkopník plynové chromatografie (dříve Hewlett Packard) dnes nabízí nejširší výběr systémových řešení pro plynovou chromatografii (GC) a plynovou chromatografii s hmotnostní detekcí (GC/MS) ruku v ruce s propracovanou uživatelskou a aplikační podporou a širokou nabídkou spotřebního materiálu.

Současné GC a GC/MS jsou zkonstruovány tak, že dnes svým výkonem převyšují Vaše požadavky, ale s jistotou i v budoucnu budou schopny splnit Váš požadavek na výkon a zajistit spolehlivost, přesnost a robustnost, pro kterou jsou chromatografy Agilent již po desetiletí mezi svými uživateli známé. Výkon roste, kvalita zůstává!

V současné nabídce je také celá řada jednoúčelových GC analyzátorů, vyrobených se zaměřením na danou aplikaci. Obsahují nezbytně potřebné komponenty i vytvořené funkční metody, takže instalace přístroje, zavedení metodiky a rozjezd analýz je jen otázkou okamžiku. To vše pro velmi rychlý návrat vynaložené investice a Vaši spokojenost. Softwary OpenLAB CDS a MassHunter umožňují laboratořím díky svému uživatelsky příjemnému a logickému prostředí snadné přechody mezi GC a LC systémy. OpenLAB CDS poskytuje laboratořím jeden funkční softwarový balíček pro GC i LC chromatografii. MassHunter software díky jasné logice ovládání umožňuje laboratořím využití znalostí softwaru pro GC/MS i na LC/MS.

Tak jako tomu bylo vždy, přístroje Agilent Vám zaručí, že se na své výsledky budete moci vždy spolehnout. Vaše jistota bude potvrzením dobré investice. Ta obnáší kvalitní výsledky, úsporu času a záruku kontinuity zakázek.

Pro kompletní pokrytí potřeb Vaší laboratoře je v nabídce kromě GC a GC/MS také celá řada příslušenství, jako headspace samplery, různé druhy autoinjektorů, přístroje pro automatickou přípravu vzorků, derivatizace, zakoncentrování vzorků, atp.

Agilent Vám je tak schopen nabídnout nejširší a technicky nejpropracovanější portfolio přístrojů a příslušenství pro GC a GC/MS na současném trhu.

 

1. Gas Management Best Practices 1 2. Gas Management Best Practices 2 3. GC Column Installation 1 4. GC Column Installation 2 5. Ghost Peaks 1 6. Ghost Peaks 2 7. Ghost...