Atomová spektroskopie

Objevte možnosti atomové spektrometrie a získejte náskok se spektrometry Agilent Technologies

Agilent Technologies nabízí v současnosti nejucelenější řadu instrumentace pro atomovou spektroskopii. V portfoliu naleznete instrumentaci AAS, MP-AES, ICP-OES či ICP-MS.

AAS – Spektrometry Agilent Technologies jsou z historického hlediska skutečným matadorem v instrumentaci AAS. Tyto Atomové absorpční spektrometry (dříve vyráběné pod značkou Varian) vždy představovaly světovou jedničku. Nabízejí svým uživatelům jedinečnou kvalitu, vynikající optický design, kvalitní konstrukční materiály, snadný a velmi výkonný software a bezproblémový provoz. Portfolio Agilent Technologies AAS zahrnuje systémy pro atomizaci na plameni FAAS, patentované rychlosekvenční systémy FS FAAS, systémy s termoelektrickou atomizací na grafitové kyvetě a duální systémy AAS umožňující současné analýzy na plameni a kyvetě. 

MP-AES - Díky nedávnému představení nové techniky MP-AES získal Agilent znovu náskok v instrumentaci pro prvkové analýzy. MP-AES 4200 je atomový emisní spektrometr s mikrovlnným plazmatem. Ke svému provozu vyžaduje pouze elektřinu a vzduch! Vaše laboratoř tak může bez obav provádět multiprvkové analýzy, a to i bez přítomnosti obsluhy. Spektrometr MP-AES 4200 tedy nabízí velmi snadné prvkové analýzy, flexibilitu v možnosti stanovení prvků (žádné lampy), minimální provozní náklady, a to vše bez drahých a hořlavých plynů!

ICP-OES - Agilent Technologies před nedávnem představil nový model spektrometru s indukčně vázaným plazmetem Agilent 5110 ICP-OES. Tento nová řada ICP-AES spektrometrů přináší revoluční patentovanou technologii DSC, která umožňuje současné duální pozorování plazmatu tedy a je tedy simultánním ICP-OES s axiálním i radiálním pozorováníím.

ICP-MS a ICP-MS/MS - Instrumentace Agilent ICP-MS je bezkonkurenční špičkou ve své třídě, čemuž odpovídá i široká instalovaná databáze ICP-MS Agilent ve světě, ale především i v České republice. Agilent ICP-MS poskytuje nesrovnatelný výkon napříč celou řadou aplikací díky toleranci k vysokým koncentracím solí, odstraňování interferencí pomocí Heliového módu v kolizní/reakční cele a detekci s lineárním dynamickým rozsahem na 11 řádů. Špičkou technologie ICP-MS je model 8900 QQQ tandemovým hmotnostním detektorem s jednotkovým rozlišením pro dosažení ještě nižších detekčních limitů ICP-MS QqQ.