OpenLAB CDS 2.x je nejnovější chromatografický software od společnosti Agilent Technologies, který je primárně určen jako nástupce verzí OpenLAB ChemStation, MSD ChemStation a OpenLAB EZChrom. Tento software přináší podporu drtivé většiny LC, GC, CE a také MS SQ modulů Agilent Technologies a také podporu modulů jiných rozšířených značek chromatografů v laboratořích, tedy možnost sjednotit software napříč laboratořemi.Všechny popdporované moduly a jejich označení naleznete v dokumentu OpenLAB CDS Requirements v technických souborech.

Výhody které přináší tento software pro Vaší laboratoř:

- velmi rychlý a moderní chromatografický software podporující Windows 10, Windows Server 2019 (pomocí RemoteApp také Linux a Mac OS)

- jednoduché ovládání, rychlé vyhodnocení, automatizce procesů

- podpora požadavků dle 21 CFR Part 11 (+ electronic signatures, kategorizovaný audit trail + review)

- možnost databázového zabezpečení a ukládání dat (lokálně nebo na serveru)

- vlastní reporting umožňující vlastní výpočty a perfektní vzhled dokumentů - nahrazující počítání v Excelu

- možnost postavení moderního client-server řešení (měrění a vyhodnocení z jakéhokoliv PC ve firmě bez instalace klienta - terminál klient)

Popis chromatografického software:

OpenLAB CDS 2.x je možné rozdělit do třech modulů:

OpenLAB Control Panel

- přidávání instrumentů do systému, nastavení práv uživatelů k instrumentům, zamykání/odemykání a konfigurace modulů příslušných instrumentů

- slouží k nastavení projektového stromu, který se používa pro správnou strukturizaci dat. Projekty jdou ukládat do různých složek a dají se zde nastavit různá práva pro různé projekty (QC vs R&D apod.).

- v sekci Administration se provádí konfigurace systému (úložiště), autentifikace (interní nebo přebírána z domény), security settings (délka hesla, automaticke zamykání SW) a nastavení uživatelů a jejich práv a rolí. Práva uživatelů je pak možné spojovat do skupin. Najdete zde i kompletní přehled Activity logu a diagnostické nástroje.

OpenLAB Acquisition

V modulu Acquisition naleznete vše potřebné pro nastavení instrumentální metody a vytvoření sekvence pro měření. V OpenLAB CDS 2.x jsou metody zvlášť pro akvizici (závisí na instrumentu) a zvlášť pro vyhodnocení (nezávisle na instrumentu). Pro vyhodnocení dat z různých instrumentů můžete použít jedinou vyhodnocovací metodu.

OpenLAB Data Analysis

V Data Analysis modulu si nejdříve v záložce Data Selection vyberete data, které budete zpracovávat. Je zde také možnost databázového vyhledávání. Lze načítat i více skevencí a zpracovávat (vyreportovat) je pak najednou.

Po načtení dat se zobrazí možnost zpracování dat v záložce Data Processing. Je zde paleta několika oken umožňující různé funkce a zpracování chromatogramů a spekter. Funkce se mění v závilosti na typu otevřených dat. Představíme zde několik důležitých oken, které představují souhrn základní funkcionality.

V okně Injection List je k nahlednutí naměřená sekvence a je zde možné dodatečně upravovat typ vzorku, navážku, různé násobící a dělící faktory a vlastní pole tzv. Custom Fields.

V okně Injection Results je možné vidět po reprocesu ihned výsledky přepočtené dle aktuální kalibrace. Je zde možnost zobrazit variabilní parametry System Suitability a další chromatografické parametry. Pomocí Custom Calculation Engine je dokonce možné programování přepočtů v syntaxi jazyka VisualBasic.

Funkce v okně Peak Explorer Tool vám nabízí unikátní možnost porovnávání integrovaných píků v sekvencích. Oranžové bubliny představují identifikované látky zatímco modré bubliny látky integrované ale neidentifikované. Tato funkcionalita dáva oproti překryvu chromatogramů velmi rychlou a přehlednou informaci ohledně přítomnosti neočekávaných látek, posunů retenčních časů atd.

Manuální integrace je v OpenLAB CDS 2.x velmi rychlá a intuitivní a dovoluje pomocí aktivace jedinou ikonou jakýkoliv grafický zásah a změnu integrace u těžko integrovatelných záznamů.

Po vyhodnocení můžete výsledky vytisknout nebo exportovat do formátů PDF, XLS, TXT v záložce Reporting. Report se tvoří v jednoduchém grafickém editoru v levém okně a je možné ho ihned renderovat v "Preview" okně vpravo. Výsledkem je variabilní report s vlastní grafikou a vlastními výpočty v podobné syntaxi jakou používá Excel.

Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru