11. 7. 2022
Jitka Zrostlíková, HPST, s.r.o.

Agilent 7010 GC/QQQ v ALS Czech Republic

V pardubické laboratoři společnosti ALS Czech Republic zaměřené na stanovení persistentních organických polutantů byl nově instalován přístroj Agilent GC/MS/MS 7010B. Bude využíván vedle stávajících systémů GC-HRMS na rutinní stanovení dioxinů a polychlorovaných bifenylů v krmivech a potravinách.

ALS Czech Republic provozuje moderní analytické laboratoře akreditované ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Společnost působí zejména v oblasti testování složek životního prostředí, potravin a krmiv.

ALS
Agilent GC/MS/MS 7010B

Agilent 6495 LC/QQQ v laboratoři hydrochemie Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR

Vysokoúčinný kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem typu trojitého kvadrupólu Agilent 6495C LC/QQQ je nově nainstalovaný v laboratoři hydrochemie Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR (ÚH AV ČR) v Praze. Tento citlivý LC/MS trojitý kvadrupól bude využíván pro analýzu halogenderivátů kyseliny octové (HAA – haloacetic acids), microcystinů, reziduí celé škály pesticidů a perfluorovaných látek (PFC – perfluorinated compounds).

AV CR
Agilent 6495C LC/QQQ

Oddělení hydrochemie a technologie vody ÚH AV ČR se zabývá výskytem a studiem mechanismů odstraňování problematických příměsí z vody a zároveň vývojem nových a optimalizací stávajících technologií na odstraňování těchto látek a minimalizace jejich rizik. Jsou to jednak organické látky pocházející z metabolické činnosti a rozkladu sinic a řas, které představují prekurzory vedlejších produktů desinfekce při hygienickém zabezpečení vody chlorem a jeho sloučeninami, a zároveň mikropolutanty včetně pesticidů, PFC, léčiv, mikroplastů a další polutanty vyskytující se ve zdrojích pro výrobu vody pitné.

Zdroj

Pro více informací neváhejte kontaktovat produktového specialistu:

JitkaJitka Zrostlíková
Produktový specialista (LC/MS, GC/MS QQQ, QTOF)
Tel. 606 047 034
E-mail: jitka.zrostlikova@hpst.cz

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru