Je Vaše analytické zadání kvantifikace ppt hladin kontaminantů ve vzorcích vod? Nebo potřebujete detekovat co nejnižší koncentrace endogenních metabolitů v biologických materiálech. Pro ty skutečně nejnáročnější aplikace je tu high-end LC/MS trojitý kvadrupól Agilent 6495C.

Tento přístroj představuje naprostou špičku v segmentu nejcitlivějších LC/MS systémů. Vysoké citlivosti je dosaženo kombincí patentovaného iontového zdroje Agilent Jet Stream (AJS) , hexaborální kapiláry zvyšující přenos iontů a Ion Funnel technologie. V modelu 6495C je již třetí generace Ion funnel technologie, která dále zlepšuje reprodukovatelnost a možnost velkých multianalytových metod s nízkými dwell time a s přepínáním polarity bez kompromisu ve výkonu. Agilent 6495C si poradí s detekcí látek na úrovni femtogramů v nástřiků a také s typickými problémy, jako je detekce negativních iontů, malých molekul či fragmentů. Vyšší robustnost je u modelu 6495C zajištěna vylepšeným designem ochranné čepičky vstupní kapiláry. Tím se snížila frekvence čištění kapiláry. A když už je čištění kapiláry nutné, je nyní snadnější díky možnosti snadného vyjmutí kapiláry bez porušení vakua s automatickým uzavřením vakuové části. Uživatel nemusí mechnicky přepínat ventil jako u modelu 6495B, děje se to automaticky. . 

Agilent 6495C Vám poskytne větší analytický "komfort" například v analýze vod; díky vysoké citlivosti je možné provádět přímou analýzu bez zakoncentrace. Pokud analyzujete stopové koncentrace pesticidů a dalších kontaminantů v potravinách, můžete si dovolit ředit Vaše extrakty a tak snížit matriční efekty. Pokud pracujete v "life science" výzkumu, budete schopni detekovat nízké koncentrace endogenních látek (hormony, metabolity apod.) a bude Vám stačit méně vzorku pro analýzu.

Dalším unikátním parametrem tohoto přístroje je jeho hmotnostní rozsah. Zatímco u ostatních výrobců jsou "high-end" přístroje limitovány hmotnostním rozsahem, Agilent 6495 (stejně jako 6470) mají m/z rozsah do 3000, což umožňuje uplatnění v oblasti citlivé cílené proteomiky. Obslužný software MassHunter poskytuje možnost automatického ladění MRM přechodů specificky pro peptidy. 

Ilustrace technologií použitých v Agilent 6495 trojitém kvadrupólu

Ilustrace technologií použitých v Agilent 6495 trojitém kvadrupólu

 

Bentazon

Ovládací software MassHunter Vám nabízí automatickou optimalizaci MRM přechodů, funkci dynamické MRM, tedy automatické rozložení retenčních oken pro detekci MRM přechodů s přizpůsobením dwell time tak aby výsledná frekvence sběru dat (cycle time) zůstala zachována. Update retenčních časů nebo přidání nových látek do metody pro Vás již nebude obtížné a jen minimálně Vás zdrží od dalších analýz. Software MassHunter také nabízí automatickou optimalizaci podmínek iontového zdroje. Otimalizaci MRM i podmínek zdroje lze proádět pomocí nástřiků vzorku nebo standardu z vialky z poměrně nízkých koncentračních úrovní. Proto nepotřebujete koncentrované roztoky Vašich analytů a zároveň zbytečně nekontaminujete hmotnostní spektrometr.

Kvantifikační software MassHunter QuantMyWay umožňuje uzpůsobit uživatelské prostředí "na míru" pracovnímu postupu nebo uživateli, tak aby nejčastější operace byly dostupné napřímo přes ikony na hlavní obrazovce. Agilent 6470 lze také provozovat v plně "compliant" režimu v souladu s 21 CFR Part 11, v režimu “User management, audit trail„ anebo v režimu plné “compliance„ tedy včetně zabezpečení dat a manipulace s nimi.

Více informací naleznete na stránkách Agilent Technologies.

Aplikace
Brožury, Technické specifikace
Videogalerie
Galerie
Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru