Když potřebujete tu nejvyšší citlivost, je tu Agilent 7010B trojitý kvadrupól. V módu  elektronové ionizace (EI) jsou dosaženy detekčních limity až na úrovni atogramů (10-18 g).

GC/QQQ 7010B je v kombinaci s Agilent 8890B GC ideálním řešením pro účely vysoce selektivní ultrastopové kvantitativní analýzy v komplexních matricích. Velmi nízké limity detekce dosažitelné pomocí nového QQQ potvrzuje i deklarovaný detekční limit přístroje (IDL, Instrument Detection Limit) 0.5 fg OFN, jehož dosažení je demonstrováno při instalaci přístroje. Vysoká citlivost přístroje je dána novým typem ionotvého zdroje, který umožňuje vysoce efektivní tvrobu iontů. Ve srovnání se sérií trojitých kvadrupólů 7000 vzniká v průběhu samotné ionizace 20 až 30 krát více iontů, které jsou dále velmi efektivním způsobem fokusovány propracovaným systémem čoček, které minimalizují jejich ztráty při průchodu hmotnostním spektrometrem. 

Vysoká citlivost a selektivita Agilent 7010B systému umožňuje výrazné zjednodušení procesu přípravy vzorků a zároveň se snižuje množství vzorku, které je nutné nastříknout, aby byly dosaženy požadované limity detekce dané analýzy. Menší objem nástřiku / nástřik méně koncentrovaného vzorku snižuje znečištění linerů, prodlužuje životnost GC kolony a spolu s dalšími technickými nástroji (samočistící iontový zdroj, backflush ad.) redukuje nutnost manuálního čištění zdroje, čímž dochází k výrazné úspoře času a zvýšení produktivity laboratoře.

Základní informace Agilent 7010B GC/QQQ

 • Nový vysokoučinný EI iontový zdroj (HES): umožňuje dosažení dosud nepřekonatelně nízkých detekčních limitů. Detekční limit přístroje (IDL) 0,5 fg OFN (nástřik 10 fg OFN) je 8krát nižší oproti IDL poslední generace Agilent trojitých kvadrupólů 7000D (IDL 4 fg OFN, nástřik 2 fg OFN). 
 • Vyhřívaný pozlacený křemenný hyperbolický kvadrupól s rozsahem hmot až do 1050 u; unikátní stabilita křemenného monolitického kvadrupólu umožňuje zahřívání až na 200°C pro automatické tepelné čištění a odstraňování kontaminace běžné u kovových kvadrupólů provozovaných při nižších teplotách.
 • Triple-Axis HED-EM detektor s off-axis HEd-ED významným způsobem redukuje neutrální šum a snižuje detekční limity.
 • 800 MRM přechodů za sekundu s minimálním dwell time 0,5 ms a nulovým cross-talk efektem.
 • Možnost použití iontových zdrojů pro elektronovou (EI) nebo chemickou ionizaci (PCI a NCI).
 • Vysokotlaká lineární kolizní cela s "Helium Quench Gas" technologií pro snížení neutrální šumu z metastabilních atomů hélia
 • Systém včasného upozornění (EMF) sleduje jednotlivé části GC a MS a napomáhá tak dodržovat planované udržby systému.
 • Samočistící iontový zdroj (JetCLean Self Cleaning Ion Source) redukuje kontaminaci zdroje a snižuje nutnost údržby (čištění), čímž šetří čas a zvyšuje produktivitu měření.
 • Technologie Quick vent umožnuje automatické a velmi rychlé zavzdušnění MS (zrychlení o 40%).
 • Sleep-Wake mód výrazně šetří spotřebu nosného plynu a energie.
 • Programovatelný modul pro úsporu hélia snižuje spotřebu hélia v GC a GC/MS systémech výměnou za jiný nosný plyn během doby, kdy není přístroj aktivně využíván. Analytik může naprogramovat výměnu nosného plynu a velikost jeho průtoku. S využitím programovatelného modulu odpadá nutnost revalidace metody vyžadovaná při obvyklé výměně nosného plynu.
 • MassHunter software umožňuje plnou kontrolu analýzy od počátečního ladění až po závěrečné vyreportování výsledků.
 • Nástroj pro plně automatickou a efektivní optimalizaci MRM přechodů umožňuje spolu s databázemi pesticidů a environmentálních kontaminantů plně automatizovanou a efektivní tvorbu MS metod.

GC Agilent 8890

 • Nejvýkonnější chromatograf na trhu GC Agilent 8890B přináší vysoceúčinnou chromatografickou separaci a současně i výraznou úsporu času.
 • Inertní cesta od nástřiku po detektor využívající Agilent chemicky deaktivované technologie a spotřební materiál napomáhá dosažení ještě lepší citlivosti vlastní analýzy. Turn Top systém těsnění inletů pro výměnu linerů během 30 s.
 • Multi mode inlet (MMI) - kombinujte možnost split/slitless a PTV nástřiku v jednom injektoru
 • Turn Top systém těsnění inletu umožňuje výměnu linerů během 30 s.
 • Kapilární fluidní technologie (CFT) zvyšuje produktivitu GC a rozšiřuje možnosti využítí GC o tzv. zpětný tok (backflush), Dean switching nebo dělení toku do několika paralelně zapojených detektorů. CFT také přináší spolehlivě těsné propojení všech komponent uvnitř GC pece.
 • Zpětný tok (backflush) podporovaný CFT zkracuje dobu analýzy, prodlužuje životnost GC kolony, snižuje riziko carry-over efektu a výrazně snižuje potřebu údržby iontového zdroje.
 • Implementovaný Retention Time Locking (RTL) umožňuje dosažení identických RT nezávisle na přístroji, operátorovi či údržbě kolony →  nepřekonatelná přesnost MS/MS metody a časových segmentů pro sběr dat.

 

Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru