24. 7. 2023
Altium s.r.o.

Přibližně 25 % celosvětové produkce potravin je zničeno kvůli kontaminaci mykotoxiny. Analytická detekce toxinů v potravinách a krmivech má proto odpovídající velký význam pro hospodárnost a zdraví celosvětové populace.

Německý výrobce LCTech nabízí přístrojovou automatizaci a spotřební materiál pro přípravu vzorků určených pro analýzy mykotoxinů jak pro pevné, tak pro kapalné matrice.

FREESTYLE lze použít pro širokou škálu aplikací mykotoxinů. Maximální flexibility je dosaženo díky téměř neomezenému výběru matric a použití různých formátů kolonek. Automatizace umožňuje zvýšit reprodukovatelnost a přednastavit parametry podle požadavků zákazníka. FREESTYLE je ideální pro vysokou propustnost vzorků. Vzorky můžete zpracovávat bez dozoru 24/7 s plnou automatizaci. Je prokázáno, že robotický systém eliminuje křížovou kontaminaci.

THERMELUTECROSSTOX

FREESTYLE ThermELUTE™

Automat s přímým dávkováním do kapalinového chromatografu

Kombinace SPE extrakce a eluce z SPE kolonky za zvýšené teploty

Systém pracuje s kolonkami SMART (miniaturizované imunoafinitní kolonky)

FREESTYLE CrossTOX®

Příprava vzorků pro současnou analýzu více typů mykotoxinů

SPE extrakce, možnost dávkování do kapalinového chromatografu (LC-MS/MS)

Systém pracuje s kolonkami CrossTOX® – 18

FREESTYLE SPE Mycotoxin

Příprava vzorků pomocí SPE extrakce včetně imunoafinitních kolonek

SPE extrakce, možnost dávkování do kapalinového chromatografu

Systém pracuje se standardními formáty PP kolonek 1, 3 a 6 ml včetně skleněných kolonek

 

Materiály video

 

 

Spotřební materiál pro analýzu mykotoxinů

spotřebák LCTech

LCTech nabízí vysoce selektivní imunoafinitní kolonky (IAC), specifické SPE kolonky a kolonky CrossTOX®. Všechny typy kolonek lze použít v manuálním i automatickém provedení. Kolonky SMART jsou ideální především pro rychlou přípravu vzorků s nízkou spotřebou rozpouštědla.

Maximální přípustný celkový obsah aflatoxinů pro lískové ořechy či para ořechy byl stanoven na 10.0 µg/kg. Tohoto limitu lze bez problémů dosáhnout po přípravě vzorků pomocí CrossTOX® a následnou rutinní LC-MS/MS analýzou. Kartridže umožňují nejen analýzu regulovaných mykotoxinů, ale také multimykotoxinovou analýzu celkem 18 mykotoxinů a jejich derivátů. Navíc jsou vhodné i pro analýzu vzorků s vysokým obsahem tuků nebo cukrů, stejně jako pro analýzu obilovin a dalších matric.

CrossTOX® zaručují reprodukovatelnou, konzistentní LC-MS/MS analýzu, aniž by byl analytický přístroj nebo separační kolony ovlivněny vysokým obsahem tuku.

crosstox

Výhody CrossTOX®:

  • Vysoká čistota extraktů díky speciálnímu LCTech sorbentu i pro vysoké zatížení matrice, žádná dodatečná filtrace
  • Výrazně menší potřeba vnitřního standardu díky speciálnímu mechanismu afinity
  • Prodloužení intervalů čištění a údržby Vašeho LC-MS/MS systému díky vyšší čistotě extraktů

Čištění pomocí CrossTOX® může být buď manuální, nebo automatizované s robotickým systémem FREESTYLE QuEChERS nebo dokonce plně automatizované v kombinaci s modulem přímého vstřikování HPLC.

Přesný protokol přípravy a zpracování vzorků lze nalézt v aplikaci AN1175. Další zajímavé matrice a aplikace pro mykotoxiny jsou dostupné na webu LCTech.

LCtech nabízí svůj spotřební materiál pro přípravu vzorků před stanovením mykotoxinů (SPE i imunoafinitní kolonky) i v malých baleních po pěti kusech pro testovací účely

Na stránkách výrobce naleznete i detailní vyhledávač produktů pro přípravu vzorků při stanovení mykotoxinů.

mykotoxin finder

NAŠE ČESKÉ WEBINÁŘE               Příprava vzorků pro analýzu mykotoxinů I.Palíková (20.6.2023)

Zdroj

V případě zájmu o produkty LCTech nejen pro přít.pravu vzorků pro analýzy mykotoxinů nás neváhejte kontaktovat:

IP  Irena Palíková
  Produktový specialista (Malé laboratorní přístroje a spotřební materiál non Agilent)
  733 537 084
  irena.palikova@hpst.cz

JD  Jindřiška Dolinová
  Produktový specialista (Instrumentace non Agilent)
  734 705 713
  jindriska.dolinova@hpst.cz

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru