Agilent 8355 SCD (Sulfur Chemiluminescence Detector)

 Chemiluminiscenční detektor selektivní pro síru Agilent 8355 SCD poskytuje lineární a ekvimolární odezvu pro sirné sloučeniny. Nejprve jsou stanovované látky spáleny při vysokých teplotách (i vyšší než 1800 °C) v keramické trubce hořáku, a to za vzniku oxidu sirnatého (SO). Ten je následně oxidován ozonem na oxid siřičitý (SO2), pričemž dochází k vyzaření světla (300 - 400 nm), jež je detekováno fotonásobičem. 

Agilent 8355 SCD představuje významný pokrok na poli chemiluminiscenční detekce sirných látek. Oproti ostatním SCD detektorům je Agilent 8355 robustnější a jednodušší na obsluhu. Nová konstrukce hořáku umožňuje snadnou a rychlou výměnu součástek. SCD detektor může být navíc zapojen v tandemu s plamenově ionizačním detektorem. 

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru