Průtokové kapilární technologie Agilent 

Moduly průtokové kapilární technologie (Capillary Flow Technology - CFT) řeší problém, se kterým zápasí chromatografisté již několik desítek let. CFT moduly vytváří inertní a těsné spojení kapilár, které vydrží i extrémní podmínky panující v peci plynových chromatografů. Mezi CFT moduly patří Splittery, Deans Switch, Backflush, GCxGC průtokový modulátor a jednotky Purged Ultimate. 

Splitter 

Tyto jednotky umožňují přesné dělení toku vzorku z inletu do dvou kolon nebo z kolony do dvou nebo tří detektorů, a to bez nebo s využitím pomocného plynu. 

Splitter

Splitter

Splitter

Deans Switch

Tento modul nachází uplatnění při řízení toku vzorku a také při heart-cutting 2D-GC separacích.

2D-GC analýza využívající Deans Switch se skládá ze dvou kroků. Nejprve je vybraná část vzorku podrobena separaci na první koloně a poté odeslána do prvního detektoru. Následně je vybraná část vzorku, která byla podrobena separaci na první koloně, nasměrována na druhou kolonu a nakonec i do druhého detektoru.

Deans Switch

Purged Ultimate Union

Mimo možnost jednoduchého zpětného proplachu u GC a GC-MS systémů a odstranění molekul o vysoké molekulové hmotnosti umožňuje Purged Ultimate Union výměnu chromatografické kolony bez nutnosti zchladit hmotnostní spektrometr. Tato jednotka také zabraňuje vstupu vzduchu do hmotnostního spektrometru, a to během výměny kolony nebo při údržbě vybraných částí plynového chromatografu.

PUU

Backflush

Tento modul je určen pro zpětný proplach kolony, a to pro zkrácení analýzy, odstranění carry-over efektů a ochránění kolony. Vysokovroucí látky, které nemají být analyzovány, jsou poslány pryč do ventu.

backflush

GCxGC průtokový modulátor

Průtokový modulátor nachází uplatnění při komprehensivní GC x GC analýze a zaručuje dokonalý přesun celého vzorku a zachování separační účinnosti z první kolony na druhou. Analýza se skládá ze dvou kroků, které se opakují v pravidelných intervalech. Část vzorku je nejprve uložena v horní části modulátoru a poté přenesena přes jeho spodní část na druhou kolonu, a to za použití plynu pro dosažení potřebné rychlosti přenosu.

flow modulator

Aplikace
Videogalerie
Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru