Markes Centri představuje revoluční novinku v oblasti automatizace úpravy a dávkování plynných, kapalných i pevných vzorků určených pro analýzu za využití plynových chromatografů. Markes Centri je modulární zařízení, které lze osadit čtyřmi různými nástroji umožňující provádět termální desorpci, statický a dynamický headspace, SPME extrakci a vysokokapacitní sorpční extrakci.

Termální desorpce

Systémy od společnosti Markes využívají dvoustupňovou termální desorpci, která zvyšuje citlivost detekce a také umožňuje dosáhnout lepší chromatografické separace. Kromě sorpční trubičky obsahuje TD systém také fokusační trap a dále může být vybaven i rekolekční trubičkou pro uložení splitované části vzorku, a to pro opakovanou analýzu. Během prvního kroku dojde k zahřátí sorpční trubičky a ochlazení fokusační trapu, poté již nosný plyn unáší uvolněné analyty na fokusační trap. Během tohoto kroku může být vzorek splitován a zadržen na rekolekční trubičce. Ve druhém kroku je obrácen tok nosného plynu a analyty jsou přeneseny ze zahřátého fokusačního trapu na kolonu plynového chromatografu. I v tomto kroku může být vzorek splitován a zadržen na rekolekční trubičce. Výhody, které fokusační trap přináší, mohou být uplatněny i při ostatních technikách.

Headspace

Další technikou, kterou lze u přístroje Makres Centri automatizovat, je headspace extrakce, a to se standardním pracovním postupem, který využívá například PAL autosampler (inkubace vzorku, odběr vzorku plynotěsnou stříkačkou a nástřik vzorku do inletu). Pracovní postup může být rozšířen o fokusaci na trapu nebo také o vícenásobnou extrakci.

Mikroextrakce na tuhou fázi - SPME

Stejným způsobem lze automatizovat i rozšířit mikroextrakci na tuhou fázi.

Vysokokapacitní sorpční extrakce - HiSorb

Prostřednictvím přístroje Centri lze automatizovat další extrakční techniku, kterou vyvinul právě Markes. Jedná se o vysokokapacitní sorpční extrakci, jejíž princip je stejný jako u SPME extrakce. Předností techniky HiSorb je nejen výrazně vyšší kapacita, ale také i robustnost. Vlastní sorpční materiál je nanesen v podobě prstence na kovovou sondu.   

Pracovní postup zahrnuje inkubaci vzorku a sorpci analytu, vysušení a očištění sondy, desorpci sondy, fokusaci analytů, přenesení vzorku na kolonu GC systému, a nakonec uzavření vialek, aby se zabránilo případné kontaminaci laboratoře.

Mezi přednosti techniky HiSorb, kterou lze provádět i manuálně, patří robustnost, možnost analyzovat komplexní matrice, nulová spotřeba rozpouštědel, možnost analyzovat relativně široké spektrum látek v kapalných i pevných matricích, vysoká kapacita sorbentu a výborná opakovatelnost. Ve spojení s přístrojem Markes Centri lze dále zlepšit GC separaci a citlivost, opakovat analýzu a splitovat vzorek.

Markes Centri je tedy ideálním zařízením pro analýzu volatilních a semivolatilních látek v širokém koncentračním rozmezí, a to od ppt až do několika procent. Do GC a GC-MS laboratoří přináší Markes Centri flexibilitu, zlepšuje detekční limity, zvyšuje propustnost vzorků a snižuje náklady na vlastní analýzu.

Brožury, Technické specifikace
Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru