26. 8. 2021
Jitka Zrostlíková, HPST, s.r.o.

Agilent 6495C Trojitý kvadrupól nově v laboratoři organických kontaminantů Statní zemědělské a potravinářské inspekce

Kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem na bázi trojitého kvadrupólu Agilent 6495C nainstalovaný v laboratoři organických kontaminantů Statní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v Praze je určený pro stanovení mykotoxinů a rostlinných toxinů v potravinách rostlinného původu. Laboratoř se zabývá úřední kontrolou obsahu mykotoxinů (aflatoxiny, ochratoxin A atd.) a rostlinných toxinů (tropanové alkaloidy, opiové alkaloidy atd.), a dále také analýzou reziduí pesticidů a dalších organických kontaminantů v potravinách. V těchto oblastech rovněž plní funkci národní referenční laboratoře (NRL).

instalace SZPI
Agilent 6495C Trojitý kvadrupól nově v laboratoři organických kontaminantů SZPI

UHPLC/MS/MS Agilent 6495C v laboratoři ALS

Nově jsme nainstalovali přístroj UHPLC/MS/MS Agilent 6495C v laboratoři ALS. Tento super citlivý LC/MS trojitý kvadrupól bude využíván pro analýzu pesticidů ve vodách (multireziduální metoda až 400 látek v jednom nástřiku), polárních pesticidů a metabolitů pesticidů na úrovních LOQ jednotky až desítky ng/L.

ALS Czech Republic provozuje moderní analytické laboratoře akreditované ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Divize Životní prostředí analytických laboratoří ALS Czech Republic se specializuje na monitoring a rozbory složek životního prostředí v širokém rozsahu typů vzorků.

instalace ALS
UHPLC/MS/MS Agilent 6495C v laboratoři ALS

 

Zdroj

Pro více informací neváhejte kontaktovat produktového specialistu Jitku Zrostlíkovou, jitka.zrostlikova@hpst.cz

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru