Supekritická fluidní extrakce je metoda využívající k extrakci analytů z matrice kysličník uhličitý v superkritickém stavu (teplota >31°C a tlak >73 atm). V tomto stavu má CO2 vlastnosti kapaliny a to poskytuje ideální podmínky pro rychlé extrakce s maximální výtěžností. Regulací tlaku a teploty lze měnit extrakční sílu a hustotu superkritické kapaliny a tím se dosahuje vlastností organických rozpouštědel v rozsahu od chloroformu přes dichlormetan po hexan. Variabilní síly rozpouštědla můžeme využít pro širokou škálu aplikací jako je čištění, extrakce, frakcionace či rekrystalizace širokého spektra látek.
Protože je CO2 nepolární, přidává se při extrakci polárních látek k superkritické kapalině polární rozpouštědlo (tzv. modifikátor). Vhodnou kombinací hodnot tlaku/teploty/modifikátoru může superkritický CO2 rozpustit širokou oblast polárních i nepolárních sloučenin.

 
 
 

Spe-ed SFE-2 – dvoupozicový extrakční systém

 • Simultánní extrakce dvou vzorků.
 • Pracovní (extrakční) teploty až 240 °C.
 • Pracovní tlak až 680 barů.
 • Průtoková rychlost kapalného CO2 až 400 ml/min.
 • Extrakční cely o objemu 5 ml až 1 l.
 • Záchyt extraktu do rozpouštědla nebo na SPE kolonku.
 • Možnost přidávání modifikátoru ke kapalnému CO2.
 • Ovládání z integrovaného kontrolního panelu.

Podrobné informace o Spe-ed SFE-2.

Spe-ed SFE-4 – čtyřpozicový extrakční systém

 • Simultánní extrakce čtyř vzorků.
 • Pracovní (extrakční) teploty až 240 °C.
 • Pracovní tlak až 680 barů.
 • Průtoková rychlost kapalného CO2 až 400 ml/min.
 • Extrakční cely o objemu 5 ml až 1 l.
 • Záchyt extraktu do rozpouštědla nebo na SPE kolonku.
 • Možnost přidávání modifikátoru ke kapalnému CO2.
 • Ovládání z integrovaného kontrolního panelu.

Podrobné informace o Spe-ed SFE-4.

Spe-ed SFE-15000 – vysokotlaký dvoupozicový extrakční systém

 • Extrakční zařízení určené pro extrakce za vyšších tlaků. Tím se zvyšuje rozpustnost mnoha sloučenin.
 • Simultánní extrakce dvou vzorků.
 • Pracovní (extrakční) teploty až 240 °C.
 • Pracovní tlak až 1000 barů (15000 psi).
 • Průtoková rychlost kapalného CO2 až 400 ml/min.
 • Extrakční cely o objemu 5 ml až 1 l.
 • Záchyt extraktu do rozpouštědla nebo na SPE kolonku.
 • Možnost přidávání modifikátoru ke kapalnému CO2.
 • Ovládání z integrovaného kontrolního panelu.

Podrobné informace o Spe-ed SFE-15000.

Speciální SFE sestavy

HELIX SFE systém

Helix je laboratorní superkritický extraktor navržený pro vývoj a optimalizaci procesů. Jde o modulární systém navržený a vyvinutý s důrazem na maximální flexibilitu. Při změně požadavků je možné toto zařízeně kdykoliv doplnit o další moduly a přizpůsobit tak novému zadání.

Základní moduly systému: 

 • Extraktor
 • Cyklonový separátor
 • CO2 pumpa
 • recyklace CO2
 • Pumpa pro modifikátor

Hlavní parametry :

 • Pracovní (extrakční)teploty až 250 °C.
 • Pracovní tlak až 10.000 psi (680 barů).
 • Průtoková rychlost kapalného CO2 až 400 ml/min (možnost rozšíření na 800 ml/min).
 • Lze použít extrakční cely o objemu 100 – 1000 ml
 • Cely cyklonového separátoru 100 – 1000 ml (tlak až 680 bar).
 • Nezávislá kontrola tlaku a teploty extrakčních nádob a nádob separátoru.
 • Možnost rozšíření o míchání.
 • Možnost přidávání modifikátoru ke kapalnému CO2.

Aplikace a možnosti využití :

 • Produkce nano částic.
 • Extrakce vonných látek.
 • Extrakce esenciálních olejů.
 • Čištění elektronických komponent a strojních součástek.
 • Barvení textilu.
 • Sušení aerogelů.
 • PSE – Tlaková extrakce rozpouštědlem.
 • Extrakce superkritickou vodou.
 • Použití alternativních plynů.

Podrobné informace o systému HelixTM SFE.

Speciální velké SFE systémy.

Informace o spotřebním materiálu pro výše uvedené přístroje naleznete v katalogu Spotřební materiál – SFE.

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru