14. 6. 2021
HPST, s.r.o.

Kapilární kolony pro GC byly objeveny a patentovány firmou Hewlett-Packard v roce 1979. V roce 1980 byly poprvé s velkým úspěchem použity v laboratorních plynových chromatografech HP5840A a následně HP5880A.

Firma Agilent Technologies od této doby posunula kvalitu a rozmanitost GC kapilárních kolon na nejvyšší úroveň.

ULTRA INERT GC KOLONY

Jedním z kritických, limitujících faktorů v plynové chromatografii je inertnost vnitřních povrchů. V tomto směru hrají kapilární kolony velice důležitou roli. Látky, které analyzujeme, jsou v kontaktu s povrchem kapilární kolony nejdéle a často při vysokých teplotách. Agilent proto jako první vyvinul speciální UI (Ultra Inert) kolony, které si získaly vysokou popularitu a dnes tvoří samostatnou sekci v portfoliu kapilárních kolon Agilent.

Agilent GC kolony
Agilent Ultra Inert GC kolony

Technologie GC – Inert Flow Path (IFP) nabízí v současné době nejúčinnější a nejkomplexnější inertní řešení, a kromě UI GC kolon nabízí inertní provedení i pro další GC spotřební materiál.

Tyto kolony minimalizují nežádoucí reaktivitu sytému s analyzovaným materiálem a jsou ideální pro analýzu sloučenin s polárními funkčními skupinami. Kolony DB-WAX UI vám pomohou dosáhnout vyšší citlivosti metod, nižších limitů kvantifikace, stabilních retenčních časů a zachovávají si inertnost po výrazně delší dobu.

Informace o kompletním programu Ultra Inert pro GC naleznete v brožuře GC Ultra Inert Flow Path a jeho přehledné shrnutí formou plakátového sdělení zde

WAX KOLONY

Jedním z problematických typů analýz v plynové chromatografii je analýza polárních látek. V této oblasti existuje celá řada labilních látek, jejichž stanovení na běžných polárních kolonách (PEG) je nereprodukovatelné a v mnoha případech nemožné. Agilent proto vyvinul speciální kolonu WAX Ultra Inert, která posouvá analýzu polárních látek na novou úroveň. Podrobné informace o kolonách DB-WAX-UI, včetně ukázek aplikací a srovnání s WAX kolonami ostatních výrobců, naleznete v brožuře Agilent J&W DB-WAX Ultra Inert.

V jednom z našich prvních webinářu na téma Nové GC kapilární kolony s polárními stacionárními fázemi jsme Vám prezentovali možnosti využití WAX kolon pro analýzu FAME včetně omega 3 a omega 6 mastných kyselin a také vysokoteplotních kolon pro polární analyty – DB-HeavyWAX. Přednášku si můžete poslechnout po jednoduché registraci zde.

Malá ochutnávka z přednášky aneb o čem to bylo?

1. Analýza DB-FastFAME 20m x 0.18mm x 0.20μm

Chromatogram analýzy FAME pomocí GC kolony DB-FastFAME 20 m x 0.18 mm x 0.20 μm
Chromatogram analýzy FAME pomocí GC kolony DB-FastFAME 20 m x 0.18 mm x 0.20 μm
Podmínky chromatografické separace FAME pomocí DB-HeavyWAX
Podmínky chromatografické separace FAME pomocí DB-HeavyWAX
  • DB-FastFAME dobrá alternativa pro rychlou analýzu FAME
  • 10x rychlejší čas analýzy než tradiční kolona HP-88 nebo CP-Sil 88

2. Teplotní stabilita a posun retenčních časů kolony DB-HeavyWAX

Teplotní stabilita a posun retenčních časů kolony DB-HeavyWAX
Teplotní stabilita a posun retenčních časů kolony DB-HeavyWAX

INTUVO GC KOLONY

Dalším unikátním a revolučním milníkem je rok 2016, kdy Agilent představil zcela novou platformu plynových chromatografů GC Intuvo 9000.

Intuvo
Plynový chromatograf Agilent Intuvo 9000

Tento zcela nový koncept plynového chromatografu, přináší nový pohled na spotřební materiál a zejména na kapilární kolony. Systém Click-and-run umožňuje rychlou instalaci GC kolon bez netěsností a bez ferulí. Stejně tak rychle je možné vyměnit předkolonu nebo instalovat systém pro backflush či heart-cutting. Základní přehled kolon a spotřebního materiálu pro GC Intuvo 9000 naleznete v katalogu AGILENT INTUVO 9000 GC COLUMNS AND SUPPLIES.

Agilent Technologies dodává také kompletní portfolio náplňových kolon pro plynovou chromatografii.

 Spotřební materiál, GC kolony a příslušenství pro Agilent GC Intuvo 9000
 Spotřební materiál, GC kolony a příslušenství pro Agilent GC Intuvo 9000

VOLBA GC KOLON

Podrobný přehled standardně dodávaných GC kolon naleznete v katalogu GC and GC/MS Columns and supplies. Velice nápomocný pro správnou volbu GC kolony je online nástroj, který naleznete na stránkách Agilent zde.

Online nástroj Agilent pro výběr a správnou volbu GC kolony pro Vaše analýzy
Online nástroj Agilent pro výběr a správnou volbu GC kolony pro Vaše analýzy

Tento sofistikovány nastroj umožnuje najit GC kolonu dle katalogového čísla, aplikaci, stacionární fázi nebo dle používané metodiky (EPA, USP, ATM).

Zdroj

Pokud potřebnou kolonu nenaleznete, kontaktujte nás na e-mail info@hpst.cz

Publikováno na LabRulezGCMS 6. 6. 2021

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru