SPME (Solid Phase Micro Extraction)

 • extrakce na vlákně potaženém vhodnou fází

Solid Phase Microextraction je progresivní “solvent free” metoda, přípravy vzorků, která je rychláSPME, ekonomická a univerzální pro mnoho aplikací. Vlákno, na které se adsorbují sledované analyty, je potaženo polymerním materiálem, v některých případech ve směsi s pevným adsorbentem. SPME nepotřebuje rozpouštědla ani složitou aparaturu. Zachytí těkavé i netěkavé sloučeniny z plynných, kapalných a pevných vzorků. Podle povahy vrstvy jsou složky vzorku na vlákno buď absorbovány (polymerní vrstva) nebo adsorbovány (vrstva pevné fáze). Analyty jsou poté desorbovány přímo do plynového chromatografu nebo pomocí interface do kapalinového chromatografu.
Metoda významně redukuje čas potřebný pro přípravu vzorků, minimalizuje použití rozpouštědel, vlákna jsou ekonomická, opakovatelně použitelná (průměrně 50 extrakcí na jednom vlákně) a univerzální pro jakýkoliv typ plynového či kapalinového chromatografu.

extrakce

 

 

 

 

 

desorpce

 

 

 

 

 

SPME vlákna
Vlákna jsou dodávána po nejčastěji po třech kusech v balení pro použití s manuálním, automatickým nebo HPLC držákem.

Vlákno at

Podle typu filmu fungují vlákna na principu:

 • spmePolydimethylsiloxan (PDMS), Carboxen-Polydimethylsiloxan (CAR-PDMS), Polyakrylát (PA)

 

 • AdsorbcePolydimethylsiloxan-divinylbenzen (PDMS-DVB) Divinylbenzen/Carboxen/Polydimethylsiloxan
                         (DVB-CAR-PDMS)

Duální potažení SPME vláken

Carboxen-Divinylbenzen

SPME vlákna Agilent

Nová vlákna od Agilentu jsou již jednotná pro manuální i automatizované použití (nemají pružinu). K manuálnímu použití pouze s držákem od Agilentu, k automatizovanému použití s CTC/PAL3 autosamplerem.

Agilent také nabízí smart SPME vlákna kompatibilní s novým modelem autosampleru PAL3 Series II.

SPME vlákna Markes, katalog Markes


SPME vlákna v katalogu Gerstel
 

SPME šipky (arrows) Agilent

 • Široké portfolio fází
 • 6x větší povrch sorpční fáze a až 20 x větší objem než vlákno
 • Vyšší produktivita
 • Nižší detekční limity
 • Vylepšená přesnost
 • Vyšší mechanická odolnost
 • Použití s manuálním držákem nebo automatizovaně s PAL systémem
Arrow

Smart SPME Arrows – jsou kompatibilní se všemi modely PAL3 včetně inteligentních přístrojů PAL 3 Series II.

Automatizace SPME

PopisekPAL


Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte nás.

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru