Imunoafinitní kolonky

SMART kolonky
SMART kolonky (small + fast + effective) vyrábí společnost LCTech ve velikosti 1 ml. Tento 3cm formát významně snižuje spotřebu elučních rozpouštědel a zkracuje dobu přípravy vzorků. Kolonky poskytují vynikající smart-kolonkyvýtěžnosti a jejich použití zvyšuje citlivost analýz.smart kolonky

LCTech nabízí SMART kolonky pro stanovení následujících analytů:
aflatoxin B1, B2, G1, G2
aflatoxin M1
ochratoxin A
zearalenon
Celkový přehled spotřebního materiálu a přístrojového vybavení pro přípravu vzorků na stanovení mykotoxinů od výrobce LCTech najdete zde. 


AflaCLEAN kolonky


 

 • jsou používány pro úpravu vzorků při stanovení aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 (max. 150 ng B1)Alfa clean
 • kity jsou dodávány v balení po 25 kusech s certifikátem kvality a návodem pro všechny běžné matrice
 • 3mL formát v PP kolonce
 • skladovatelnost 24 měsíců při pokojové teplotě
 • pro manuální i automatické systémy
 • více informací: standardní imunoafinitní kolonky AflaCLEAN, a imunoafinitní kolonky AflaCLEAN Select.

AflaCLEAN M1 Select kolonky

 • jsou používány pro úpravu vzorků při stanovení aflatoxinu M1 (max. 100 ng M1)
 • 3mL formát v PP kolonce
 • skladovatelnost 12 měsíců při teplotě 4 až 8 °C
 • pro manuální i automatické systémy
 • více informací: imunoafinitní kolonky AflaCLEAN M1 Select

OtaCLEAN kolonky

 • jsou používány při stanovení Ochratoxinu A (max. 200 ng ochratoxinu A)
 • 3mL nebo 1mL formát
 • skladovací doba 24 měsíců při pokojové teplotě
 • více informací: imunoafinitní kolonky OtaCLEAN

Afla-OtaCLEAN kolonky

 • jsou používány při stanovení aflatoxinů B1, B2, G1, G2 (max. 150 ng Aflatoxinu B1) a Ochratoxinu A (max. 200 ngAlfa octa clean Ochratoxinu A)
 • kity jsou dodávány v balení po 25 kusech s certifikátem kvality a návodem pro všechny běžné matrice.
 • skladovací doba 18 měsíců při pokojové teplotě
 • více informací: imunoafinitní kolonky Afla-OtaCLEAN

DONeX kolonky
Tyto kolonky jsou určeny pro analýzu Deoxynivalenolu (vomitoxin), který se často objevuje v kontaminovaných Donexmatricích (kukuřice, ječmen, oves, pšenice, žito, obilná krmiva). Velmi dobré výsledky byly dosaženy také ve složitějších matricích (müsli, těstoviny, chléb).

 • 3mL formát PP kolonek
 • možnost zpracovat až 4 g vzorku
 • analýza HPLC UV, postkolonová derivatizace + FLD, LC-MS
 • více informací: DONeX Columns for DON Analysis.

BioteX kolonky

 • afinitní kolonky v 3mL PP formátu určené pro analýzu vitamínu B7 (max. 1 000 ng Biotinu)
 • doba použitelnosti 9 měsíců při 4 až 8 °C
 • více informací zde

Elisa Kit ErgoREAD

 • jsou používány při stanovení ergotaminových alkaloidů v pšenici a žitu
 • kit obsahuje 96jamkovou ELISA destičku na vzorky, ale lze využít i jednotlivé 8jamkové pásky
 • součástí jsou všechny činidla a standardní roztoky
 • velmi jednoduché použití dle přiloženého protokolu
 • detekční rozmezí: 0.025 – 1 μg/mL (0.125 – 5 ppm)
 • skladovatelnost 12 měsíců při 4 – 8 °C
 • více informací zde: ErgoREAD

B3 (Niacin)

 • využití fluorimetrické detekce HPLC a postkolonové derivatizace s UV ozářením
 • podrobnější informace získáte v přehledné brožurce LCTech-Flyer-Vitamins

CrossTOX – analýza mykotoxinů (QuEChERS)  Logo                             

 • analýza 17 mykotoxinů v jednom kroku
 • vysoká čistota extraktů díky speciálním sorbentům s vysokou vazbou na analyty, bez nutnosti filtraceCrosstox
 • podstatně menší množství interního standardu díky speciálnímu afinitnímu mechanismu
 • méně čištění a snadnější údržba Vašeho systému LC-MS / MS
 • jediná kolonka pro širokou škálu matric
 • vhodné pro ruční i automatizované zpracování
 • více informací zde: LCTech-CrossTOX-Flyer

Kolonky CrossTOX jsou určeny pro záchyt těchto analytů:

 • Alfatoxin B1, B2, G1, G2
 • Ochratoxin A
 • Zearalenon
 • Deoxynivalenol
 • Fumonisin B1, B2
 • T-2
 • HT-2
 • Nivalenol
 • 3-acetyl-DON
 • 15-acetyl-DON
 • DON-3-Glc
 • Sterigmatocystin
 • Citrinin

Přehled produktů používaných při přípravě vzorků mykotoxinů najdete v nové brožuře: Mycotoxin brochure

 • Letáček vhodného spotřebního materiálu k detekci polutantů v CBD k nahlédnutí zde. 


   

  Příslušenství pro analýzuonline

EluVac vakuum manifold                  Logo

Manifold
Více informací o tomto i dalších manifoldech naleznete v sekci Produkty/Spotřební materiál/Příprava vzorků, příslušenství: zde nebo na webových stránkách výrobce.

Přenosný kufříkový fotometr

 • vhodný pro získání výsledků při vyhodnocování ELISA testů během několika sekund
 • LCD display
 • standardně dodávaný filtr  450 nm, možnost výměny (rozsah vlnových délek je 400 – 700 nm)Fotometr
 • možnost výměny držáku pro hranaté i kulaté kyvety včetně microwell proužkůFotometr
 • možnost odečítání absorbance nebo koncentrace
 • snadná manipulace – pouze 2 tlačítka
 • interface pro spojení s tiskárnou nebo PC
 • možnost použití 12V baterií
 • nízká cena

UVE derivatizační zařízení

 • zařazuje se mezi chromatografickou kolonu a fluorescenční detektorUV derivatizace
 • umožňuje jednoduše a s vysokou citlivostí stanovovat aflatoxiny pomocí fotochemické
  derivatizace – UV ozáření při vlnové délce 254 nm (aflatoxiny B1 a G1 jsou hydroxilovány a měřeny flourescenční spektrometrií)
 • není tak nutno používat postkolonový reaktor, jak tomu bývá u klasických metod, není třeba ani jód ani HNO3/KBR jako při elektrochemické bromaci
 • více informací UV-derivatizace

UV derivatizace

 

 

Fotochemická derivatizace B1 na B2a.

Standardy Mykotoxinů jsou dodávány individuální i směsné standardy, pro více informací nás konktaktujte na  e-mailové adrese.
 

 

RP-HPLC kolona (C18) 10522 firmy LCTech je doporučována pro analýzu mykotoxinůonline s počtem teoretických pater minimálně 120 000 a délkou analýzy méně než 8 minut.

10522 HPLC-Column for Aflatoxin Analysis, Reversed Phase C18, 150 x 4.6 mm.RP-HPLCRP-HPLC

10750  Guard Cartridge Holder
10523  Guard Cartridges for a.m. HPLC column (3 pcs)

Aplikace
Pro přehledné a souhrnné informace o pracovních postupech pro různé matrice a IAC nás kontaktujte na e-mailové adrese nebo nahlédně na webové stránky výrobce zde.

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru