Agilent Technologies  (J&W, Varian)online
Kapilární kolony pro GC byly objeveny a patentovány firmou Hewlett-Packard v roce 1979. V roce 1980 byly poprvé s velkým úspěchem použity v laboratorních plynových chromatografech HP5840A a následně HP5880A.

Firma Agilent Technologies, která po rozdělení firmy Hewlett-Packed v roce 1999 totogc col dědictví kompletně převzala, posunula kvalitu a rozmanitost GC kapilárních kolon na tu nejvšší úroveň. Akvizicí firem J&W v roce 2000 a Varian v roce 2009/2010 se stal Agilent také největším výrobcem kapilárních GC kolon na světě.

Stručný přehled jednotlivých typů stacionárních fází a jejich vlastností  naleznete v tabulce Agilent GC kapilární kolony – tabulka.

Podrobný přehled standardně dodávaných GC kolon naleznete v katalogu GC and GC/MS Columns and supplies.agilent jw
Agilent-J&W-Box_wVelice účinným nástrojem pro správnou volbu GC kolony je aplikační databáze. Stručný přehled aplikací s ukázkami chromatogramů pro živostní prostředí, potraviny a kosmetiku, energetiku a paliva, chemický průmysl, toxikologii a farmacii naleznete v katalogu GC and GC/MS Aplications.

Jedním z kritických, limitujících faktorů v plynové chromatografii je inertnost vnitřních povrchů. V tomto směru hrají kapilární kolony velice důležitou roli. Látky, které analyzujeme jsou v kontaktu s povrchem kapilární kolony nejdéle a často při vysokých teplotách.
Agilent proto jako první vyvinul speciální UI (Ultra Inert) kolony, které si získaly vysokou popularitu a dnes tvoří samostatnou sekci v porfóliu kapilárních kolon Agilent.
Firma Agilent Technologies zaujímá vedoucí postavení v oblasti inertních povrchů pro GC. Technologie GC – Inert Flow Path (IFP) nabízí v současné době nejúčinější a nejkomplexnější inertní řešení a kromě UI GC kolon nabízí inertní provedení i pro další GC spotřební materiál.
Informace o kompletním programu Ultra Inert pro GC naleznete v brožuře GC Ultra Inert Flow Path a informace o objednacích číslech naleznete v letáku Agilent Ultra Inert Flow Path – Reference Guide.intuvo gc
Jedním z problematických typů analýz v plynové chromatografii je analýza polárních látek. V této oblasti existuje celá řada labilních látek, jejichž stanovení na běžných polárních kolonách (PEG) je nereprodukovatelné a v mnoha případech nemožné.. Agilent proto vyvinul speciální kolonu WAX Ultra Inert, která posouvá analýzu polárních látek na novou úroveň. Podrobné informace o kolonách DB-WAX-UI, včetně ukázek aplikací a srovnání s WAX kolonami ostatních výrobců, naleznete v brožuře Agilent J&W DB-WAX Ultra Inert.

Dalším unikátním a revolučním mílníkem je rok 2016, kdy Agilent představil zcela novou platformu plynových chromatografů GC Intuvo 9000. Další informace o Agilent Intuvo 9000 GC.
Tento zcela nový koncept plynového chromatografu, přináší také nový pohled na spotřební materiál a zejména na kapilární kolony.
Systém Click-and-run umožňuje rychlou instalaci GC kolon bez netěsností a bez ferulí. Stejně tak rychle je možné vyměnit předkolonu nebo instalovat systém pro backflush či heart-cutting.intuvo-gccolumn_w
Základní přehled kolon a spotřebního materiálu pro GC Intuvo 9000 naleznete v katalogu AGILENT INTUVO 9000 GC COLUMNS AND SUPPLIES.gc column

Agilent Technologies dodává také kompletní portfólio náplňových kolon pro plynovou chromatografii. Přehled standardně dodávaných náplňových kolon naleznete v katalogu Agilent J&W Packed GC Columns Selection Guide.

Pokud potřebnou kolonu nenaleznete, kontaktujte nás na našem e-mailu. 

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru