13. 2. 2023
Daniel Sander, HPST, s.r.o.

Na GC Agilent se spoléhají i na Masarykově univerzitě, Přírodovědecké fakultě Ústavu experimentální biologie, Oddělení mikrobiologie.

Laboratoř anaerobních mikroorganismů (LAM), kterou vede doc. Monika Vítězová, se zabývá problematikou produkce a využití mikrobiálně produkovaného metanu. Mezi oblasti zájmu LAM patří environmentální biotechnologie, čistírny odpadních vod, bioplynové stanice, kde je možno využívat činnosti metanogenních mikroorganismů ke stabilizaci vstupních surovin za současné produkce bioplynu, jehož majoritními složkami jsou metan a oxid uhličitý. V posledních letech se tým LAM zabývá problematikou metanizace v podzemních zásobnících zemního plynu. K popisu metabolitů bylo potřeba rozšířit vybavení laboratoře o plynovou chromatografii, pomocí které by bylo možno detekovat složení plynné fáze při kultivaci čistých i směsných kultur v anaerobním prostředí. Pořízením plynového chromatografu Agilent 8860 s TCD detektorem se LAM značně rozšířilo portfolio prováděných analýz a mohou nyní lépe popisovat kinetiku tvorby metanu z vodíku a oxidu uhličitého. Plynné směsi o složení N2, H2, O2, CO, CO2 a CH4 analyzují na jediné koloně CarboPLOT P7.

Nové GC 8860 pro analýzu mikrobiálně produkovaného metanu

 

Zdroj

Pro další informace kontaktujte produktového specialistu - Daniel Sander, daniel.sander@hpst.cz

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru