18. 6. 2021
HPST, s.r.o.

Příprava vzorků patří k základním činnostem při chromatografické analýze. Pro získání přesného a vypovídajícího výsledku analytického měření je právě optimalizovaná metoda přípravy vzorku rozhodující.

Správná metoda zlepšuje přesnost výsledků, poskytuje delší životnost kolony a celkově udržuje systém (LC, LC-MS/MS, GC, GC/MS/MS) v dobré kondici.

Nikomu se nechce ztrácet čas zbytečnou přípravou vzorků. Na druhou stranu ale nadávkování „nepřečištěného“ vzorku do LC/MS nebo GC/MS instrumentace může způsobit daleko větší, časově a ekonomický náročnější problémy.

Tradiční metodou přípravy vzorku před samotnou analýzou je předběžná předúprava vzorku a převedení analytu do jeho neutrální formy. Kyselé sloučeniny se upravují okyselením tak, aby se pH celého vzorku snížilo o dvě jednotky pod pKa analytu. Na druhou stranu se zásaditým analytem byste měli pracovat při pH ≥ 2 jednotky nad pKa analytu. Sloučeniny, které jsou neionizovatelné, obvykle nevyžadují předběžnou úpravu, i když pro snížení viskozity jim často prospívá naředění vodou.

Jak efektivně přistoupit k přípravě vzorků před chromatografickou analýzou?

Při vývoji metody přípravy vzorku je třeba vzít v úvahu více aspektů a položit si následující otázky:

  • Chci použít co nejméně kroků pro přečištění vzorků nebo potřebuji náročnější techniku extrakce?
  • Jaké interference jsou charakteristické pro matrici, kterou používám? Které z nich jsou nejzásadnější z hlediska výsledku analýzy?

Nalezněte odpovědi v nabídce produktů od společnosti Biotage

V průběhu uplynulého půl roku jsme připravili několik přednášek, které se zaměřovaly na obecný přehled produktů pro přípravu vzorků výrobce Biotage, jako je například filtraceextrakce kapalina – kapalinaextrakce pomocí pevné fáze či možnosti odstranění proteinů, fosfolipidů a matricových interferencí z biologických vzorků. Část prezentací jsme také věnovali nabídce speciálních typů materiálů.

Témata přednášek (záznamy ke zhlédnutí zde)

  • ISOLUTE/ ENV+/Myco SPE BIOTAGE – od základů k aplikaci
  • SPE EVOLUTE EXPRESS, HYDRO a ISOLUTE HYDRO DME+ – od základů k aplikaci
  • Biotage SLE+ a SPE layered produkty BIOTAGE – od základů k aplikaci
  • Spotřební materiál pro přípravu vzorků před chromatografickou analýzou v nabídce výrobce Biotage

Podporovaná extrakce SLE

Přemýšlíte, jak a zda je vůbec možné extrahovat zároveň kyselé i zásadité analyty v jediném postupu? Výrobce Biotage přišel s myšlenkou Supported Liquid Extraction (SLE) postupu právě pro tyto případy.

Přečištění je založeno na schopnosti analytů rozdělit se do organického extrakčního rozpouštědla nemísitelného s vodou. SLE funguje na stejném principu jako extrakce kapalina - kapalina (LLE), avšak místo použití dělící nálevky a rozdělení vzorku mezi dvě nemísitelné kapaliny - jednu vodnou a jednu organickou - se extrakce provádí na pevném nosiči.

 znázorňuje proces SLE
Obrázek 1. znázorňuje proces SLE

Více o této metodě se dozvíte z článku Stephanie J. Marin, Ph.D. What’s the Best Way to do Supported Liquid Extraction?

Kolonky ISOLUTE SLE+ poskytují vysokou výtěžnost analytu, eliminují tvorbu emulze a zkracují dobu přípravy vzorku o polovinu ve srovnání s klasickou metodou extrakce kapalina - kapalina (LLE).

Výběr extrakční metody pro Biotage ISOLUTE SLE+
Výběr extrakční metody pro Biotage ISOLUTE SLE+

Extrakce na pevné fázi – SPE

Dalším možným krokem přípravy vzorku je technika SPE, která umožnuje přečištění vzorku a zároveň jeho zakoncentrování. Vývoj této metody je ale o něco náročnější oproti tradičním metodám extrakce. Výhodou je získání čistších extraktů s vyšší výtěžností a potenciálně vyšší analytickou citlivostí (nižšími detekčními limity).

Přehled sorbentů od společnosti Biotage naleznete v přehledném článku (Bioanalytical Sample Preparation) na téma přípravy vzorku pro bioanalytické účely.

Za zmínku stojí extrakce pomocí SPE na kolonkách EVOLUTEEVOLUTE HYDRO SPE a ISOLUTE HYDRO DME+ či ISOLUTE layered. EVOLUTE jsou polymerní produkty vyvinuté pro přečištění a zakoncentrování analytů určených zejména pro LC-MS/MS analýzy. Jde o robustní a hydrofilní produkty, stabilní v oblasti pH 0 – 14. Jsou vyráběny v přísně úzké distribuci částic o velikostech 30 nebo 50 µm. Vykazují vynikající vlastnosti při odstraňování bílkovin a fosfolipidů ze vzorků biologických tekutin.

  • Produkty EVOLUTE HYDRO SPE umožňují hydrolýzu vzorků moči in situ (in-well), snižují manipulaci se vzorky a zvyšují účinnost extrakce.
  • ISOLUTE HYDRO DME+ jsou ideální pro detekci drog v moči. Využívají technologii Biotage® HYDRO frit, která umožnuje hydrolýzu vzorku moči přímo v kolonce (in situ).
  • Myco SPE - SPE kolonky na bázi nového typu sorbentu pro selektivní extrakci různých mykotoxinů (Aflatoxin B1, B2, G1, G2, Deoxynivalenol, T-2 Toxin, HT-2 toxin, Fumonisin B1, Ochratoxin A, Patulin, Zearalenone, Egrocornine, α-Ergocryptine).
  • A produkty ISOLUTE Layered Vám výrazně pomohou se současnou extrakcí analytů s širokým rozsahem polarity.

Využijte 10% slevu na EVOLUTE® HYDRO SPE a ISOLUTE® HYDRO DME+ platnou jen do konce června 2021.

Zdroj

Podrobnější informace načerpáte z našich webinářů nebo nás kontaktujte na info@hpst.cz

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru