Seahorse XFe24 Analyzer měří OCR a ECAR živých buněk ve 24-jamkovém formátu. Tyto parametry jsou klíčovými indikátory mitochondriální respirace a glykolýzy a umožňují pohled na buněčnou metabolickou funkci v ostrůvcích, ex-vivo vzorcích i buněčných kulturách na systémové úrovni. 24-jamkový systém je vhodný zvláště pro větší vzorky (ostrůvky, rostlinné terčíky, embrya Dania pruhovaného, vzorky tkání atp.).

 • Výsledky v reálném čase. Integrovaný systém zaznamenává metabolické křivky během minut bez potřeby extrakce nebo značení vzorku.
 • Měření na živých buňkách. Zaznamenává odpovědi buněk na různé substráty, inhibitory a další modulátory v reálném čase prostřednictvím čtyř injekčních portů a automatického promíchávání celé jamky při zachování fyziologické teploty (37oC).
 • Kompatibilní s řadou vzorků díky přesně řízené temperované reakční komůrce, která může udržovat teplotu v rozmezí 16-42 °C (12 °C-20 °C nad okolními podmínkami).
 • Citlivá analýza. Pouze 10 000 buněk na jednu jamku stačí pro analýzu na 24-jamkové destičce. Požadavek na počet buněk se liší podle typu buněk; více detailů naleznete v databázi Cell Reference Database.  24-jamková destička a příslušný přístroj je možné použít pro větší a/nebo metabolicky více aktivní vzorky než-li 96-jamkový systém.
 • Langerhansovy ostrůvky a větší vzorky. Analyzujte funkci ostrůvků nebo jiných větších vzorků (např. embrya Danya pruhovaného) na speciálních mikrodestičkách Seahorse XF24 Islet Capture Plate.
 • Mitochondriální funkce. Měřte funkci mitochondrií pomocí kitu Seahorse XF Cell Mito Stress Test.
 • Metabolická fenotypizace. Během jediné hodiny určete metabolický fenotyp se Seahorse XF Cell Energy Phenotype Testem.
 • Glykolytická funkce. Stanovte schopnost buněk využít glykolytickou dráhu k pokrytí energetických požadavků se Seahorse XF Glycolytic Rate Assay Kitem.
 • Závislost mitochondriálních substrátech. V krátkém čase zjistěte závislost buněčné produkce energie na různých typech mitochondriálních substrátech se Seahorse XF Mito Fuel Flex Testem.

Energy pathways

 • Snadná analýza dat. Naměřená data můžete na libovolném počítači snadno vyhodnotit a vytvořit protokoly s pomocí volně dostupného softwaru Seahorse Wave.
Specifikace Detaily
Počet vzorků 20 - 22
Objem mikrokomůrky během měření 7 µl
Kontrolní jednotka Kombinace počítače s operačním systémem Windows 10 a dotykové obrazovky pro kompletní nastavení, kontrolu a analýzu experimentu
Software Nastavení a analýza experimentu na kontrolní jednotce nebo volně stažitelná na libovolný počítač jako Wave Desktop
Vhodné zejména pro:
 • Langeranskovy ostrůvky
 • Větší vzorky
 • Malé modelové organizmy
Hlavní přednosti
 • validované pro použití v hypoxii
 • validované pro teploty 16-42°C (12–20°C pod okolní teplotou)
Formát destičky 24-jamkový formát. Plocha dna jedné jamky přibližně odpovídá formátu 96-ti jamkové destičky (0,275 cm2).

 

Přednosti analyzátorů Agilent Seahorse XF:

 • Kompatibilní jak s adherentními, tak se suspenzními buňkami, ale rovněž s izolovanými mitochondriemi nebo ne-savčními vzorky.
 • Schopnost využít až 4 injekčních portů pro každou jamku s automatickým promícháváním
 • Automatický výpoček rychlosti spotřeby kyslíku (OCR) a extracelulárního okyselení (ECAR)
 • Měření obou parametrů OCR a ECAR v každé jamce zároveň 
 • Analyzická citlivost pro malé vzorky
 • Detekce v reálném čase neznačených buněk
 • Software Wave pro reportování, analýzu a export dat

Určeno pouze pro výzkum, ne pro diagnostické účely. 

Více o  měření metabolických parametrů technologií Seahorse Extracellular Flux (XF) se dozvíte na stránkách Technologie Seahorse XF.

Internetové stránky výrobce přístrojů a kitů Agilent Seahorse XF naleznete zde.

Další zajímavé informace na stránkách Agilent Technologies:

Cell Reference Database -vyhledejte si vědecké publikace, ve kterých byla použita metabolická analýza Seahorse XF podle typu buněk, buněčné linie, výzkumné oblasti nebo autora publikace.
Publications Database - publikace obsahující data získaná Seahorse XF analýzou, propojená na PubMed.gov.
XF Instrument Selection Guide - obecné specifikace a vlastnosti různých modelů analyzátorů Seahorse.
Basic Procedures & Assay Protocols - protokoly, které provedou analýzou Seahorse krok po kroku. 
Cell Analysis Travel Awards - podpora cestovných nákladů pro vědce, kteří prezentují citovaná data s využitím Agilent Cell Analysis technologie.
XF Analyzer Grant Expeditor Package - souhrn základních vlastností analyzátorů Agilent Seahorse XF pro přípravu grantových aplikací.
XF Core Facilities - zařízení, která umožňují přístup k technologii Agilent Seahorse XF, zahrnující poradenství experimentálního designu, analýzi dat, základního tréninku, bioinformatiky na základě úhrady nákladů. Pokud máte zájem o kontakty na pracoviště používající Agilent Seahorse XF v České republice, tak pište na dgg [at] hsp.cz.
Lab Instrument Service Agreements – plán pro pravidelný sevis přístroje pro zajištění plynoulého a hladkého provozu.

Pokud máte zájem o více informací, podrobnější prezentaci nebo vyzkoušení technologie Seahorse XF na svých buňkách, napište nám na dgg@hpst.cz

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru