Seahorse XF Mito Fuel Flex Test Kit

Seahorse XF Mito Fuel Flex Test Kit poskytuje jedinou metodu, schopnou měřit závislost, kapacitu a flexibilitu buněk pro oxidaci jednotlivých zdrojů energie: glukóza, glutamát nebo mastné kyseliny.Tato testovací souprava využívá soubor inhibitorů, které odhalují schopnost buněk přepínat oxidační cesty při plnění základních energetických požadavků a poskytuje informace o relativním přínosu glukózy, glutaminu a oxidace mastných kyselin s dlouhým řetězcem.

Vlastnosti:

  • Využívá 3 různé specifické inhibitory v různých kombinacích pro měření závislosti, flexibility a kapacity využití 3 hlavních mitochondriálních zdrojů energie (glukózy/pyruvátu), (glutaminu/glutamátu),(dlouhých mastných kyselin).
  • Závislost ukazuje relativní množství základní mitochondriální oxidace z jednoho zdroje, který nelze nahradit oxidací ostatních dvou energetických zdrojů.
  • Kapacita je relativní schpnost buňky oxidovat pouze jeden energetický zdroj, když je oxidace dvou jiných zablokovaná
  • Flexibilita je rozdíl mezi závislostí a kapacitou. Ukazuje relativní schopnost buňky přecházet na jednostlivé zdroje energie nebo kompenzovat mitochondriální oxidaci jednoho substrátu jiným.
  • Všechny látky se rozpouštějí přímo v reakčním mediu - není nutnápráce s DMSO a podopnými rozpouštědly
  • Tento kit obsahuje předem připravená činidla kontrolované kvality a poskytuje standardní metodu pro měření SeahorseXF Cell Energy Phenotype Test v Seahorse XF analyzátoru
  • Seahorse XF Report Generator počítá automaticky klíčové vlastnosti používaných vzorků ,což zjednodušuje analýzu dat Seahorse XF Mito Fuel Flex Test Report Generator
  • Let’s talk about Mitochondrial Fuel Flexibility

Specifikace

Obsah

6 samostatných sáčků. Každý obsahuje 6 zkumavek s inhibitory UK5099 nebo BPTES nebo etomoxirem

Počet měření

6 destiček na 24 nebo 96 jamek

Podmínky dopravy

Teplota okolí

Podmínky skladování

Pokojová teplota

Trvanlivost

1 rok

Objednací číslo

103260-100

Manuál ke stažení zde. Pozor, nová aktualizace v prosinci 2018!

FAQ

Proč je potřeba destičku nechat inkubovat 1 hodinu bez přístupu CO2?

Tasto inkubace slouží k odvzdušnění destičky, což umožňuje difuzi CO2 z buněk, media a destičky

Jak jsou počítány metabolické parametry v Seahorse XF Report Generator?

Hodnoty používané pro každý daný Seahorse XF Report Generator jsou uvedeny v uživatelském manuálu. Více o Seahorse XF Report Geneator naleznete zde.

Webové semináře:

Agilent Seahorse XF Technology Webinar Series

Více informací...

 

Aplikace

Vzdělávací materiály

Brožury, Technické specifikace