Agilent Technologiesonline

Agilent Technologies LC kolony jsou mezi uživateli velice oblíbené díky svým vynikajícím vlastnostem, vysoké kvalitě a stabilitě v široké řadě aplikací. Agilent vyrábí LC, HPLC, UHPLC a UPLC kolony pro analýzu malých molekul, biomolekul, proteinů, chirální separace a mnoho dalších specifických aplikací. K dispozici je též kompletní příslušenství, různý hardware kolon a vývojové kity.Logo

HPLC kolony ZORBAX
ZORBAX Eclipse XDB  (eXtra Densely Bonded ) – e-shop

 • 4 selektivní fáze, zrnitost 1.8 – 7 µmZobrax
 • vynikající tvar píků pro neutrální, bazické i kyselé látky, vhodné pro pH 2-9

ZORBAX RRHD (Rapid Resolution High Definition) – e-shop

 • max. tlak 1200bar – optimalizované pro UHPLC 1290 Infinity, vhodné pro další UHPLC/UPLC přístroje
 • 12 selektivních fází, zrnitost 1.8 µm
 • snadný přechod z 3.5 a 5 µm díky stejné selektivitě fází

ZORBAX  Eclipse Plus e-shop

 • ideální kolony pro vývoj nových metod – vhodné pro široký okruh látekEclips plus
 • 4 selektivní fáze, zrnitost 1.8, 3.5, 5 µm
 • patentovaný způsob výroby, vynikající batch to batch opakovatelnost

ZORBAX StableBond – e-shop

 • 6 selektivních fází s patentovanou stabilizací
 • vynikající stabilita a opakovatelnost při vysokých teplotách a nízkém pH (pH=1)

ZORBAX Bonus –RP e-shop

 • kolona s unikátní selektivitou a vynikajícím tvarem píků pro analýzu bazických látek při středním a nízkém pH
 • vhodná pro 100% vodní fázi

ZORBAX Extend-C18e-shop

 • vysoká stabilita a účinnost až do pH=11.5 díky dvojitému endcapingu
 • zlepšená retence, rozlišení a tvar bazických píků
 • vysoká citlivost pro LCMS separace peptidů a proteinů

ZORBAX  Eclipse PAH – e-shope-shopEclips PAH

 • perfektní separace 18 PAH
 • zrnitost 1.8, 3.5, 5 µm, každá šarže testovaná na separaci 16 PAH
 • ideální kolona na separaci geometrických izomerů

ZORBAX HILIC – e-shop

 • separace malých polárních molekul
 • rozsah pH = 0 – 8.0

ZORBAX Eclipse AAA (Amino Acid Analysis)e-shop

 • optimalizovaná kolona pro separaci 24 amino kyselin
 • ideální pro předkolonovou on-line derivatizaci OPA, FMOC s využitím autosampleru

ZORBAX Carbohydratee-shop

 • vysoká reprodukovatelnost a účinnost díky Zorbax porous silica microsphere technology
 • velká kapacita – nástřik až 50 µl, ideální pro RI detektor
 • další alernativa pro analýzu sacharidů – kolony Hi-Plex, viz. níže e-shop

Další užitečné informace naleznete v katalogu SOLUTIONS FOR SMALL MOLECULE SEPARATIONS – LC Column Selection.

Kolony InfinityLab Poroshell 120 a Poroshell 300 e-shop

 • pevné jádro s povrchově porézní vrstvou.Poroshell
 • velikost částic je 1.9 μm s 1.2 μm pevným jádrem a 0.35 μm porézní vnější vrstvou.
 • nebo 2.7 μm s 1.7 μm pevným jádrem a 0.5 μm porézní vnější vrstvou.
 • nebo 4.0 μm s 2.5 μm pevným jádrem a 0.75 μm porézní vnější vrstvou – snadný přechod z klasických kolon 5μmPoroshell_w, vysoká účinnost aporoshell vysoké rozlišení
 • 50%-ní tlak oproti kolonám s 2 μm částicemi
 • 4.0 μm sorbenty jsou kompatibilní s 400 a 600 bar LC systémy
 • sorbenty 1.9 a 2.7 μm jsou kompatibilní s UHPLC systémy (1000 + bar)
 • sorbenty C8 HPH, C18 HPH stabilní do pH=11

Podrobné informace o kolonách Poroshell naleznete v katalogu Agilent Poroshell Columns for HPLC and UHPLC a katalogu Agilent InfinityLab Poroshell 120 Columns for HPLC and UHPLC.

Více o kolonách Poroshell 1.9 μm se dozvíte z přednášky Roberta Kukuly, kterou můžete shlédnout zde. Přednáška byla součástí naší online konference NPI 2020. Záznamy z konference jsou dostupné po registraci zde.


Kolony pro separaci uhlohydrátů Hi-Plexeshop

 • Agilentem doporučovaný typ kolon pro analýzu sacharidů – zlepšená účinnost, nižší provozní tlak, delší životnost
 • 9 modifikací základní separační fáze pro dosažení specifických separací
 • zrnitost 8 a 10 µm, vhodné pro vodnou fázi, případně zředěné kyseliny

Přehled Hi-Plex kolon a ukázky aplikací, naleznete v katalogu Agilent Hi-Plex Ligand-Exchange HPLC Columns.

LC kolony Pursuite-shop

 • pro rychlé LC-MS separace, porozita 200 Å
 • 5 stacionárních fází, vysoká hustota ligandů umožňuje až o 40% rychlejší separaci bez ztráty účinnosti
 • pro oblast pH = 2.0 – 8.0

Celkový přehled a vlastnosti Pursuit kolon naleznete ve specifikaci Agilent Pursuit LC Columns Specification.

LC kolony Polarise-shopPolaris

 • reverní fáze speciálně vyvinuté pro separaci polárních látek (jak název napovídá)
 • 7 stacionárních fází, stabilizace pro 100% vodnou fázi
 • zrnitost od 1.8 do 7 µm

Přehled kolon Polaris a ukázky separací naleznete v brožuře LC Column Polaris.

Preparativní kolony

Všechny Agilent preparativní kolony jsou umožňují jednoduchý scale-up z analytického měřítka do preparativní úrovně. Jsou dostupné pro čištění malých molekul i bio-aplikace.

Agilent Prep LCPrep

 • vysoká kapacita – pro čištění mg až g látky, vynikající stabilita do pH=10.0
 • zrnitost od 5 a 10 µm, průměr od 4.6 mm do 50 mm

Zorbax PrepHTe-shop

 • pro rychlé preparativní separace do 2000 mg
 • zrnitost 5 a 7 µm, max. tlak do 350 bar

Kolony Pursuit a Pursuit XRs

 • stejné fáze jako analytické kolony
 • zrnitost 3, 5 a 10 µm, průměr do 50 mm

Kolony Polaris

 • stejné fáze jako analytické kolony
 • zrnitost 3, 5 a 10 µm, průměr 10 a 21.2 mm

Kolony PLRP-S

 • fáze na bázi poly(styrene/divinylbenzene) pro separaci bio-molekul
 • teplotně i chemicky velice stabilní,  rozsah pH 1 – 14, teplota až 200 °C
 • zrnitost od 3 do 50 µm

Kolony PL-SAX, PL-SCX

 • iontově výměnné polymerické sorbenty pro separaci bio-molekul, zrnitost 10 a 30 µm
 • pH 1-14, teplota do 80 °C, max. tlak 210 bar

Podrobné informace o preparativních kolonách Agilent Technologies naleznete v brožuře Agilent Preparative LC Columns.

Chirální kolony

Ultron Chirale-shop

 • umožňují separaci širokého spektra chirálních látek a rychlý vývoj metod Ultron – Method Development
 •  na bázi imobilizovaného proteinu
 • excelentní pro chirální separaci enantiomerů bez nutnosti derivatizace
 • kompatibilní s vodnou fází, pufry i organickou mobilní fází

ChiraDex Chiral

 • pro rutinní separaci enantiomerů
 • speciální vazba cyklodextrinu na 5 µm silikagelové částice přes chemický spacer
 • příklady využití:  barbituráty, benzothioadiaziny, PTH aminových kyselin

Gelové permeační kolony

ZORBAX PSM – e-shope-shopZobrax psm

 • analýza polymerů 500 – 10.000, 3000 – 300.000

PLgel e-shop

 • jednoduché použití díky lineární kalibraci a přesné visuální identifikaci píků

PL Aquagel-OH e-shop

 • rychlá a účinná separace ve vodě rozpustných polymerů

Kolony pro analytické bioseparace

ZORBAX Bio-SCX Series IIZobrax bio

 • optimální pro 2-D separace peptidů a proteinů s využitím LC-MS

AdvanceBio SEC

Agilent AdvanceBio Desalting-RP cartridges

 • účinné on-line odstranění solí v biologických vzorcích v LCMS

Kompletní informace o bio kolonách naleznete v katalogu Agilent BioHPLC Column Selection Guide

Kolony plněné sorbenty jiných výrobců

Agilent Technologies plní do svých kolon také sorbenty jiných výrobců např:

Tabulka


Předkolony Agilent
Jsou dostupné v kartridžovém i klasickém provedení.

 • AC      Agilent Cartridge System
 • ZGC    ZORBAX Guard Cartridge alone system
 • RR      ZORBAX Rapid Resolution and Rapid Resolution HT Cartridge Columns, Stand alone
 • P         ZORBAX Semi-Preparative Guard-Column Hardware, Stand alone
 • PI        ZORBAX PrepHT and Agilent Prep Cartridge column and Guard-Column Hardware, Stand alone and integral HW option

Katalog LC kolon a katalog LC aplikací firmy Agilent Technologies. Další informace Vám rádi poskytneme, kontaktujete-li nás na naší e-mailové adrese, případně je naleznete na stránkách Agilent Technologies.

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru