Model 7850 je s využitím inovativních technologií vzniklých v průběhu několika dekád kombinací špičkového výkonu a zbrusu nových chytrých softwarových funkcí, které přináší pokročilé možnosti do rutinní praxe ICP-MS analýz prostřednictvím nové verze ovládacího a vyhodnocovacího softwaru MassHunter 5.1. Tato Softwarová verze představuje nejzásadnější upgrade MassHunteru od doby jeho představení v roce 2009.

Model 7850 nabízí řešení, která umožňují uživatelům získat vysoce kvalitní výsledky rychleji a efektivněji. „Cílem nového systému je pomoc uživatelům vyhnout se obvyklým nástrahám – „časovým pastem“, které vedou ke ztrátě drahocenného času, k vyšším nákladům, nižší produktivitě a v konečném důsledku zbytečnému stresu a z pohledu zaměstnavatele také potenciální fluktuaci“, shrnul hlavní poslání nového modelu Keith Bratchford, viceprezident a generální ředitel divize spektroskopie Agilent. "Chytré nástroje a efektivní pracovní postupy zjednodušují ICP-MS analýzu a pomáhají uživatelům v každém kroku jejich běžných analýz vzorků." Tyto chytré funkce jsou užitečné zejména pro začínající méně zkušené uživatele, kteří v malých nebo středně velkých privátních analytických laboratořích mívají často na starost i jiné analýzy než jen ICP-MS" dodal Bratchford.

Ztráty laboratoře, která nedokáže identifikovat a řešit běžné „časové pasti“, se neomezují jen na ztrátu času a ztrátu výnosů. Nastavení metod se zbytečně zařazenými kroky, zbytečně časté kontroly přístroje, manuální kontroly dat a potřeba opětovných analýzy vzorků také přispívají ke zvyšujícímu se tlaku na už tak vytížené pracovníky laboratoře. To vše může negativně ovlivňovat dobu zpracování vzorku a také kvalitu výsledků, což ohrožuje reputaci laboratoře.

Model 7850 je nabízen v konfiguraci optimalizované pro měření velké typové škály vzorků z řady typických ICP-MS aplikací a při tom zajišťuje, že produkovaná data nejsou zatížena běžnými zdroji chyb.

Chytré softwarové nástroje pomáhají uživatelům při počátečním nastavení přístroje a nastavení požadovaných metod a provázejí uživatele krok za krokem běžnou sekvencí ICP-MS analýz. Chytré funkce také pomáhají s kontrolou dat, což eliminuje potřebu ICP-MS specialisty provádět důležitý krok ověřování kvality dat.

Ve zkratce, nová 7850 představuje chytrou a snadnou cestu pro běžné ICP-MS analýzy, která umožňuje intuitivní a rychlé nastavení pro efektivní analýzy a získání správných výsledků.

Zbavte se obvyklých časožroutů při analýzách na ICP-MS a zjistěte, jak snadno minimalizovat promarněný čas, abyste se mohli soustředit na činnosti, které vytvářejí hodnoty či potěšení. Nový ICP-MS 7850 dokáže zpracovat vzorky s obsahem až 25% rozpuštěných látek. Ušetříte tak nejen čas jinak nutný k ředění. Přístroj je vybaven vysoce efektivní heliovou kolizní celou a korekcí na půlhmoty. Odstraňuje tak polyatomické i dvojnásobně nabité iontové interference, což zjednodušuje vývoj metody a řeší častou příčinu plýtvání časem - tedy přeměřování vzorků.

Poznejte, jak Agilent 7850 ICP-MS zvyšuje efektivitu laboratoře a pomáhá získat zpět promarněný čas.

Standardní operační postupy (SOP) a plně vyvinuté metody pro regulované a rutinní metody vám ušetří týdny vývoje metod a času na dokumentaci.

Ultra High Matrix Introduction (HMI) zkracuje dobu přípravy vzorků tím, že umožňuje přímou analýzu vzorků obsahujících až 25% celkových rozpuštěných pevných látek bez ředění.

Heliová kolizní cela a korekce polovičních hmot odstraňují rušivé polyatomové a dvojnásobně nabité interference, které mohou snížit kvalitu dat a zvýšit potřebu nákladných opakovaných měření.

Měření vysokomatričních vzorků bez nutnosti modelování matrice kalibračních standardů. Možnost přídavku kyseliny chlorovodíkové ke stabilizaci důležitých prvků včetně Hg, Ag, Mo bez obav se zavedení nových interferencí.

Prozkoumání neznámých matric vzorků pomocí rychlé semikvantitativní funkce IntelliQuant a získání kompletního prvkového profilu každého vzorku. Řada možností zobrazení výsledků - včetně periodické tabulky jako teplotní mapy Vám umožní snadno identifikovat neobvyklé úrovně majoritních nebo nečekaných prvků.

Funkce OCF (Outlier Conditional Formatting) pro podmíněné zobrazování výsledků ležících mimo zvolené hranice, zkracuje dobu kontroly dat vytíženým nebo méně zkušeným uživatelům díky zvýraznění výsledků, které jsou mimo definovaný rozsah nebo u kterých selhaly testovací požadavky. Pro různé kontrolní požadavky lze nakonfigurovat různá upozornění.

Early Maintenance Feedback (EMF) – tedy funkce pro upozornění na včasnou údržbu - používá senzory a čítače k ​​určení, kdy je potřeba údržba. Díky semaforu – tedy barevně kódovaným upozorněním – nikdy nezmeškáte včasnou údržbu, ale také ji nebudete provádět častěji, než je nutné.

ICP Go je volitelné uživatelské rozhraní založené na prohlížeči pro mobilní zařízení, které nabízí zjednodušené nastavení a kontrolu rutinních měření a je skvělou volbou pro ICP-MS uživatele, kteří se jen tak nezastaví.

Analyzátory uzpůsobené pro danou aplikaci/metodu/úkol obsahující ICP-MS spektrometr, software, spotřební materiál, profesionální podporu a dokumentaci zajišťují, že budete schopni Vaše vzorky analyzovat v řádu dnů a ne měsíců, které jinak mohou trvat padnout na vývoj, optimalizaci, ověření a zdokumentování regulovaných metod.

Agilent 7850 ICP-MS nabízí:

 • Technologii ultra High Matrix Introduction umožňující přímou analýzu vzorků obsahujících až 25% celkových rozpuštěných pevných látek (%TDS) bez nutnosti ředění.
 • Robustní plazma (s CeO/Ce < 1,5%) s plně automatickým laděním se zachováním vysoké citlivosti měření v konfiguraci umožňující i měření vysokomatričních vzorků bez nutnosti hardwarové přeměny.
 • Unikátní oktapólovou kolizní celu se systémem diskriminace kinetické energie pro odstranění  polyatomických interferencí pouze s pomocí He.
 • Eliminace interferencí dvojně nabitých iontů kovů vzácných zemin díky korekcím na poloviční hmotě zlepšující kvalitu dat při analýzách nízkých koncentrací Zn, As a Se
 • Funkci IntelliQuant pro získání kompletního prvkového profilu každého vzorku díky rychlému celkovému screeningu celého hmotnostního spektra bez potřeby vlastních kalibrací Vám umožní snadno identifikovat neobvyklé úrovně majoritních či neočekávaných prvků prostřednictvím logické vizualizace v periodické tabulce prvků.
 • Měření matričně rozdílných zasolených vzorků bez nutnosti seskupování vzorků podle matrice a bez nutnosti přizpůsobování matrice kalibračních standardů.
 • Možnost přídavku kyseliny chlorovodíkové ke stabilizaci důležitých prvků včetně Hg, Ag, Mo bez obav se zavedení nových interferencí.
 • Funkci OCF (Outlier Conditional Formatting) pro zobrazování výsledků ležících mimo Vámi vytyčený interval hodnot, k zkracuje dobu kontroly dat (vytíženým nebo méně zkušeným uživatelům) díky zvýraznění těch výsledků, které jsou mimo definovaný rozsah nebo u kterých selhalo QC měření.
 • Early Maintenance Feedback (EMF) – tedy funkce pro upozornění na včasnou údržbu - používá senzory a čítače k ​​určení, kdy je potřeba údržba. Díky semaforu – tedy barevně kódovaným upozorněním – nikdy nezmeškáte včasnou údržbu, ale také ji nebudete provádět častěji, než je nutné.
 • Video průvodce pro jednotlivé uživatelské úkony - instalace komponent, běžná údržba a odstraňování problémů - součástí záložky „Help and Learning“, navržený tak, aby uživatele názorně vybavil potřebnými znalostmi, které mu umožní zajistit bezproblémový provoz přístroje.

Agilent 7850 jako ideální nástroj pro rutinní aplikace

Snadněji to snad už ani nejde. Model 7850 je připraven především pro rutinní analýzy Vašich vzorků – matričně stejných ale i variabilních. Standardně je vybaven technologií ultra High Matrix Introduction (HMI). Ta díky až 100-násobnému softwarově řízenému přesnému zředění vzorků argonem ve fázi aerosolu umožňuje bezproblémovou analýzu roztoků s obsahem rozpuštěných pevných látek až 25% celkového obsahu (25% TDS). Díky vysoké energii plazmatu zajišťující minimalizaci tvorby interferencí, vysokou matriční toleranci a díky dynamickému rozsahu měření přes 10 řádů, nabízí model 7850 ideální kombinaci robustnosti a citlivosti v širokém rozsahu aplikací. Model 7850 ICP-MS však skýtá i flexibilitu pro vědecko-výzkumné aplikace a nabízí funkce očekávané spíše u nejvyšších modelů ICP-MS spektrometrů.

Agilent 7850 je sice z pohledu dostupných modelů Agilent modelem základním. Svými parametry (citlivostí, detekčními limity,…), účinností odstranění interferencí (díky oktapólové kolizně-reakční cele ORS4, ve které si v drtivé většině aplikačních případů pro účinné odstranění interferencí vystačíte jen s využitím He) a také robustností* však zůstává Agilent 7850 stále jasnou první volbou z hlediska poměru ceny a výkonu. I to je i důvodem, proč jsou ICP-MS Agilent od roku 1997 suverénně nejprodávanějšími ICP-MS na celosvětovém trhu a jsou jasnou volbou těch, kteří volí rozumem.

Neumíme Vám nabídnout nejlevnější ICP-MS (které je pak obvykle dostanete jako „black box" bez podpory). Nenabídneme Vám ani ICP-MS, které má „papírově“ nejnižší minutovou spotřebu Ar, ale měřením na něm "strávíte mládí". S nevelkým cenovým rozdílem však od nás můžete získat špičkový plnohodnotně fungující spektrometr s garantovanou lokální aplikační podporou, fungující více než 50-ti člennou komunitou spokojených českých ICP-MS uživatelů a s jistotou, že svým výsledkům budete moci bez starostí plně důvěřovat. Vyhněte se potížím a prostě jen měřte! Vsaďte na jistotu, stojí to za to!

Rádi Vám rozdíly v instrumentaci vysvětlíme na osobní schůzce a rádi Vám pomůžeme zorientovat se v tom, co dnešní trh nabízí, jaká jsou úskalí a na co si dát pozor. Rozhodnutí bude jen na Vás.

Ultra High Matrix Introduction (HMI)

 • Snadné měření vzorků s obsahem 25% TDS bez nutnosti ředění kapalinou.
 • Patentovaná technologie HMI přináší automatické softwarově řízené ředění vzorku v plynné fázi pomocí Ar
 • Díky HMI zůstává více energie plazmatu na ionizaci prvků. Při měření bez HMI (tedy při klasickém ředění zasolených vzorků kapalinou) by byla energie plazmy spotřebována na vysušení vzorku před samotnou a méně energie zbyde na samotnou ionizaci
 • Praktickým přínosem HMI je také faktické odstranění „matriční suprese“ a zisk výrazně lepších výtěžností měření než u cizích ICP-MS systémů
 • Umožňuje měření i vysokomatričních vzorků a to až do obsahu 25 % všech rozpuštěných látek a to bez nutnosti ředění kapalinou (manuálně či ředící jednotkou)
 • Díky HMI je dosaženo snížení poměru CeO/Ce až na hladinu 0,2% a až 5-ti násobného zvýšení odolnosti vůči zasolené matrici v porovnání s provozem bez technologie HMI
 • Díky schopnostem HMI došlo k minimalizaci potíží se zanášení systému, získávány jsou stabilnější odezvy a jsou minimalizovány i požadavky na údržbu
 • Eliminovány jsou náklady a rizika vznikající při jinak nezbytné manuální předúpravě/ředění zasolených vzorků (riziko kontaminace, nepřesnosti, spotřeba kyselin a reagencií na ředění) a zároveň přináší úsporu času a nákladů .

Více o HMI zde.

Systém (ORS4) – oktapólová kolizně reakční cela

 • Systém ICP-MS 7850 je pro spolehlivé odstranění polyatomických interferencí (As, Se, Fe, Cr, V atd.) vybaven nejnovější 4. generací kolizně-reakční cely (ORS4 – Octopole Reaction System)
 • Princip ORS je založen na srážkách iontů v oktapólové kolizní cele s heliem, jako kolizním plynem a na výsledné diskriminaci kinetické energie jednotlivých iontů.
 • Pro běžné analýzy již není nutné používat reakční plyny. Na rozdíl od ICP-MS systémů využívajících reakční plyny (H2, NH3, CH4,...) jsou eliminovány problémy vzniku nových iontů (produktů reakce), které mohou způsobovat nové nepředvídatelné interference. 
 • Kolizní mód s He je univerzální a výrazně snižuje nebo eliminuje polyatomické matriční interference na všech analytech, ve všech vzorcích a to bez nutné počáteční znalosti složení vzorku.
 • S He režimem můžete získat spolehlivější výsledky i v komplexních vzorcích, protože všechny polyatomické interference jsou odstraněny a žádné nové se bez ohledu na matrici netvoří.
 • Vývoj metod je maximálně zjednodušený neboť se stejným nastavením cely lze měřit prakticky všechny analyty ve všech běžných typech vzorků.

Pro speciální aplikace (např. při analýzách v polovodičovém průmyslu) je možné rozšíření a využívání až dalších 2 reakčních plynů H2, O2, NH3, Xe (nebo jiných) a tedy využít principu reakce mezi vybraným plynem a interferentem (vhodné pro kritické analýzy pouze vybraných prvků, ne pro komplexní analýzu vzorků z důvodu vzniku nových reakčních interferencí a z důvodu větší složitost spektra).

 Model 7850 je také možné bez obav použít k analýze nanočástice (dwell time 3 ms nebo 0,1 ms), avšak zde je spíše doporučován vyšší model 7900.

*při porovnávání technických specifikací různých výrobců dejte prosím pozor na to, abyste porovnávali hodnoty - citlivost, detekční limity, pozadí - za srovnatelných podmínek naladění poměru oxidů CeO/Ce, které výrazně určují robustnost systémů vůči matrici. S vyšším poměrem CeO/Ce roste citlivost systému, avšak klesá robustnost plazmatu - tedy výtěžnosti a zvyšuje se rušivý vliv nedisociovaných polyatomických iontů (interference). Agilent ICP-MS umožňuje, jako jediné ICP-MS naladění na nízké oxidy (tj. velmi robustní plazma pro měření matričně složitých vzorků CeO/Ce běžně pod 1,5%, s HMI cca 0,2%) a zároveň poskytuje špičkovou citlivost a nízké limity detekce bez nutnosti jakékoliv HW přestavby.

Záznam webináře 

Novinka Agilent ICP-MS 7850 a nová verze softwaru MassHunter 5.1 - 21. 4. 2021 (J. Marek, T. Fojtík)

zaznam webinara ICP-MS7850

Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru