Model 7850 je s využitím inovativních technologií vzniklých v průběhu několika dekád kombinací špičkového výkonu a zbrusu nových chytrých softwarových funkcí, které přináší pokročilé možnosti do rutinní praxe ICP-MS analýz. Model 7850 nabízí řešení, která umožňují uživatelům získat vysoce kvalitní výsledky rychleji a efektivněji.

„Cílem nového systému je pomoc uživatelům, aby se byli schopni vyhnout obvyklým nástrahám – „časovým pastem“, které vedou ke ztrátě drahocenného času, k vyšším nákladům, nižší produktivitě a v konečném důsledku zbytečnému stresu a z pohledu zaměstnavatele také potenciální fluktuaci“ shrnul hlavní poslání nového modelu Keith Bratchford, viceprezident a generální ředitel divize spektroskopie Agilent. "Chytré nástroje a efektivní pracovní postupy zjednodušují ICP-MS analýzu a pomáhají uživatelům v každém kroku jejich běžných analýz vzorků." Tyto chytré funkce jsou užitečné zejména pro méně zkušené uživatele, kteří často mívají na starost nejen ICP-MS analýzy v malých nebo středně velkých privátních analytických laboratořích " dodal Bratchford.

Ztráty laboratoře, která nedokáže identifikovat a řešit běžné „časové pasti“, se neomezují jen na ztrátu času a ztrátu výnosů. Nastavení metod se zbytečnými kroky, zbytečně časté kontroly přístroje, manuální kontroly dat a potřeba opětovných analýzy vzorků také přispívají ke zvyšujícímu se tlaku na již jinak vytížené pracovníky laboratoře. To vše může negativně ovlivňovat dobu zpracování vzorku a také kvalitu výsledků, což ohrožuje reputaci laboratoře.

Model 7850 je nabízen v konfiguraci optimalizované pro měření velké typové škály vzorků z řady typických ICP-MS aplikací a při tom zajišťuje, že produkovaná data nejsou zatížena běžnými zdroji chyb.

Chytré softwarové nástroje pomáhají uživatelům při počátečním nastavení přístroje a nastavení požadovaných metod a provázejí uživatele krok za krokem běžnou sekvencí ICP-MS analýz. Chytré funkce také pomáhají s kontrolou dat, což eliminuje potřebu ICP-MS specialisty provádět důležitý krok ověřování kvality dat.

Ve zkratce, nová 7850 představuje chytrou cestu pro běžné ICP-MS analýzy, která umožňuje snadné a rychlé nastavení pro efektivní analýzy a pro generování správných výsledků.

Osvoboďte se od obvyklých časových pastí při ICP-MS analýzách. Chytrý způsob jak minimalizovat promarněný čas tak, abyste se mohli soustředit na činnosti, které vytvářejí hodnoty a přinášejí potěšení. Nový ICP-MS 7850 dokáže zpracovat vzorky s obsahem až 25% rozpuštěných látek, čímž ušetříte čas jinak nutný k ředění. Přístroj je vybaven vysoce efektivní heliovou kolizní celou a korekcí na půlhmoty. Odstraňuje tak polyatomické i dvojnásobně nabité iontové interference, což zjednodušuje vývoj metody a řeší častou příčinu plýtvání časem - tedy opakované měření vzorků.

Podívejte se, jak Agilent 7850 ICP-MS zvyšuje efektivitu laboratoře a pomáhá získat zpět promarněný čas.

Standardní operační postupy (SOP) a plně vyvinuté metody pro regulované a rutinní metody vám ušetří týdny vývoje metod a času na dokumentaci.

Ultra High Matrix Introduction (UHMI) zkracuje dobu přípravy vzorků tím, že umožňuje přímou analýzu vzorků obsahujících až 25% celkových rozpuštěných pevných látek bez ředění.

Heliová kolizní cela a korekce polovičních hmot odstraňují rušivé polyatomové a dvojnásobně nabité interference, které mohou snížit kvalitu dat a zvýšit potřebu nákladných opakovaných měření.

Měření vysokomatričních vzorků bez nutnosti modelování matrice kalibračních standardů. Možnost přídavku kyseliny chlorovodíkové ke stabilizaci důležitých prvků včetně Hg, Ag, Mo bez obav se zavedení nových interferencí.

Prozkoumání neznámých matric vzorků pomocí rychlé semikvantitativní funkce IntelliQuant a získání kompletního prvkového profilu každého vzorku. Řada možností zobrazení výsledků - včetně periodické tabulky jako teplotní mapy Vám umožní snadno identifikovat neobvyklé úrovně majoritních nebo nečekaných prvků.

Funkce OCF (Outlier Conditional Formatting) pro podmíněné zobrazování výsledků ležících mimo zvolené hranice, zkracuje dobu kontroly dat vytíženým nebo méně zkušeným uživatelům díky zvýraznění výsledků, které jsou mimo definovaný rozsah nebo u kterých selhaly testovací požadavky. Pro různé kontrolní požadavky lze nakonfigurovat různá upozornění.

Early Maintenance Feedback (EMF) – tedy funkce pro upozornění na včasnou údržbu - používá senzory a čítače k ​​určení, kdy je potřeba údržba. Díky semaforu – tedy barevně kódovaným upozorněním – nikdy nezmeškáte včasnou údržbu, ale také ji nebudete provádět častěji, než je nutné.

ICP Go je volitelné uživatelské rozhraní založené na prohlížeči pro mobilní zařízení, které nabízí zjednodušené nastavení a kontrolu rutinních měření a je skvělou volbou pro ICP-MS uživatele, kteří se jen tak nezastaví.

Analyzátory uzpůsobené pro danou aplikaci/metodu/úkol obsahující ICP-MS spektrometr, software, spotřební materiál, profesionální podporu a dokumentaci, zajišťují, že budete schopni Vaše vzorky analyzovat v řádu dnů nikoli měsíců, které jinak mohou  padnout na vývoj, optimalizaci, ověření a zdokumentování regulovaných metod.

Pro další informace navštivte produktovou stránku Agilent zde 

Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Hotline

Servis
+420 725 631 863
8:00 - 17:00

Molekulární biologie
+420 244 001 245
9:00 - 15:00

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru