Agilent GC/MS trojitý kvadrupól 7000 našel svoje využití ve stovkách laboratoří v oblasti rutinního testování potravin, životního prostředí, kliniky, metabolomiky. Nová generace Agilent 7000E GC/MS QQQ navazuje na technické kvality svého předchůdce a přináší nové "smart" funkce, které usnadní život analytického chemika.

 • Dvakrát rychlejší ladění SWARM: Analogicky s rojem včel (angl. SWARM) nachází tento pokročilý ladící algoritmus rychle společné optimum napříč sadou parametrů a proto dosahuje lepších výsledků než klasický sekvenční algoritmus ladění. 
 • Zabudovaná autodiagnostika ve spojení s vestavěnou inteligencí GC 8890 a dotykovým displejem významně zjednodušuje detekci problémů, umožňuje včasné upozornění na údržbu (Early Maintainance Feedback, EMF) a poskytuje uživateli názorné návody na provádění údržby 
 • Nové možnosti akvizice jako je data-dependentní triggered MRM a simultánní dMRM/sken Vám pomohou provádět cílený screening s konfirmací pro stovky látek v metodě
 • MassHunter Optimizer software s využitím retention time locking algoritmu dovoluje naprosto snadný přenos metod z GC/MSD. Přechod na pokročilejší technologii trojitého kvadrupólu tak pro vás nebude žádný problém. 

Přístroj nabízí  tyto klíčové technologie a charakteristiky: 

 •  Vysoce citlivý EI iontový zdroj - extraktor s inertním povrchem umožňuje spolehlivou analýzu na ultra stopových hladinách, a to i ve velmi komplexních matricích (instalační specifikace: IDL ≤ 4 fg OFN). Tento iontový zdroj lze nastavit na teplotu až 350°C a výsledkem jsou lepší odezvy pro aktivní či pozdě se eluující analyty.
 • Kromě EI ionizace lze využít také chemickou ionizaci (PCI a NCI) a zcela nový iontový zdroj HydroInert optimalizovaný pro vodík jako nosný plyn. Více informací o problematice přechodu na vodík jako nosný plyn naleznete zde.
 • Patentované hyperbolické pozlacené křemenné kvadrupóly nepodléhají tepelné roztažnosti a umožňují vyhřívání až na 200°C pro automatické tepelné čištění a průběžné odstraňování kontaminace. Naproti tomu běžné kovové kvadrupóly kvůli jejich teplotní roztažnosti není možné vyhřívat na takové  teploty a jsou proto náchylnější ke kontaminaci a nutnosti čištění v průběhu jejich provozu.
 • Triple-Axis HED-EM detektor s off-axis HEd-ED významným způsobem redukuje neutrální šum a snižuje detekční limity.
 • Vysokotlaká lineární kolizní cela s "Helium Quench Gas" technologií pro snížení neutrální šumu z metastabilních atomů hélia
 • Samočistící iontový zdroj (Agilent JetClean) - je unikátní technologie automatizovaného, softwarem ovládaného čištění iontového zdroje zaváděním vodíku. Je významně snížena frekvence čištění iontového zdroje (3-5x) a přístroj je možné provozovat s maximální časovou efektivitou.
 • Technologie Quick vent umožňuje automatické a velmi rychlé zavzdušnění MS.
 • Programovatelný modul pro úsporu hélia snižuje spotřebu hélia v GC a GC/MS systémech výměnou za jiný nosný plyn během doby, kdy není přístroj aktivně využíván. 
 • Dynamické MRM (dMRM) mód pro snadnější tvorbu MS/MS akvizičních metod bez časových segmentů
 • Systém může být provozován v regulovaném prostředí díky vestavěné technické kontrole stavu systému, zabezpečení uživatelských oprávnění (User management), Audit Trail a integrity dat. Plně v souladu s US FDA 21 CFR Part 11, EU Annex 11. 
 • Databáze pesticidů a polutantů životního prostředí Pesticides and Environmental Pollutants 4.0 Database obsahuje více než 1,100 látek s několika MRM přechody na látku a více než 7500 MRM přechodů optimalizovaných s ohledem na matrici. To Vám pomůže při tvorbě akvizičních metod s minimalizací matričních interferencí. 

Inteligentní plynový chromatograf Agilent 8890

 • Na nejvyšší výkon a kvalitu získaných výsledků si již uživatelé GC Agilent zvykli v předchozích úspěšných modelech 6890 a 7890. V novém modelu 8890 uživatelé najdou i pokrok ve "smart" technologiích, jako je dotykový displej, pomocí něhož máte přístup k mnohem více informacím ale i třeba návodům na údržbu
 • Systém si sám hlídá například stáří a použití kolon nebo podmínky, za kterých mohou být probozovány, pomocí USB klíčů, a nemusíte tak nadále vést záznamy o kolonách. Na těchto klíčích můžete navíc přenášet snadno své metody
 • Již se nemusíte obávat, že při údržbě něco uděláte" špatně" , nyní dostanete podrobné instrukce a budete varováni před nevhodnými nastaveními
 • Stejně jako v předchozím GC 7890, naleznete i zde technologie, které Vám usnadní život nebo rozšíří Vaše aplikační možnosti: 
 • Multi mode inlet (MMI) - kombinujte možnost split/slitless a PTV nástřiku v jednom injektoru
 • Turn Top systém těsnění inletu umožňuje výměnu linerů během 30 s.
 • Kapilární fluidní technologie (CFT) zvyšuje produktivitu GC a rozšiřuje možnosti využítí GC o tzv. zpětný tok (backflush), Dean switching nebo dělení toku do několika paralelně zapojených detektorů. CFT také přináší spolehlivě těsné propojení všech komponent uvnitř GC pece.
 • Zpětný tok (backflush) podporovaný CFT zkracuje dobu analýzy, prodlužuje životnost GC kolony, snižuje riziko carry-over efektu a výrazně snižuje potřebu údržby iontového zdroje.
 • Implementovaný Retention Time Locking (RTL) umožňuje dosažení identických RT nezávisle na přístroji, operátorovi či údržbě kolony →  nepřekonatelná přesnost MS/MS metody a časových segmentů pro sběr dat.

Více informací o plynovém chromatografu 8890 zde.

Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru