14. 12. 2022
Jindřiška Dolinová, HPST s.r.o.

Záznam přednášky Jindřišky Dolinové z letošního HPST semináře Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies na téma možností automatické přípravy vzorků pro PFAS analýzy ve vodách.

Již více než dvacet let se zabývá německý výrobce laboratorních přístrojů LCTech GmbH vývojem, výrobou a prodejem přístrojů pro automatizaci přípravy vzorků potravin a životního prostředí před analýzou organických polutantů chromatografickými technikami. Výrobce nabízí přístrojové vybavení včetně aplikační podpory v ucelených řadách pro kapalné i pevné matrice.

FreeStyle GPS
FreeStyle systém s SPE modulem

V návaznosti na nové typy analýz dle nových evropských směrnic výrobce rozšířil svou modulární sestavu automatu Freestyle o nové vybavení umožňující dávkování větších objemů vodných vzorků při extrakcích na pevnou fázi (Freestyle XANA). V tomto uspořádání také zvýšil průchodnost přístroje možností paralelního zpracování tří vzorků vedle sebe při SPE extrakci. Objem eluátu po SPE extrakci lze dále redukovat zakoncentrováním při použití koncentračního modulu EVA a dosáhnout tak lepších mezí stanovitelnosti.

Výrobce LCTech

 • na trhu od roku 1993 jako distributor produktů Pickering
 • německý výrobce specializovaný na instrumentaci pro přípravu vzorků při analýzách organických sloučenin před chromatografickou analýzou a při přípravě vzorků pro analýzy mykotoxinů

Nabídka LCTech

Automatický robotizovaný systém Freestyle

 • SPE, GPC, zakoncentrování vzorků, přímý nástřik na LC kolonu

Příprava vzorků před analýzou POPs

 • automaty pro přečišťování vzorků, zakoncentrování vzorků

Systém pro gelovou permeační chromatografii

LCTech Freestyle SPE
LCTech Freestyle SPE

LCTech Freestyle

Základní systém Freestyle Basic

 • Freestyle SPE
 • Frestyle ThermELUTE (příprava vzorků pro mykotoxiny)
 • Freestyle HPLC Direct Injection
 • Freestyle EVA
 • Freestyle GPC
 • Freestyle XANA, Freestyle QuEChERs (specifické aplikace)
 • Možnosti automatizace přípravy vzorků před chromatografickou analýzou – Freestyle od německého výrobce LCTech (2021)
 • Příprava vzorků pomocí automatu Freestyle ve forenzních a toxikologických analýzách (2022)

Freestyle XANA

 • analýzy vod životního prostředí
 • PFAS (PTFE hadičky v přístroji jsou nahrazeny polyethylenem a polypropylenem), akrylamid, aromatické aminy, epichlorhydrin, explozivní látky, PAHs , chemikálie, pesticidy, farmaceutika, umělá sladidla, xenoestrogeny atd.
Freestyle XANA
Freestyle XANA

Skládá se z

 • Freestyle Basic
 • Modul SPE
 • Stojan na 24 x 1 L vzorky
 • Modul EVA je volitelné příslušenství
LCTech Freestyle XANA rozměry
LCTech Freestyle XANA rozměry
LCTech Freestyle XANA držáky pro sklo v přední části přístroje
LCTech Freestyle XANA držáky pro sklo v přední části přístroje

Stojan se vzorky

 • Speciální mechanismus pro uzavření láhve
 • Kapilára pro nasávání vzorku je výškově nastavitelná
 • Možnost proplachu láhve po aplikaci vzorku
 • Možnost připojení externích 10 L lahví k systému
 • Lze použít plastové vzorkovnice za použití adaptérů
LCTech Freestyle XANA - stojan se vzorky, externí pracovní jednotka a pracovní jednotka
LCTech Freestyle XANA - stojan se vzorky, externí pracovní jednotka a pracovní jednotka

Externí pracovní jednotka

 • Paralelní zpracování 3 vzorků
 • Dávkování 3 vzorků do objemu 4 L nebo až 10 L (upgrade)
 • Zajišťuje procesy v pracovní jednotce, která nakládá s SPE kolonkami

Pracovní jednotka

 • paralelní zpracování 3 vzorků
 • 3 pozice pro SPE aplikaci
 • 3 pozice pro sušení SPE kolonek

Další technické detaily

 • Separace organického a vodného odpadu
 • Senzory pro kontrolu úniku kapaliny
 • Detekce prázdné vzorkovnice

Aplikace AN0033 Aplikace AN0033 (500 ml vody s obohacením 10 ng /l dle DIN 38407 42)

SPE extrakce

 • CHROMABOND HR XAW, 3 mL, 60 mg
 • Aplikace xxx ml vzorku
 • Eluce 2 x 1,2 ml MeOH /0,1% amoniak

LC-MS/MS analýza

 • Agilent Infinity II 1290 + API 5500 Triple Quad , Turbo Spray (ESI)
 • C 100/2 NUCLEOSHELL® Bluebird RP18 2.7 μm
 • Vodný roztok octanu amonného octan amonný v metanolu

Název sloučeniny / Výtěžnost (%) / STD (%)

1. Polyfluorobutanoic acid (PFBA) / 80 / 3,8
2. Polyfluoropentanoic acid (PFPeA) / 106 / 1,1
3. Polyfluorohexanoic acid (PFHxA) / 101 / 1,3
4. Polyfluoroheptanoic acid (PFHpA) / 106 / 1,5
5. Polyfluorooctanoic acid (PFOA) / 107 / 1,6
6. Polyfluorononanoic acid (PFNA) / 102 / 1,8
7. Polyfluorodecanoic acid (PFDA) / 66 / 2,0
8. Polyfluorobutane sulfonate (PFBS) / 102 / 1,4
9. Polyfluorohexane sulfonate (PFHxS) / 107 / 2,1
10. Polyfluorooctane sulfonate (PFOS) / 79 / 1,7
11. ¹³C₄ perfluorobutanoic acid (¹³C₄ PFBA) / 84 / 2,3
12. ¹³C₂ perfluorohexanoic acid (¹³C₂ PFHxA) / 108 / 1,6
13. ¹³C₄ perfluorooctanoic acid (¹³C₄ PFOA) / 113 / 1,3
14. ¹³C₄ perfluorooctanesulfonic acid (¹³C₄ PFOS) / 85 / 1,8

Aplikace EPA 537.1

 • Adaptéry na 250 ml plastové vzorkovnice
 • Eluce do 50 ml Falkonek (jiný typ držáku ve Freestyle)
Adaptéry a 50 ml Falkonky
Adaptéry a 50 ml Falkonky

Volitelné příslušenství

 • SPE kolonku lze propojit přímo s modulem EVA a je eluována přímo do koncentrační komory
 • Možnost přídavku IS

Freestyle EVA

Koncentrační jednotka

 • podtlak + proud plynu + vortexování + třepání + ohřev
 • Vakuová pumpa, topné těleso a elektronika
 • Kontrola teploty vodní lázně a vakuová komora
 • Koncentrační komora se senzory
Freestyle EVA - Koncentrační jednotka
Freestyle EVA - Koncentrační jednotka
 • Zakoncentrování do definovaného objemu, který lze nastavit v rozsahu 0,2 5 ml
 • Zakoncentrování do sucha
 • Možnost přídavku čistého rozpouštědla (před i po odpařování)
 • Maximální objem vzorku 350 ml
 • Přímé připojení s SPE nebo GPC aplikací
 • Možnost odběru několika alikvotů
Freestyle EVA
Freestyle EVA
 • Pracuje automaticky po zadání sekvence vzorků a metod do počítače, přístroj není nutné průběžně obsluhovat
 • Umožňuje zpracování vzorků v objemech až v litrech s výstupem do chromatografické vialky
 • Systém tlakové kontroly řeší ucpání SPE kolonek, sekvence se v případě ucpání kolonky nezastaví
 • Přístroj lze mimo PFAS použít také na další typy analytů

Pro více informací neváhejte kontaktovat:

DolinováJindřiška Dolinová

Produktový specialista (Instrumentace non Agilent a laboratorní nábytek Waldner)
Tel.: 734 705 713
E-mail: jindriska.dolinova@hpst.cz

Zdroj

Publikováno rovněž na portálu LabRulez.

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru