21. 12. 2023
Jindřiška Dolinová, Altium International s.r.o.

Kanadský výrobce MANTECH je dlouholetým specialistou ve vývoji a výrobě automatů pro měření fyzikálně-chemických parametrů kapalných i pevných vzorků životního prostředí nebo potravin fyzikálními, elektrochemickými a titračními metodami. Mezi produkty tohoto výrobce patří i patentovaný přístroj PeCOD pro měření chemické spotřeby kyslíku (CHSK) ve vodných vzorcích životního prostředí elektrochemickou metodou s oxidem titaničitým, která nahrazuje zdravotně rizikovější klasické stanovení pomocí dvojchromanu.

Jednou z posledních novinek ve vývoji multiparametrických analyzátorů MANTECH je automatizace stanovení CHSK manganistanem, která má již i svého prvního uživatele v Evropě, a to v Národním institutu veřejného zdraví v Kosově. Stanovení CHSK manganistanem se standardně provádí téměř v každé vodařské laboratoři dle aktuálního normativu ISO 8467. Principem stanovení je ohřev vzorku ve vroucí vodní lázni se známým objemem odměrného roztoku manganistanu draselného v prostředí kyseliny sírové. Spotřeba manganistanu se stanoví v přebytku odměrného roztoku šťavelanu titrací tohoto přebytku odměrným roztokem manganistanu.

Výrobce MANTECH nabízí dvě možné sestavy pro měření CHSK manganistanem, a to:
– Manuální sestava MT5 bez autosampleru, která zahrnuje vyhřívanou titrační nádobu, dávkování kyseliny sírové a odměrného roztoku šťavelanu, titraci odměrným roztokem manganistanu draselného pomocí 97.000 krokové 25 ml byrety, redox elektrodu a teplotní sondu. Měření se provede po spuštění metody přes ovládací program MANTECH Pro nainstalovaný v počítači. Manuální sestavu lze později kdykoli doplnit o autosampler a sestavu tak plně automatizovat. Manuální sestava MT5 je vhodná pro laboratoře s 5–10 vzorky týdně.

mantech
Obr. 1: Manuální sestava MT5 pro měření CHSK manganistanem

– Automatická sestava MT100 s autosamplerem zahrnuje vybavení uvedené v předchozí sestavě a navíc tichý autosampler AM401, který pracuje v souřadnicích XYZ. Výhodou automatické sestavy je také možnost nastavení automatického ředění vzorků a v rámci doplňkového vybavení možnost vyhřívání vzorků před dávkováním do reakční cely. Riziko křížové kontaminace je eliminováno automatickým oplachem reakční/titrační cely i měřicích sond. Stejně jako manuální sestava, i sestava s automsamplerem je ovládána přes program MANTECH Pro kompatibilním s WIN 10 i 11. Sestava s autosamplerem je vhodná pro laboratoře s kapacitou 20 a více vzorků týdně.

mantech
Obr. 2: Automatická sestava MT100 pro měření CHSK manganistanem

Obě měřicí sestavy lze rozšířit o další měřicí vybavení a doplnit o další dávkovací jednotky pro rozšíření možnosti analyzovaných ukazatelů (pH, vodivost, ORP, měření iontově selektivními elektrodami, titrační stanovení alkality, acidity nebo chloridů aj.).

 

Zdroj

V případě dalších informací kontaktujte Jindřišku Dolinovou na e-mail jindriska.dolinova@hpst.cz 

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru